336/2018 Z.z.

dodatok č. 1 Dohody s Maďarskom o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
336/2018 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. júna 2018 bol v Komárne podpísaný Dodatok č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd, podpísanej 27. februára 2012 (oznámenie č. 140/2012 Z.z.).
Dodatok nadobudne platnosť 28. novembra 2018 v súlade s článkom 2.
Do textu dodatku možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.