Cpj 51/84

K novelizaci občanského práva v roce 1982

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (4)
xxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxzím řízení soudním nebo správním. Nejsou jimi vyjádření nebo schválení různých orgánů a organizací, která nejsou výsledkem předchozího řízení soudnxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnutím (jako specifickým projevem vůle vyjadřující státní autoritu) je třeba rozumět jen rozhodnutí, která byla vydána nebo mají být vydána po předchoxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxř. souhlas devizového orgánu (udělený podle ustanovení zákona č. 142/1970 Sb.), souhlas nadřízeného orgánu (podle ustanovení vyhlášky č. 90/1984 Sbx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxní nebo vyjádření jsou sice předpokladem platnosti smlouvy, ale jejich nedostatek nemá účinky, se kterými ustanovení § 47 o.z. spojuje právě neexistxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxní § 47 odst. 1 o.z. postaveno co do účinků na roveň zamítavému rozhodnutí o návrhu na registraci státním notářstvím (smlouva se ruší, vázanost účastníxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxšem návrh na registraci ji podán, státní notářství musí o něm rozhodnout a řízení ukončit. Vzhledem k negativnímu rozhodnutí příslušného orgánu státnx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxí rozhodnutí, popřípadě právní následky záporného rozhodnutí příslušného orgánu, nastávají ve smyslu ustanovení § 507a o.z. i v případech, kdy byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxvy běží od uzavření smlouvy bez ohledu na to, zda k účinnosti smlouvy je třeba rozhodnutí příslušného orgánu nebo souhlas, popřípadě vyjádření příslušxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxůta pro podání návrhu na registraci uvedená v ustanovení § 47 odst. 3 o.z. od uzavření smlouvy bez ohledu na to, zda k účinnosti smlouvy je třeba souhlasu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxních není dopad ustanovení § 47 odst. 3 o.z. nijak omezen. Uplatňuje se plně se zřetelem na ustanovení § 507a odst. 1 o.z. o zpětné působnosti novely (zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxšení smlouvy k registraci) učiněn před 1.4.1983, je nutno lhůtu považovat za splněnou bez ohledu na to, jak dlouho před ohlášením byla smlouva uzavřenax xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------