118/2020 Z.z.

o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
118/2020 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 14. apríla 2020 uložené kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2020 - 2021 z 19. marca 2020 uzatvorená medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským združením výrobcov piva a sladu.
2. Dodatok č. 8 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012 - 2021 z 29. februára 2012 uzatvorený 31. marca 2020 medzi Integrovaným odborovým zväzom
a
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.