Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky

566/2009 Z.z. zmena nariadenia o úprave osobných požitkov duchovných cirkví

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
566/2009 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. decembra 2009,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z.z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 467/2005 Z.z. nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z.z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2007 Z.z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 611/2008 Z.z. sa mení takto:
Príloha č. 1 znie:
"Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 299/2007 Z.z.
Stupnica základných platov duchovných v eurách mesačne
I---------I---------------I---------------------------------------------------- ---------I
I Platový I Započítateľná I   Stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny  I
I stupeň I   doba   I  a započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti  I
I     I vykonávania I--------------------------------------------------------------I
I     I duchovenskej I              Skupina              I
I     I činnosti v  I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I     I  rokoch   I  A  I  B  I  C  I  D  I  E  I  F  I  G  I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I------- I--------I
I  1  I   do 3   I 251,33 I 276,34 I 305,11 I 337,68 I 373,65 I 413,02 I 457,42 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I------- I--------I
I  2  I  od 3 do 6  I 261,91 I 288,58 I 318,68 I 352,04 I 390,12 I 431,62 I 476,86 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I------- I--------I
I  3  I  od 6 do 9  I 272,97 I 300,43 I 331,75 I 366,48 I 406,22 I 450,22 I 496,77 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I------- I--------I
I  4  I od 9 do 12  I 283,52 I 312,31 I 345,71 I 380,83 I 422,34 I 468,86 I 517,50 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I------- I--------I
I  5  I od 12 do 15 I 294,53 I 324,54 I 359,24 I 396,11 I 439,23 I 486,62 I 537,85 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I------- I--------I
I  6  I od 15 do 18 I 305,93 I 336,43 I 373,18 I 410,93 I 456,17 I 504,81 I 558,13 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I------- I--------I
I  7  I od 18 do 21 I 317,37 I 348,66 I 386,76 I 426,53 I 473,10 I 522,56 I 578,42 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I------- I--------I
I  8  I od 21 do 24 I 328,82 I 360,53 I 400,74 I 442,17 I 489,56 I 540,78 I 599,18 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I------- I--------I
I  9  I od 24 do 27 I 340,23 I 373,18 I 414,71 I 457,85 I 506,49 I 559,40 I 619,92 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I------- I--------I
I  10  I od 27 do 30 I 351,66 I 385,92 I 428,22 I 473,49 I 523,43 I 578,05 I 640,62 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I------- I--------I
I  11  I  nad 30   I 363,48 I 398,20 I 442,17 I 489,17 I 540,35 I 597,07 I 662,64 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I------- I--------I.".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 566/2009 Z.z., , ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z.z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 02.12.2009
Rozposlané/platnosť od: 23.12.2009
Účinnosť od: 01.01.2010
Zrušené: -

193/2009 Zbierky zákonov na strane 4390.
Odkaz na rovnopis čiastky