Obsah Dostupné filtre
Predpisy (10)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (12)
... dalšie položky

296/2014 Z.z. o sumách stravného
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
296/2014 Z.z.
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 24. októbra 2014
o sumách stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách ustanovuje:
§ 1
Sumy stravného pre časové pásma sa ustanovujú takto:
a) 4,20 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
b) 6,30 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c) 9,80 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.
§ 2
Zrušujú sa:
1. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 338/2002 Z.z. o sumách stravného,
2. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 467/2003 Z.z. o sumách stravného,
3. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 615/2005 Z.z. o sumách stravného,
4. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 180/2008 Z.z. o sumách stravného,
5. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 621/2008 Z.z. o sumách stravného,
6. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 110/2009 Z.z. o sumách stravného,
7. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 533/2010 Z.z. o sumách stravného,
8. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 248/2012 Z.z. o sumách stravného.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. októbra 2014 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2014.
Ján Richter v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Opatrenie č. 296/2014 Z.z., o sumách stravného, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Schválené: 24.10.2014
Rozposlané/platnosť od: 29.10.2014
Účinnosť od: 31.10.2014
Zrušené: 01.12.2016

91/2014 Zbierky zákonov na strane 2395.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 309/2016 Z.z.