Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky

367/2014 Z.z. hodnota služobnej rovnošaty pre príslušníkov ZVJS na rok 2015

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
367/2014 Z.z.
VÝNOS
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 15. decembra 2014,
ktorým sa na rok 2015 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z.z. ustanovuje:
§ 1
Hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže je uvedená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2013 Z.z., ktorým sa na rok 2014 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.
§ 3
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2015.
Tomáš Borec v.r.
PRÍL.
HODNOTA SLUŽOBNEJ ROVNOŠATY A JEJ SÚČASTÍ
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I Poradové I          Názov výstrojnej súčasti          I Merná  I  Počet  I  Cena  I  Cena  I
I číslo  I                               I jednotka I merných I za mernú I spolu v I
I     I                               I     I jednotiek I jednotku I eurách I
I     I                               I     I na výdaj I v eurách I     I
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  1.  I Bunda krátka vzor 2000                    I  ks  I   1   I 67,32  I 67,32  I
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  2.  I Čiapka zimná vzor 2012                    I  ks  I   1   I  7,32  I  7,32  I
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  3.  I Čiapka so šiltom vzor 2000                  I  ks  I   1   I  6,60  I  6,60  I
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  4.  I Čiapka so štítkom k služobnej rovnošate a klobúčik vzor 2000 I  ks  I   1   I 16,50  I 16,50  I
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  5.  I Gombík napichovací vzor 2000                 I  ks  I  12   I  0,43  I  5,16  I
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  6.  I Hviezda hodnostná vzor 2000                 I  ks  I  48   I  0,43  I 20,64  I
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  7.  I Košeľa (blúzka) s dlhým rukávom vzor 2013          I  ks  I   3   I 18,54  I 55,62  I
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  8.  I Košeľa (blúzka) s krátkym rukávom vzor 2013         I  ks  I   3   I 18,54  I 55,62  I
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  9.  I Náplecníky vzor 2000                     I  pár  I   6   I  6,26  I 37,56  I
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  10.  I Nohavice (sukňa) k služobnej rovnošate vzor 2000       I  ks  I   2   I 35,16  I 70,32  I
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  11.  I Nohavice (sukňa) k služobnej rovnošate letné vzor 2000    I  ks  I   1   I 34,08  I 34,08  I
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  12.  I Opasok kožený vzor 2000                   I  ks  I   1   I  7,99  I  7,99  I
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  13.  I Poltopánky celoročné vzor 2010                I  pár  I   1   I 46,80  I 46,80  I
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  14.  I Poltopánky letné vzor 2010                  I  pár  I   1   I 31,80  I 31,80  I
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  15.  I Ponožky letné vzor 2000                   I  pár  I   6   I  0,90  I  5,40  I
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  16.  I Ponožky zimné vzor 2000                   I  pár  I   3   I  1,33  I  3,99  I
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  17.  I Pulóver vzor 2010                      I  ks  I   1   I 39,84  I 39,84  I
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  18.  I Rukavice kožené vzor 2000                  I  pár  I   1   I 12,00  I 12,00  I
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  19.  I Sako k služobnej rovnošate vzor 2000             I  ks  I   1   I 68,77  I 68,77  I
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  20.  I Spona na viazanku vzor 2000                 I  ks  I   1   I  3,84  I  3,84  I
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  21.  I Šál vzor 2012                        I  ks  I   1   I  7,44  I  7,44  I
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  22.  I Topánky celoročné vzor 2010                 I  pár  I   1   I 110,40  I 110,40  I
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  23.  I Vesta vzor 2010                       I  ks  I   1   I 29,95  I 29,95  I
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  24.  I Vetrovka vzor 2000                      I  ks  I   1   I 100,56  I 100,56  I
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  25.  I Viazanka vzor 2000                      I  ks  I   2   I  4,20  I  8,40  I
I----------I--------------------------------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
 Spolu:                                                    853,92 
 

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Výnos č. 367/2014 Z.z., , ktorým sa na rok 2015 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Schválené: 15.12.2014
Rozposlané/platnosť od: 19.12.2014
Účinnosť od: 01.03.2015
Zrušené: 01.03.2016

108/2014 Zbierky zákonov na strane 2976.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 112/2016 Z.z.