Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (3)
... dalšie položky

439/2011 Z.z. vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
439/2011 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 31. októbra 2011 č. MF/23118/2011-73, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
Plný text opatrenia nájdete v ASPI pod číslom 46/2011 F.s.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Oznámenie č. 439/2011 Z.z., o vydaní opatrenia č. MF/23118/2011-73, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Schválené: 31.10.2011
Rozposlané/platnosť od: 03.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Zrušené: 01.01.2018

134/2011 Zbierky zákonov na strane 3731.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 343/2017 Z.z.