Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (5)

13 Co 678/79 Darování a tzv. prémiové spoření mladých

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxmá a vystavuje vkladní knížku na jméno účastníka prémiového spoření.
Pokud za účastníka prémiového spoření ukládají své peníze na jeho vkladní knížxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxení § 9 o. z. způsobilost k přijetí takového daru.
Pokud by později došlo k důvodnému domáhání se vrácení daru (§ 409 o. z.), týká se povinnost vrátit dax xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
Identifikačné číslo ASPI: JUD2352SK
Autor: Krajský súd Ostrava
Sp. zn. / Č.j.:13 Co 678/79
Druh:Rozhodnutie (Rc)
Zo dňa:20.11.1979
 
Názov:Darování a tzv. prémiové spoření mladých
 
Prameň:Zb.NS v čísle vydania (zväzku) 2-3 ročník 1981 na strane 185.
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom: 13/1981
Prameň (celý názov):Zbierka stanovísk NSSR a rozhodnutí súdov SR


Vzťah k:40/1964 Zb.: §9; 40/1964 Zb.: §409; 40/1964 Zb.: §628; 40/1964 Zb.: §630; 36/2005 Z.z.: §31;
 
Oblasť:Peňažné služby. Sporenie, bežné účty, vklady, pôžičky, úroky;Darovanie;Spôsobilosť na právne úkony. Plnoletosť v občianskom práve;