508/2019 Z.z.

o oprave chyby v novele vyhlášky v oblasti kontroly originality

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
508/2019 Z.z.
OZNÁMENIE
o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 426/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality
V čl. I bode 15 § 49a ods. 2 majú slová "deviateho bodu a desiateho bodu" správne znieť: "ôsmeho bodu a deviateho bodu".
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.