Obsah Dostupné filtre
Predpisy (7)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky
Predpisy EU (1)
... dalšie položky

661/2007 Z.z. zmena zákona o zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z poistenia
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
Dokument neobsahuje hľadaný výraz "skr%C3%ADning".

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 661/2007 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 05.12.2007
Rozposlané/platnosť od: 31.12.2007
Účinnosť od: 01.01.2008
Zrušené: -

267/2007 Zbierky zákonov na strane 5166.
Odkaz na rovnopis čiastky