23 To 40/2011

Použitie ustanovenia § 37 ods.1 písm.c) Tr. por. v prípade trestného stíhania pre prečin alebo zločin

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x1 ods. 3 Tr. zák.) ustanovenie o povinnej obhajobe podľa § 37 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sa použije od nariadenia hlavného pojednávania aj v prípade, že sa axxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x Trenčíne na odvolanie obžalovanej I.B., ktoré podala proti rozsudku Okresného súdu Prievidza, sp. zn. 2T 164/2010 z 25. januára 2011, podľa § 316 ods. 3 xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xdôvodnenia:
Rozsudkom súdu prvého stupňa bola obžalovaná I.B. uznaná vinnou zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov axxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxisku pred obchodným domom LIDL predala L.Ž. za sumu 20 eur 1 ks skladačky s obsahom kryštalickej bielej látky o hmotnosti 0,094 g s obsahom metamfetamínu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxna č. 139/1998 Zb. v znení neskorších predpisov.
Bola za to odsúdená podľa § 172 ods. 1 Tr. zák. s použitím §§ 42 ods. 1, 41 ods. 2, 38 ods. 7 Tr. zák. k súhrxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxnym stupňom stráženia.
Podľa § 42 ods. 2 Tr. zák. súd zároveň zrušil výrok o treste, ktorý bol uložený obžalovanej ml. I.B. rozsudkom Okresného súdu Prxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xtorej došlo zrušením, stratili podklad.
Proti tomuto rozsudku podala písomne v zákonnej lehote odvolanie obžalovaná. Podľa jej názoru nebola jej doxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxl súdu prvého stupňa na opätovné prerokovanie.
Odvolací súd z podnetu odvolania obžalovanej na neverejnom zasadnutí preskúmal rozsudok súdu prvého xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxanej na obhajobu.
Z rozsudku súdu prvého stupňa, ale aj z vykonaného dokazovania na hlavnom pojednávaní, oboznámením trestného spisu Okresného súdu xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vinnou z obzvlášť závažného zločinu podľa § 172 ods. 1 písm. c/, písm. d/ ods. 2 písm. c/, písm. d/ Tr. zák. Vzhľadom na dobu vyhlásenia tohto rozsudku a čax xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxť závažný zločin, ako inak správne rozhodol súd prvého stupňa.
Podľa § 37 ods. 1 písm. c/ Tr. por. obvinený musí mať obhajcu, ak ide o konanie o obzvlášť zxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o uložení súhrnného trestu aj pre obzvlášť závažný zločin. Z tohto dôvodu bolo povinnosťou súdu prvého stupňa v danom štádiu hlavného pojednávania pouxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxobody ukladaný podľa trestnej sadzby za zločin podľa § 172 ods. 1 Tr. zák. za použitia § 41 ods. 2 Tr. zák., pretože obžalovaná vyššie uvedený obzvlášť zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxupňa, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol, ak zistí, že obžalovaný nemal obhajcu, hoci išlo o prípad povinnej obhajoby. Z týchto dôvodxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxx xds. 1 písm. a/ Tr. por., pretože pochybenie súdu prvého stupňa nebolo možné na verejnom zasadnutí napraviť, resp. odstrániť.
V novom konaní bude musixx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxtanoveného obhajcu, ak nepôjde o prípad uvedený v § 37 ods. 4 Tr. por., bude môcť súd prvého stupňa vykonať na hlavnom pojednávaní dokazovanie vo vzťahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty