Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Literatúra (3)
... dalšie položky

394/2014 Z.z. zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
394/2014 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2014,
ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 113 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. januára 2015 do 30. júna 2015 platová tarifa uvedená v prílohe č. 1.
§ 2
Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. júla 2015 platová tarifa uvedená v prílohe č. 2.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 440/2013 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Robert Fico v.r.
PRÍL.1
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platová trieda      Platová tarifa
 
   1.            344,00
   2.            369,50
   3.            399,00
   4.            433,50
   5.            514,00
   6.            545,00
   7.            614,00
   8.            657,50
   9.            747,00
  10.            849,50
  11.            966,00
 
PRÍL.2
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platová trieda      Platová tarifa
 
   1.            347,50
   2.            373,50
   3.            403,00
   4.            438,00
   5.            519,50
   6.            550,50
   7.            620,50
   8.            664,50
   9.            754,50
  10.            858,00
  11.            976,00

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 394/2014 Z.z., , ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 17.12.2014
Rozposlané/platnosť od: 23.12.2014
Účinnosť od: 01.01.2015
Zrušené: 01.01.2016

113/2014 Zbierky zákonov na strane 3398.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 431/2015 Z.z.