Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky

31971D0306 zriadenie Poradného výboru pre verejné obstarávanie prác

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxxxxx xxxx
x xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,
so zreteľom na návrhy Komisie,
so zreteľom na stanovisko Zhromažxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxúv na zhotovenie prác, môže spôsobiť problémy, ktoré by bolo vhodné analyzovať spoločne;
keďže je vhodné, aby bol na tento účel vytvorený spoločný výxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxx xxxxsii sa zriaďuje Poradný výbor pre verejné obstarávanie prác.
Článok 2
Bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia článkov 169 a 170 zmluvy, výbor na xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxtarávania prác, ktoré prijala Rada, vrátane osobitných prípadov, ktoré vzniknú v tejto oblasti. Výbor najmä prešetrí príčiny, pre ktoré s podnikmi, kxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xa bude skladať zo zástupcov členských štátov, ktorí sú pracovníkmi správnych orgánov týchto štátov.
Členské štáty vymenujú členov výboru; každý člxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sekretariát.
Článok 4
Predseda zvoláva výbor z vlastného podnetu alebo na žiadosť jedného z jeho členov.
Článok 5
Rokovanie výboru bude zaznaxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxx
xxx xx xx xx xx, 12.4.1965, s. 883/65 a 889/65.
[2] Ú. v. ES 13, 29.1.1965, s. 150/65 a Ú. v. ES 63, 13.4.1965, s. 929/65.
--------------------------------------xxxxxxxxxxxx

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:71/306/EHS
CELEX: 31971D0306
Druh predpisu:Rozhodnutie
 
Názov:, ktorým sa zriaďuje Poradný výbor pre verejné obstarávanie prác
Autor:Rada

Eurovoc:poradný výbor (EÚ); komitológia; zmluva na práce;
 
Zo dňa: 26.07.1971
Rozoslané: 16.08.1971
Účinnosť od: 26.07.1971
Zrušené: -

Uverejnené v č. 185/1971 Úradný vestník L na strane 15