Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky

245/2015 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
245/2015 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 30. septembra 2015 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2016 z 3. septembra 2015 uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže.
2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2015 - 2017 z 15. septembra 2015 uzavretá medzi Integrovaným odborovým zväzom
a
Úniou zamestnávateľov v civilnom letectve Slovenskej republiky.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Oznámenie č. 245/2015 Z.z., o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Schválené: 14.10.2015
Rozposlané/platnosť od: 14.10.2015
Účinnosť od: 14.10.2015
Zrušené: -

71/2015 Zbierky zákonov na strane 2607.
Odkaz na rovnopis čiastky