11 Tz 60/64

Totožnost svědka v trestním řízení a jehö zatajení

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxtrestáni (§ 1 odst. 1 tr. ř.).
Proto také nelze přihlížet k přání občana, který trestný čin oznámil, aby jeho jméno nebylo uváděno, jestliže jeho výslecx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx