Obsah Dostupné filtre
Predpisy (46)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (230)
... dalšie položky
Vybraná judikatúra (98)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (2704)
... dalšie položky
Predpisy EU (31)
... dalšie položky
Samospráva (44)
... dalšie položky
Komentáre (1)
... dalšie položky
Monografie (15)
... dalšie položky

25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
25/2006 Z.z.
ZÁKON
zo 14. decembra 2005
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 18.4.2016
PRVÁ ČASŤ
Zrušená od 18.4.2016
§ 1 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 2 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 3 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 4 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 5 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 6 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 7 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 8 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 9 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 9a [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 9b [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 9c
Zrušený od 18.4.2016
§ 9d
Zrušený od 18.4.2016
§ 10 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 10a [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 10b [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 11 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 12 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 12a
Zrušený od 18.4.2016
§ 13 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 14 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 15 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 16 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 17 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 18 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 18a [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 19 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 20 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 21 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
DRUHÁ ČASŤ
Zrušená od 18.4.2016
PRVÁ HLAVA
Zrušená od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 22 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 23 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 24 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 25 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 26 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 26a
Zrušený od 1.11.2015
§ 27 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 28 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 29 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 30 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 31 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 32 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 33 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 34 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 35 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 35a [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 36 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 37 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 38 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 39 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 40 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 41 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 42 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 43 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 44 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 45 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 46 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 47 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 47a
Zrušený od 18.4.2016
§ 47b
Zrušený od 18.4.2016
§ 47c
Zrušený od 18.4.2016
§ 48 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 49 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 49a [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
DRUHÁ HLAVA
Zrušená od 18.4.2016
§ 50 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 51 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 52 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 53 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 54 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 55 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 56 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 57 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 58 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 59 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 60 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 61 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 62 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 63 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 64 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 65 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
TRETIA HLAVA
Zrušená od 18.4.2016
§ 66 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 67 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 68 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 69 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 70 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 71 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
ŠTVRTÁ HLAVA
Zrušená od 18.4.2016
§ 72 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 73 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 74 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 75 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 76 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 77 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 78 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 79 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 80 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 81 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 82 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 83 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 84 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 85 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 86 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 87 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 88 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 89 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 90 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
TRETIA ČASŤ
Zrušená od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 1.7.2013
§ 91 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 92 [Komentár]
Zrušený od 1.11.2015
§ 93 [Komentár]
Zrušený od 1.11.2015
§ 94 [Komentár]
Zrušený od 1.11.2015
§ 95 [Komentár]
Zrušený od 1.11.2015
§ 96 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 1.1.2010
§ 97 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 98 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 1.7.2013
§ 99 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 100 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 101 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 102 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 1.11.2015
§ 102a [Komentár]
Zrušený od 1.11.2015
§ 102b [Komentár]
Zrušený od 1.11.2015
ŠTVRTÁ ČASŤ
Zrušená od 18.4.2016
§ 103 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 104 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 105 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 106 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 107 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 108 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
PIATA ČASŤ
Zrušená od 18.4.2016
§ 108a [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 108b [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 108c [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 108d [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 108e [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 108f [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 108g [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 108h [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 108i [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 108j [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 108k [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 108l [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 108m [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
ŠIESTA ČASŤ
Zrušená od 18.4.2016
PRVÁ HLAVA
Zrušená od 18.4.2016
§ 109 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 110 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 111 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 111a [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 111b [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 111c [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 111d [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 112 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 113 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 114 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 115 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
DRUHÁ HLAVA
Zrušená od 18.4.2016
§ 116 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 117 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 118
Zrušený od 1.7.2013
§ 119
Zrušený od 1.7.2013
Nadpis zrušený od 1.7.2013
§ 120
Zrušený od 1.7.2013
§ 121
Zrušený od 1.7.2013
§ 122
Zrušený od 1.7.2013
Nadpis zrušený od 1.7.2013
§ 123
Zrušený od 1.7.2013
§ 124
Zrušený od 1.7.2013
§ 125
Zrušený od 1.7.2013
§ 126
Zrušený od 1.7.2013
§ 127
Zrušený od 1.7.2013
TRETIA HLAVA
Zrušená od 18.4.2016
§ 128 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 129 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 130 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 131 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 132 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 133 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 134 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 134a
Zrušený od 18.4.2016
§ 134b
Zrušený od 18.4.2016
§ 134c
Zrušený od 18.4.2016
§ 134d
Zrušený od 18.4.2016
§ 134e
Zrušený od 18.4.2016
ŠTVRTÁ HLAVA
Zrušená od 18.4.2016
§ 135 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 136 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 137 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 138 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 139 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 140 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 141 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 142 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 143 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 144 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 145 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 145a [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 145b [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
Nadpis zrušený od 18.4.2016
§ 146 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 146a [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 146b [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 146c [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 146d [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 147 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 147a [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 148
Zrušený od 1.4.2010.
§ 148a [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 149 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 149a [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
PIATA HLAVA
Zrušená od 18.4.2016
§ 150
Zrušený od 1.1.2010
§ 151
Zrušený od 1.1.2010
§ 152 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
SIEDMA ČASŤ
Zrušená od 18.4.2016
§ 153 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 154 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 155 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 155a [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 155b [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 155c [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 155d [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 155e [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 155f [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 155g [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 155h [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 155i [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 155j [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 155k [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 155l [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 155m [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 155n
Zrušený od 18.4.2016
§ 155o
Zrušený od 18.4.2016
§ 155p
Zrušený od 18.4.2016
§ 155q
Zrušený od 18.4.2016
§ 156 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
§ 157 [Komentár]
Zrušený od 18.4.2016
Čl.II
Zrušený od 18.10.2016
Čl.III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006 okrem § 25 ods. 3, § 91 ods. 3 a § 99 ods. 2 v článku I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.
Zákon č. 282/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2006.
Zákon č. 102/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 13. marcom 2007.
Zákon č. 232/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2008 okrem bodov 7, 8, 11, 31, 32, 45, 46 a 55, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom zavedenia eura v Slovenskej republike, a bodov 63 až 65, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. septembra 2008.
Zákon č. 442/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 15. novembrom 2008 okrem bodov 29 a 30, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2009, a bodov 2 až 4 a 12 až 28, ktoré nadobudli účinnosť 1. júlom 2009.
Zákon č. 213/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2009.
Zákon č. 289/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 16. júlom 2009.
Zákon č. 402/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2009.
Zákon č. 503/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2010.
Zákon č. 73/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2010 okrem bodov 6 a 7 v čl. I, § 155e v 9. bode v čl. I a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 9. marcom 2010.
Zákon č. 129/2010 Z.z. nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, tzn. 2. aprílom 2010, s výnimkou čl. II, čl. III bodov 1 a 3, čl. IV bodov 1 až 21 a 23 až 27, čl. V, čl. VII, čl. IX a čl. X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júnom 2010, s výnimkou čl. I ustanovení § 1 až 16, § 17 ods. 1 a 2 a § 18 až 27, čl. III bodov 2 a 4, čl. VI a čl. VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 11. júnom 2010 a s výnimkou čl. I ustanovení § 17 ods. 3 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januárom 2011.
Zákon č. 58/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2011.
Zákon č. 158/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 15. júnom 2011.
Zákony č. 182/2011 Z.z. a 223/2011 Z.z. nadobudli účinnosť 20. júlom 2011.
Zákon č. 231/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2011.
Zákon č. 348/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2012.
Zákon č. 550/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2012.
Zákon č. 91/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 9. marcom 2012.
Zákon č. 28/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 18. februárom 2013.
Zákon č. 95/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 23. aprílom 2013 okrem čl. I bodov 1 až 31, 33 až 55, 57 až 64, 66 až 69, 71, 73 až 112, § 116 ods. 1 až 9 a § 117 v bode 113, body 114 až 126, 128, 129 a 132 až 158, ktoré nadobudli účinnosť 1. júlom 2013, čl. I bodov 65 a § 116 ods. 10 v bode 113, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2014.
Zákon č. 180/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 30. júnom 2013.
Zákon č. 34/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 27. februárom 2014.
Zákon č. 13/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2015.
Zákon č. 31/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2015.
Zákon č. 87/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 29. aprílom 2015.
Zákon č. 252/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2015.
Zákon č. 343/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 3. decembrom 2015 okrem čl. IV bodu 1, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2016 a čl. I, ktorý nadobudol účinnosť 18. aprílom 2016.
Zákon č. 272/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 18. októbrom 2016.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Hrušovský v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.1
Zrušená od 18.4.2016
PRÍL.2
Zrušená od 18.4.2016
PRÍL.2a
Zrušená od 18.4.2016
PRÍL.3
Zrušená od 18.4.2016
PRÍL.3a
Zrušená od 18.4.2016
PRÍL.4
Zrušená od 18.4.2016
PRÍL.5
Zrušená od 18.4.2016
PRÍL.6
Zrušená od 1.1.2010
PRÍL.7
Zrušená od 18.4.2016

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 25/2006 Z.z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 14.12.2005
Rozposlané/platnosť od: 25.01.2006
Účinnosť od: 01.02.2006
Zrušené: -

14/2006 Zbierky zákonov na strane 142.
Odkaz na rovnopis čiastky