Obsah Dostupné filtre

24/2019 Z.z. Dohovor o centralizovanom colnom konaní pri rozdelení nákladov na výber zdrojov do rozpočtu EÚ

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
24/2019 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. marca 2009 bol v Bruseli za Slovenskú republiku podpísaný Dohovor o centralizovanom colnom konaní týkajúci sa rozdelenia vnútroštátnych nákladov na výber, ktoré sa ponechávajú pri odvedení tradičných vlastných zdrojov do rozpočtu Európskej únie.
Listina o schválení dohovoru bola uložená 22. apríla 2009 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Rady Európskej únie.
Dohovor nadobudol platnosť 16. januára 2019 v súlade s článkom 7 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t.j. 16. januára 2019.
Do textu dohovoru možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. C 92/1 z 21. apríla 2009.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Oznámenie č. 24/2019 Z.z., o podpísaní Dohovoru o centralizovanom colnom konaní týkajúci sa rozdelenia vnútroštátnych nákladov na výber, ktoré sa ponechávajú pri odvedení tradičných vlastných zdrojov do rozpočtu Európskej únie, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Schválené: 10.03.2009
Rozposlané/platnosť od: 22.01.2019
Účinnosť od: 16.01.2019
Zrušené: -

9/2019 Zbierky zákonov na strane .
Odkaz na rovnopis čiastky