Obsah Dostupné filtre
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (11)
... dalšie položky

443/2004 Z.z. zmena zákona o odpadoch
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
443/2004 Z.z.
ZÁKON
z 30. júna 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zmena: 563/2009 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 119/2010 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 79/2015 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 1.1.2016
Čl.II
Zrušený od 1.5.2010
Čl.III
Zrušený od 1.1.2012
Čl.IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2004 okrem § 8 ods. 3 písm. e), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Zákon č. 563/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2012.
Zákon č. 119/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2010.
Zákon č. 79/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Hrušovský v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 443/2004 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 30.06.2004
Rozposlané/platnosť od: 30.07.2004
Účinnosť od: 01.08.2004
Zrušené: -

189/2004 Zbierky zákonov na strane 4108.
Odkaz na rovnopis čiastky