Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky

385/2012 Z.z. hodnota služobnej rovnošaty pre príslušníkov ZVJS pre rok 2013

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
385/2012 Z.z.
VÝNOS
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 6. decembra 2012,
ktorým sa na rok 2013 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže je uvedená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 442/2011 Z.z., ktorým sa na rok 2012 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.
§ 3
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2013.
Tomáš Borec v.r.
PRÍL.
HODNOTA SLUŽOBNEJ ROVNOŠATY A JEJ SÚČASTÍ
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I Poradové I     Názov výstrojnej súčasti    I Merná  I  Počet  I Cena za I  Cena  I
I číslo  I                     I jednotka I merných I mernú  I spolu  I
I     I                     I     I jednotiek I jednotku I v eurách I
I     I                     I     I na výdaj I v eurách I     I
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  1.  I Bunda krátka vzor 2000         I  ks  I   1   I 67,32  I  67,32 I
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  2.  I Čiapka kožušinová vzor 2000       I  ks  I   1   I 28,20  I  28,20 I
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  3.  I Čiapka so štítkom letná vzor 2000    I  ks  I   1   I  3,00  I  3,00 I
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  4.  I Čiapka so štítkom a klobúčik vzor 2000 I  ks  I   1   I 25,45  I  25,45 I
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  5.  I Gombík napichovací vzor 2000      I  ks  I  12   I  0,42  I  5,04 I
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  6.  I Hviezda hodnostná vzor 2000       I  ks  I  48   I  0,42  I  20,16 I
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  7.  I Košeľa (blúzka) s dlhými rukávmi vzor  I  ks  I   3   I 12,39  I  37,17 I
I     I 2010                  I     I      I     I     I
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  8.  I Košeľa (blúzka) s krátkymi rukávmi vzor I  ks  I   3   I 11,89  I  35,67 I
I     I 2010                  I     I      I     I     I
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  9.  I Náplecníky vzor 2000          I  pár  I   6   I  6,26  I  37,56 I
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  10.  I Nohavice (sukňa) k služobnej rovnošate I  ks  I   2   I 35,16  I  70,32 I
I     I vzor 2000                I     I      I     I     I
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  11.  I Nohavice (sukňa) k služobnej rovnošate I  ks  I   1   I 34,08  I  34,08 I
I     I letné vzor 2000             I     I      I     I     I
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  12.  I Opasok kožený vzor 2000         I  ks  I   1   I 10,30  I  10,30 I
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  13.  I Poltopánky vzor 2010          I  pár  I   1   I 46,80  I  46,80 I
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  14.  I Poltopánky letné vzor 2010       I  pár  I   1   I 31,80  I  31,80 I
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  15.  I Ponožky letné vzor 2000         I  pár  I   6   I  0,90  I  5,40 I
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  16.  I Ponožky zimné vzor 2000         I  pár  I   3   I  1,33  I  3,99 I
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  17.  I Pulóver vzor 2010            I  ks  I   1   I 39,84  I  39,84 I
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  18.  I Rukavice kožené vzor 2000        I  pár  I   1   I 11,28  I  11,28 I
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  19.  I Sako k služobnej rovnošate vzor 2000  I  ks  I   1   I 68,77  I  68,77 I
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  20.  I Spona na viazanku vzor 2000       I  ks  I   1   I  3,00  I  3,00 I
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  21.  I Šál vzor 2000              I  ks  I   1   I  2,00  I  2,00 I
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  22.  I Topánky celoročné vzor 2010       I  pár  I   1   I 110,40 I 110,40 I
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  23.  I Vesta vzor 2010             I  ks  I   1   I 29,95  I  29,95 I
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  24.  I Vetrovka vzor 2000           I  ks  I   1   I 100,56 I 100,56 I
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
I  25.  I Viazanka vzor 2000           I  ks  I   2   I  3,57  I  7,14 I
I----------I-----------------------------------------I----------I-----------I----------I----------I
       Spolu:                                    835,20

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Výnos č. 385/2012 Z.z., , ktorým sa na rok 2013 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Schválené: 06.12.2012
Rozposlané/platnosť od: 14.12.2012
Účinnosť od: 01.03.2013
Zrušené: 01.03.2014

95/2012 Zbierky zákonov na strane 2656.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 491/2013 Z.z.