247/2019 Z.z.

Dohoda s Maďarskom o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
247/2019 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. mája 2019 bola v Komárne podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Ipeľské Predmostie a Drégelypalánk.
Dohoda nadobudne platnosť 15. augusta 2019 v súlade s článkom 11 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.