Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky

142/2014 Z.z. Dodatok k Dohode s Lotyšskom o vzájomnom zastup. pri vydávaní víz

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
142/2014 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 25. apríla 2014 a 28. apríla 2014 bol uzavretý Dodatok k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Lotyšskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz (oznámenie č. 427/2011 Z.z.).
Dodatok nadobudol platnosť 1. mája 2014.
Do textu dodatku možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Oznámenie č. 142/2014 Z.z., o uzavretí Dodatku k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Lotyšskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Schválené: 25.04.2014
Rozposlané/platnosť od: 31.05.2014
Účinnosť od: 01.05.2014
Zrušené: -

50/2014 Zbierky zákonov na strane 1102.