Obsah Dostupné filtre
Predpisy (22)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (89)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (31)
... dalšie položky
Predpisy EU (7)
... dalšie položky
Monografie (11)
... dalšie položky

102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
Dokument neobsahuje hľadaný výraz "Z%C3%A1kon%20%C4%8D.%20102/2014%20auto20ochrane%20spotrebite%C4%BEa%20pri%20predaji%20tovaru%20alebauto20poskytovan%C3%AD%20slu%C5%BEieb%20na%20z%C3%A1klade%20zmluvy%20uzavretej%20na%20dia%C4%BEku".

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 25.03.2014
Rozposlané/platnosť od: 23.04.2014
Účinnosť od: 01.05.2014
Zrušené: -

38/2014 Zbierky zákonov na strane 863.
Odkaz na rovnopis čiastky