281/2020 Z.z.

o oprave chyby v novele zákona o sociálnom poistení

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
OZNÁMENIE
o oprave chyby v zákone č. 275/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
V čl. I bode 2. v § 293ff odsek 3 má správne znieť:
"(3) Fiktívny dôchodkový vek poistenca uvedeného v
a) odseku 1 je dôchodkový vek, ktorý by tento poistenec dovŕšil podľa § 65 ods. 2 a príloh č. 3a a 3b v znení účinnom od 1. januára 2021 pred dovŕšením dôchodkového veku podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020,
b) odseku 2 je dôchodkový vek, ktorý by tento poistenec dovŕšil podľa § 65 ods. 2 a príloh č. 3a a 3b v znení účinnom od 1. januára 2021 pred 1. januárom 2021.".
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.