4 Cz 63/75

Stavba a její součást jako věc a jejich neoddělitelnost

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (7)
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxěno, zda jde o součást věci a nikoliv o samostatnou věc, a musí mít přitom na zřeteli, že zákonný předpoklad součásti věci, že totiž nemůže být od věci odděxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x odůvodnění.
Státní notářství pro Prahu - východ svým rozhodnutím registrovalo kupní smlouvu z 19. 10. 1973, podle níž prodávající prodala svou ideálxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx x xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxm manželům L. L. a O. L. Kupní cena za ideální polovinu nemovitostí činila 41 050 Kčs a za ideální šestiny těchto nemovitostí po 13 683 Kčs.
Nejvyšší soud Čxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxí smlouvy byl porušen zákon.
Podle ustanovení § 4 odst. 1 not. ř. vychází státní notářství při svém rozhodování i při ostatní své činnosti ze skutečnéhx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxlouva, která byla ohlášena k registraci, platná, zejména, zda se svým obsahem nepříčí zákonu nebo jej neobchází anebo jinak neodporuje zájmům společnxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxokázat státnímu notářství skutečnosti potřebné k přezkoumání platnosti smlouvy.
Podle těchto ustanovení však státní notářství v této věci nepostuxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxtnictví a zda tedy k jejímu převodu je zapotřebí souhlasu příslušného národního výboru podle ustanovení § 490 odst. 2 o. z. a podle jakých cenových předxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x 29. 8. 1973, v němž se dovozuje, že z úhrnu podlahové plochy všech místností v převáděném domě - včetně dvorního domku - připadají dvě třetiny na byty. Příxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xšech místností připadají na byty. Rodinný domek může mít nejvýše pět obytných místností nepočítajíc v to kuchyně. Větší počet obytných místností může xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx přesahuje 12 m2.
Bylo tedy třeba si především objasnit, zda převáděná stavba je obytným domem ve smyslu ustanovení § 59 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaxxxx x xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxářství předložili, byly do podlahové plochy všech místností zařazeny i podlahové plochy místností dvorního domku o výměře 35,48 m2. Posudek vycházel x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx x xx xx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx od příslušenství věci ve smyslu ustanovení § 121 odst. 1 o. z. součástí nemůže být samostatná věc. Při tom neoddělitelnost součástí ve smyslu ustanovexx x xxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xíní i znehodnocení funkční.
Pro posouzení toho, zda v daném případě je dvorní domek součástí domu čp. 183 ve S. B. ve smyslu ustanovení § 120 o. z. však doxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xrientační číslo a že při přidělování bytu byl posuzován jako součást domu hlavního, samy o sobě nestačí pro závěr, že jde o součást věci ve smyslu ustanovxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxvání apod. V tomto směru bude proto třeba vyžádat podrobnější vyjádření stavebního odboru příslušného národního výboru a zjistit, zda a jaké rozhodnuxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxmostatnou stavbu, tedy i samostatnou věc, nebo o součást věci ve smyslu ustanovení § 120 o. z.
Jestliže tedy státní notářství registrovalo kupní smlouxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxho výboru podle ustanovení § 490 odst. 2 o. z. (a zákona č. 146/1971 Sb.) 1) i z hlediska přípustnosti dohodnuté kupní ceny ve smyslu ustanovení § 399 odxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx 2, § 399 odst. 2 a § 490 odst. 2 o. z.
Bylo proto stížnosti pro porušení zákona, podané generálním prokurátorem ČSR, vyhověno, napadené rozhodnutí byxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xemovitosti a za registraci smlouvy.
------------------------------------------------------------------
xx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx