6 Cz 45/87

Dohoda o hmotné odpovědnosti a věk pracovníka při podpisu

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (6)
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxdil.
Z odůvodnění.
Po bezvýsledném rozhodčím řízení se žalující organizace žalobou domáhala na žalované pracovnici zaplacení částky 21 426 Kčsx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxs a od 4.10.1984 do 31.10.1984 ve výši 1 684 Kčs. V těchto obdobích pracovaly v provozovně žalovaná jako vedoucí a další pracovnice M.N. jako její zástupkxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxodpovídá, a to ani z důvodu hmotné odpovědnosti podle ustanovení § 176 odst. 1 zák. práce, ani z důvodu obecné odpovědnosti podle ustanovení § 172 odst. 1 xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxhodu považoval proto soud za neplatnou. Žalující organizaci se také nepodařilo prokázat, že by jí žalovaná způsobila uvedenou škodu zaviněným porušexxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxil rozsudek soudu prvního stupně jako věcně správný. K nově najevo vyšlé okolnosti, že po skončení třetího inventarizačního období bylo ze skladů provxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxto vznikla, a pro nedostatek důkazů nejsou ani předpoklady k tomu, aby výše škody byla určena odhadem ve smyslu ustanovení § 136 o.s.ř.
Nejvyšší soud Čxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x x1 odst. 2 zák. práce může pracovník uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti jen po dovršení osmnácti let věku.
Před dovršením osmnácti let nemůže tuto sxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxdních rozhodnutí a stanovisek 1949 - 1963, vydaný Nejvyšším soudem ČSSR v nakladatelství SEVT, Praha 1983, str. 656).
Dohoda o hmotné odpovědnosti (x xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxcti let, tedy před nabytím zletilosti.
Tuto věkovou hranici zakotvuje také ustanovení § 8 odst. 2, věta první, o.z.; vykládáno je v praxi soudů tak, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxvodu, aby pojem dovršení osmnácti let obsažený v ustanovení § 11 odst. 2 zák. práce byl vykládán jinak. Proto pracovník může platně uzavřít dohodu o hmxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxru se xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxiklé znehodnocením zboží. Bylo nutno ve smyslu ustanovení § 6, § 120 odst. 1 a § 153 odst. 1 o.s.ř.provést dostupní důkazy, na jejichž podkladě by bylo moxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx x x xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdku nebo odhadem podle ustanovení § 136 o.s.ř. Poněvadž potřebné důkazy zatím nebyly provedeny, je předčasný závěr, že výši škody, pokud vznikla znehxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xe zahrnuta v žalované částce, bylo by nutné ji ze schodků vyloučit s odůvodněním, že odpovědnost žalované za tuto škodu by se řídila ustanovením § 172 zákx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx x xxx xxxxx xx x xxx x x xxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xx xxxt. 2, § 172, § 176 a § 242 odst. 1 písm. a) zák. práce.