32/2019 Z.z.

hodnota služobnej rovnošaty príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky
32/2019 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 31. januára 2019,
ktorou sa na rok 2019 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1 DS
Hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, sú uvedené v prílohe.
§ 2 DS
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 42/2018 Z.z., ktorou sa na rok 2018 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.
§ 3 DS
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2019.
Gábor Gál v.r.
PRÍL.
Hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I Poradové I   Názov výstrojnej súčasti   I Merná  I  Počet  I Cena za I  Cena  I
I číslo  I                  I jednotka I merných I mernú  I spolu v I
I     I                  I     I jednotiek I jednotku I eurách I
I     I                  I     I na výdaj I v eurách I     I
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  1.  I Bunda krátka            I  ks  I   1   I 117,60 I 117,60 I
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  2.  I Čiapka zimná            I  ks  I   1   I 11,21  I 11,21  I
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  3.  I Čiapka so šiltom          I  ks  I   1   I 18,00  I 18,00  I
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  4.  I Čiapka so štítkom (klobúčik)    I  ks  I   1   I 55,08  I 55,08  I
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  5.  I Gombík napichovací         I  ks  I   6   I  0,52  I  3,12  I
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  6.  I Hviezda hodnostná         I  ks  I  24   I  0,46  I 11,04  I
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  7.  I Košeľa (blúzka) s dlhými rukávmi  I  ks  I   2   I 18,54  I 37,08  I
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  8.  I Košeľa (blúzka) s krátkymi rukávmi I  ks  I   2   I 18,54  I 37,08  I
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  9.  I Náplecníky             I  pár  I   3   I  5,15  I 15,45  I
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  10.  I Nohavice (sukňa)          I  ks  I   1   I 54,60  I 54,60  I
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  11.  I Nohavice letné (sukňa letná)    I  ks  I   1   I 54,60  I 54,60  I
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  12.  I Opasok kožený           I  ks  I   1   I 11,16  I 11,16  I
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  13.  I Poltopánky celoročné        I  pár  I   1   I 45,00  I 45,00  I
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  14.  I Poltopánky letné          I  pár  I   1   I 43,80  I 43,80  I
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  15.  I Ponožky letné           I  pár  I   6   I  1,00  I  6,00  I
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  16.  I Ponožky zimné           I  pár  I   3   I  1,50  I  4,50  I
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  17.  I Pulóver              I  ks  I   1   I 39,84  I 39,84  I
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  18.  I Rukavice kožené vzor 2000     I  pár  I   1   I 18,93  I 18,93  I
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  19.  I Sako                I  ks  I   1   I 118,80 I 118,80 I
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  20.  I Spona na viazanku         I  ks  I   1   I  3,84  I  3,84  I
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  21.  I Šál                I  ks  I   1   I  7,44  I  7,44  I
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  22.  I Topánky celoročné         I  pár  I   1   I 122,40 I 122,40 I
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  23.  I Vesta               I  ks  I   1   I 29,95  I 29,95  I
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  24.  I Vetrovka              I  ks  I   1   I 154,80 I 154,80 I
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  25.  I Viazanka              I  ks  I   1   I  4,20  I  4,20  I
I----------I------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
  Spolu:                                      1 025,52 
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.