Obsah Dostupné filtre

151/2012 Z.z. Dohoda s Maďarskom o dopravnom charaktere ciest cez št. hranicu

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
151/2012 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. februára 2012 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o dopravnom charaktere ciest prechádzajúcich cez spoločnú štátnu hranicu.
Dohoda nadobudla platnosť 11. mája 2012 v súlade s článkom 7 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Oznámenie č. 151/2012 Z.z., o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o dopravnom charaktere ciest prechádzajúcich cez spoločnú štátnu hranicu, Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Schválené: 27.02.2012
Rozposlané/platnosť od: 23.05.2012
Účinnosť od: 11.05.2012
Zrušené: -

37/2012 Zbierky zákonov na strane 965.
Odkaz na rovnopis čiastky