438/2004 Z.z.

, ktorou sa vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Monografie (1)
... dalšie položky
438/2004 Z.z.
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 19. júla 2004,
ktorou sa vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike ustanovuje:
§ 1
(1) Táto vyhláška upravuje klasifikáciu štatistických územných jednotiek (ďalej len "klasifikácia") pre potreby regionálnej štatistiky, na poskytovanie porovnateľných údajov regionálnej štatistiky v rámci Európskeho štatistického systému a na analytické účely. Klasifikácia je uvedená v prílohe.
(2) V Slovenskej republike má klasifikácia tieto úrovne:
a) regionálne úrovne
                  slovenský   anglický
                  akronym    akronym

  krajina             RŠÚJ 0       -
  územie celej krajiny      RŠÚJ 1     NUTS 1
  oblasť             RŠÚJ 2     NUTS 2
  kraj              RŠÚJ 3     NUTS 3,
b) lokálne úrovne
                  slovenský   anglický
                  akronym    akronym

  okres              LŠÚJ 1     LAU1
  obec              LŠÚJ 2     LAU2.
(3) Oblasti regionálnej úrovne RŠÚJ 2 sú:
a) Bratislavský kraj - oblasť je vymedzená územím Bratislavského kraja,
b) Západné Slovensko - oblasť je vymedzená územím Trnavského kraja, Trenčianskeho kraja a Nitrianskeho kraja,
c) Stredné Slovensko - oblasť je vymedzená územím Žilinského kraja a Banskobystrického kraja,
d) Východné Slovensko - oblasť je vymedzená územím Prešovského kraja a Košického kraja.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 75/1998 Z.z., ktorým sa ustanovuje Číselník štatistických územných jednotiek Slovenskej republiky.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.
Peter Mach v.r.
PRÍL.
Klasifikácia štatistických územných jednotiek
RŠÚJ 0

Kód       Názov
------------------------------------------------------------------
SK       kód krajiny


RŠÚJ 1

Kód       Názov
------------------------------------------------------------------
SK0       Slovenská republika


RŠÚJ 2

Kód       Názov
------------------------------------------------------------------
SK01      Bratislavský kraj
SK02      Západné Slovensko
SK03      Stredné Slovensko
SK04      Východné Slovensko


RŠÚJ 3

Kód       Názov
------------------------------------------------------------------
SK010      Bratislavský kraj
SK021      Trnavský kraj
SK022      Trenčiansky kraj
SK023      Nitriansky kraj
SK031      Žilinský kraj
SK032      Banskobystrický kraj
SK041      Prešovský kraj
SK042      Košický kraj
LŠÚJ 1 LŠÚJ 1

Kód   Názov           Kód   Názov
------------------------------------------------------------------
SK0101 Okres Bratislava I     SK0107 Okres Pezinok
SK0102 Okres Bratislava II    SK0108 Okres Senec
SK0103 Okres Bratislava III    SK0211 Okres Dunajská Streda
SK0104 Okres Bratislava IV    SK0212 Okres Galanta
SK0105 Okres Bratislava V     SK0213 Okres Hlohovec
SK0106 Okres Malacky       SK0214 Okres Piešťany
SK0215 Okres Senica        SK0325 Okres Krupina
SK0216 Okres Skalica       SK0326 Okres Lučenec
SK0217 Okres Trnava        SK0327 Okres Poltár
SK0221 Okres Bánovce nad Bebravou SK0328 Okres Revúca
SK0222 Okres Ilava        SK0329 Okres Rimavská Sobota
SK0223 Okres Myjava        SK032A Okres Veľký Krtíš
SK0224 Okres Nové Mesto nad Váhom SK032B Okres Zvolen
SK0225 Okres Partizánske     SK032C Okres Žarnovica
SK0226 Okres Považská Bystrica  SK032D Okres Žiar nad Hronom
SK0227 Okres Prievidza      SK0411 Okres Bardejov
SK0228 Okres Púchov        SK0412 Okres Humenné
SK0229 Okres Trenčín       SK0413 Okres Kežmarok
SK0231 Okres Komárno       SK0414 Okres Levoča
SK0232 Okres Levice        SK0415 Okres Medzilaborce
SK0233 Okres Nitra        SK0416 Okres Poprad
SK0234 Okres Nové Zámky      SK0417 Okres Prešov
SK0235 Okres Šaľa         SK0418 Okres Sabinov
SK0236 Okres Topoľčany      SK0419 Okres Snina
SK0237 Okres Zlaté Moravce    SK041A Okres Stará Ľubovňa
SK0311 Okres Bytča        SK041B Okres Stropkov
SK0312 Okres Čadca        SK041C Okres Svidník
SK0313 Okres Dolný Kubín     SK041D Okres Vranov nad Topľou
SK0314 Okres Kysucké Nové Mesto  SK0421 Okres Gelnica
SK0315 Okres Liptovský Mikuláš  SK0422 Okres Košice I
SK0316 Okres Martin        SK0423 Okres Košice II
SK0317 Okres Námestovo      SK0424 Okres Košice III
SK0318 Okres Ružomberok      SK0425 Okres Košice IV
SK0319 Okres Turčianske Teplice  SK0426 Okres Košice - okolie
SK031A Okres Tvrdošín       SK0427 Okres Michalovce
SK031B Okres Žilina        SK0428 Okres Rožňava
SK0321 Okres Banská Bystrica   SK0429 Okres Sobrance
SK0322 Okres Banská Štiavnica   SK042A Okres Spišská Nová Ves
SK0323 Okres Brezno        SK042B Okres Trebišov
SK0324 Okres Detva
LŠÚJ 2

Kód     Názov
------------------------------------------------------------------
SK0101528595 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
SK0102529311 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
SK0102529320 Bratislava - mestská časť Ružinov
SK0102529338 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
SK0103529346 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
SK0103529354 Bratislava - mestská časť Rača
SK0103529362 Bratislava - mestská časť Vajnory
SK0104529401 Bratislava - mestská časť Devín
SK0104529371 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
SK0104529389 Bratislava - mestská časť Dúbravka
SK0104529397 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
SK0104529419 Bratislava - mestská časť Lamač
SK0104529427 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
SK0105529435 Bratislava - mestská časť Čunovo
SK0105529443 Bratislava - mestská časť Jarovce
SK0106508039 Láb
SK0106508055 Lozorno
SK0106508063 Malacky
SK0106504556 Malé Leváre
SK0106508080 Marianka
SK0106508161 Pernek
SK0106504629 Plavecké Podhradie
SK0106504637 Plavecký Mikuláš
SK0106508195 Plavecký Štvrtok
SK0106504769 Rohožník
SK0106504858 Sološnica
SK0106504874 Studienka
SK0106508233 Stupava
SK0106508241 Suchohrad
SK0106504947 Veľké Leváre
SK0105529460 Bratislava - mestská časť Petržalka
SK0105529494 Bratislava - mestská časť Rusovce
SK0106507831 Borinka
SK0106507890 Gajary
SK0106507954 Jablonové
SK0106507962 Jakubov
SK0106508012 Kostolište
SK0106508021 Kuchyňa
SK0107507873 Doľany
SK0107507881 Dubová
SK0107507946 Jablonec
SK0107508047 Limbach
SK0107508101 Modra
SK0107508179 Pezinok
SK0107508187 Píla
SK0107508225 Slovenský Grob
SK0107507989 Svätý Jur
SK0107508250 Šenkvice
SK0107508268 Štefanová
SK0107508306 Viničné
SK0107508314 Vinosady
SK0107508322 Vištuk
SK0108507814 Bernolákovo
SK0108507822 Blatné
SK0108503681 Boldog
SK0108507865 Čataj
SK0108545333 Dunajská Lužná
SK0108507903 Hamuliakovo
SK0108503797 Hrubá Borša
SK0108503801 Hrubý Šúr
SK0108503819 Hurbanova Ves
SK0108555487 Igram
SK0108507938 Ivanka pri Dunaji
SK0108507997 Kalinkovo
SK0108555495 Kaplna
SK0108503851 Kostolná pri Dunaji
SK0108503894 Krá ová pri Senci
SK0108508071 Malinovo
SK0108508098 Miloslavov
SK0108508110 Most pri Bratislave
SK0108508136 Nová Dedinka
SK0108582549 Nový Svet
SK0108503983 Reca
SK0108508209 Rovinka
SK0108508217 Senec
SK0108508276 Tomášov
SK0108507911 Chorvátsky Grob
SK0108508284 Ture
SK0108508292 Veľký Biel
SK0108508331 Vlky
SK0108555509 Zálesie
SK0211501441 Báč
SK0211501450 Baka
SK0211501468 Balo
SK0211555517 Bellova Ves
SK0211501484 Blahová
SK0106508349 Vysoká pri Morave
SK0106500267 Záhorie (vojenský obvod)
SK0106508365 Záhorská Ves
SK0106504980 Závod
SK0106508381 Zohor
SK0107507806 Báho
SK0107507849 Budmerice
SK0107507857 Častá
SK0211501611 Dolný Štál
SK0211501433 Dunajská Streda
SK0211555541 Dunajský Klátov
SK0211501573 Gabčíkovo
SK0211501581 Holice
SK0211501590 Horná Potôň
SK0211555568 Horné Mýto
SK0211501603 Horný Bar
SK0211501620 Hubice
SK0211501638 Hviezdoslavov
SK0211501654 Jahodná
SK0211501662 Janíky
SK0211501671 Jurová
SK0211501689 Kľúčovec
SK0211501697 Kostolné Kračany
SK0211501701 Kráľovičove Kračany
SK0211501719 Kútniky
SK0211501727 Kvetoslavov
SK0211580597 Kyselica
SK0211501735 Lehnice
SK0211501743 Lúč na Ostrove
SK0211555606 Macov
SK0211555649 Mad
SK0211555665 Malé Dvorníky
SK0211501760 Medveďov
SK0211501778 Mierovo
SK0211501786 Michal na Ostrove
SK0211501930 Ňárad
SK0211501808 Nový Život
SK0211501816 Ohrady
SK0211501824 Oko
SK0211501832 Oľdza
SK0211501859 Orechová Potôň
SK0211501867 Padá
SK0211501883 Pataš
SK0211582522 Potônske Lúky
SK0211555720 Povoda
SK0211501891 Rohovce
SK0211501875 Sap
SK0211501905 Šamorín
SK0211501913 Štvrtok na Ostrove
SK0211501921 Topoľníky
SK0211555576 Trhová Hradská
SK0211501956 Trnávka
SK0211501964 Trstená na Ostrove
SK0211501972 Veľká Paka
SK0211501981 Veľké Blahovo
SK0211555673 Veľké Dvorníky
SK0211501492 Blatná na Ostrove
SK0211503461 Bodíky
SK0211501506 Boheľov
SK0211501514 Čakany
SK0211580554 Čenkovce
SK0211501531 Čiližská Radvaň
SK0211501549 Dobrohoš
SK0211501557 Dolný Bar
SK0212503703 Čierny Brod
SK0212555789 Dolná Streda
SK0212503746 Dolné Saliby
SK0212503754 Dolný Chotár
SK0212503665 Galanta
SK0212503762 Gáň
SK0212503771 Horné Saliby
SK0212503789 Hoste
SK0212503827 Jánovce
SK0212503835 Jelka
SK0212503843 Kajal
SK0212503860 Košúty
SK0212503878 Kráľov Brod
SK0212582638 Malá Mača
SK0212555754 Matúškovo
SK0212503924 Mostová
SK0212503959 Pata
SK0212503967 Pusté Sady
SK0212503975 Pusté Úľany
SK0212504009 Sereď
SK0212504017 Sládkovičovo
SK0212504033 Šalgočka
SK0212504041 Šintava
SK0212504050 Šoporňa
SK0212504076 Tomášikovo
SK0212504084 Topoľnica
SK0212504106 Trstice
SK0212504114 Váhovce
SK0212504122 Veľká Mača
SK0212504131 Veľké Úľany
SK0212504149 Veľký Grob
SK0212504157 Vinohrady nad Váhom
SK0212504173 Vozokany
SK0212504181 Zemianske Sady
SK0213506800 Bojničky
SK0213506885 Červeník
SK0213506958 Dolné Otrokovce
SK0213506966 Dolné Trhovište
SK0213556521 Dolné Zelenice
SK0213507024 Dvorníky
SK0213507032 Hlohovec
SK0213507075 Horné Otrokovce
SK0213556602 Horné Trhovište
SK0213556530 Horné Zelenice
SK0213507130 Jalšové
SK0213507172 Kľačany
SK0213507202 Koplotovce
SK0213507253 Leopoldov
SK0211501522 Veľký Meder
SK0211555746 Vieska
SK0211501999 Vojka nad Dunajom
SK0211502006 Vrakú
SK0211502014 Vydrany
SK0211502022 Zlaté Klasy
SK0212503673 Abrahám
SK0212503690 Čierna Voda
SK0213507661 Trakovice
SK0213507792 Žlkovce
SK0214581399 Banka
SK0214558354 Bašovce
SK0214506834 Borovce
SK0214506982 Dolný Lopašov
SK0214506991 Drahovce
SK0214507008 Dubovany
SK0214558338 Ducové
SK0214556581 Hubina
SK0214507199 Kočín-Lančár
SK0214507229 Krakovany
SK0214507342 Moravany nad Váhom
SK0214507369 Nižná
SK0214507385 Ostrov
SK0214507431 Pečeňady
SK0214507440 Piešťany
SK0214507466 Prašník
SK0214507482 Rakovice
SK0214507491 Ratnovce
SK0214507563 Sokolovce
SK0214558397 Šípkové
SK0214556548 Šterusy
SK0214507679 Trebatice
SK0214507121 Chtelnica
SK0214507709 Veľké Kostoľany
SK0214556572 Veľké Orvište
SK0214507725 Veselé
SK0214507750 Vrbové
SK0215504211 Bílkove Humence
SK0215504238 Borský Mikuláš
SK0215504220 Borský Svätý Jur
SK0215504297 Cerová
SK0215504319 Čáry
SK0215504327 Častkov
SK0215504335 Dojč
SK0215504360 Hlboké
SK0215504386 Hradište pod Vrátnom
SK0215504416 Jablonica
SK0215504475 Koválov
SK0215504491 Kuklov
SK0215504513 Kúty
SK0215504521 Lakšárska Nová Ves
SK0215504572 Moravský Svätý Ján
SK0215504602 Osuské
SK0215504645 Plavecký Peter
SK0215504653 Podbran
SK0215504700 Prietrž
SK0213507288 Madunice
SK0213507326 Merašice
SK0213507415 Pastuchov
SK0213518620 Ratkovce
SK0213507521 Sasinkovo
SK0213507539 Siladice
SK0213556611 Tekolďany
SK0213556645 Tepličky
SK0215504840 Sobotište
SK0215504882 Šajdíkove Humence
SK0215504891 Šaštín-Stráže
SK0215504904 Štefanov
SK0216504271 Brodské
SK0216504343 Dubovce
SK0216504351 Gbely
SK0216504378 Holíč
SK0216504432 Kátov
SK0216504459 Kopčany
SK0216504483 Koválovec
SK0216504530 Letničie
SK0216504548 Lopašov
SK0216504564 Mokrý Háj
SK0216504599 Oreské
SK0216504611 Petrova Ves
SK0216504670 Popudinské Močidľany
SK0216504718 Prietržka
SK0216504734 Radimov
SK0216504742 Radošovce
SK0216504815 Skalica
SK0216504912 Trnovec
SK0216504394 Chropov
SK0216504939 Unín
SK0216504963 Vrádište
SK0217580473 Biely Kostol
SK0217506788 Bíňovce
SK0217506796 Bohdanovce nad Trnavou
SK0217506818 Boleráz
SK0217506826 Borová
SK0217506842 Brestovany
SK0217506851 Bučany
SK0217506869 Buková
SK0217506877 Cífer
SK0217506893 Dechtice
SK0217556599 Dlhá
SK0217506915 Dobrá Voda
SK0217506923 Dolná Krupá
SK0217506931 Dolné Dubové
SK0217556661 Dolné Lov ice
SK0217506940 Dolné Orešany
SK0217507041 Horná Krupá
SK0217507059 Horné Dubové
SK0217507067 Horné Orešany
SK0217581020 Hrnčiarovce nad Parnou
SK0217507156 Jaslovské Bohunice
SK0217507164 Kátlovce
SK0217507211 Košolná
SK0215504726 Prievaly
SK0215556122 Rohov
SK0215504777 Rovensko
SK0215556131 Rybky
SK0215556114 Sekule
SK0215504203 Senica
SK0215504823 Smolinské
SK0215504831 Smrdáky
SK0217507512 Ružindol
SK0217556564 Slovenská Nová Ves
SK0217507555 Smolenice
SK0217507571 Suchá nad Parnou
SK0217556670 Šelpice
SK0217507601 Špačince
SK0217507636 Šúrovce
SK0217506745 Trnava
SK0217507687 Trstín
SK0217556513 Vlčkovce
SK0217507741 Voderady
SK0217507768 Zavar
SK0217507776 Zelene
SK0217581488 Zvončín
SK0221542652 Bánovce nad Bebravou
SK0221556793 Borčany
SK0221542741 Brezolupy
SK0221542776 Cimenná
SK0221542806 Čierna Lehota
SK0221542822 Dežerice
SK0221542849 Dolné Naštice
SK0221542857 Dubnička
SK0221542873 Dvorec
SK0221542890 Haláčovce
SK0221542920 Horné Naštice
SK0221543080 Krásna Ves
SK0221543136 Kšinná
SK0221556360 Libichava
SK0221505056 Ľutov
SK0221505072 Malá Hradná
SK0221505102 Malé Hoste
SK0221505153 Miezgovce
SK0221505200 Nedašovce
SK0221505277 Omastiná
SK0221556289 Otrhánky
SK0221505331 Pečeňany
SK0221505358 Podlužany
SK0221556742 Pochabany
SK0221505382 Pravotice
SK0221505412 Prusy
SK0221505447 Ruskovce
SK0221505455 Rybany
SK0221505471 Slatina nad Bebravou
SK0221505480 Slatinka nad Bebravou
SK0221505552 Šišov
SK0221505544 Šípkov
SK0221505579 Timoradza
SK0221505595 Trebichava
SK0217556483 Križovany nad Dudváhom
SK0217556688 Lošonec
SK0217507296 Majcichov
SK0217507318 Malženice
SK0217507351 Nahá
SK0217556491 Opoj
SK0217556556 Pavlice
SK0217556653 Radošovce
SK0221505790 Zlatníky
SK0222582301 Bohunice
SK0222512885 Bolešov
SK0222557391 Borčice
SK0222512931 Červený Kameň
SK0222513016 Dubnica nad Váhom
SK0222513024 Dulov
SK0222513091 Horná Poruba
SK0222513156 Ilava
SK0222557404 Kameničany
SK0222513253 Košeca
SK0222513351 Košecké Podhradie
SK0222557617 Krivoklát
SK0222513296 Ladce
SK0222513385 Mikušovce
SK0222513440 Nová Dubnica
SK0222513598 Pruské
SK0222557412 Sedmerovec
SK0222557421 Slavnica
SK0222513725 Tuchyňa
SK0222557625 Vršatské Podhradie
SK0222513865 Zliechov
SK0223504254 Brestovec
SK0223504262 Brezová pod Bradlom
SK0223504289 Bukovec
SK0223506079 Hrašné
SK0223504424 Jablonka
SK0223506141 Kostolné
SK0223504467 Košariská
SK0223506150 Krajné
SK0223504581 Myjava
SK0223506419 Podkylava
SK0223504661 Polianka
SK0223504688 Poriadie
SK0223504696 Priepasné
SK0223504793 Rudník
SK0223504866 Stará Myjava
SK0223504408 Chvojnica
SK0223504971 Vrbovce
SK0224505846 Beckov
SK0224505871 Bošáca
SK0224505889 Brunovce
SK0224505897 Bzince pod Javorinou
SK0224505919 Častkovce
SK0224505901 Čachtice
SK0224505951 Dolné Srnie
SK0224556424 Haluzice
SK0224505994 Hôrka nad Váhom
SK0221556408 Chudá Lehota
SK0221505625 Uhrovec
SK0221505633 Uhrovské Podhradie
SK0221545651 Veľké Držkovce
SK0221505684 Veľké Hoste
SK0221505692 Veľké Chlievany
SK0221505765 Vysočany
SK0221505811 Žitná-Radiša
SK0224506257 Modrovka
SK0224506265 Moravské Lieskové
SK0224506303 Nová Bošáca
SK0224506311 Nová Lehota
SK0224556459 Nová Ves nad Váhom
SK0224506338 Nové Mesto nad Váhom
SK0224506346 Očkov
SK0224506401 Pobedim
SK0224506427 Podolie
SK0224506435 Potvorice
SK0224506443 Považany
SK0224506516 Stará Lehota
SK0224506524 Stará Turá
SK0224506583 Trenčianske Bohuslavice
SK0224506630 Vaďovce
SK0224506672 Višňové
SK0224556441 Zemianske Podhradie
SK0225542733 Bošany
SK0225580449 Brodzany
SK0225542962 Hradište
SK0225556416 Ješkova Ves
SK0225543047 Klátova Nová Ves
SK0225543055 Kolačno
SK0225556246 Krásno
SK0225556173 Livina
SK0225556190 Livinské Opatovce
SK0225505129 Malé Kršteňany
SK0225580953 Malé Uherce
SK0225505170 Nadlice
SK0225505196 Nedanovce
SK0225505307 Ostratice
SK0225505315 Partizánske
SK0225505323 Pažiť
SK0225505463 Skačany
SK0225556271 Turčianky
SK0225543004 Chynorany
SK0225505706 Veľké Kršteňany
SK0225505722 Veľké Uherce
SK0225505731 Veľký Klíž
SK0225505803 Žabokreky nad Nitrou
SK0226557633 Bodiná
SK0226512915 Brvnište
SK0226557561 Čelkova Lehota
SK0226512966 Dolná Mariková
SK0226546640 Dolný Lieskov
SK0226513008 Domaniža
SK0226557609 Ďurďové
SK0226557510 Hatné
SK0224506001 Horná Streda
SK0224506052 Hrádok
SK0224506061 Hrachovište
SK0224506109 Kálnica
SK0224506125 Kočovce
SK0224506184 Lubina
SK0224506206 Lúka
SK0224506249 Modrová
SK0226558222 Počarová
SK0226580864 Podskalie
SK0226512842 Považská Bystrica
SK0226513563 Prečín
SK0226513601 Pružina
SK0226557595 Sádočné
SK0226557480 Slopná
SK0226513687 Stupné
SK0226518913 Sverepec
SK0226513741 Udiča
SK0226513784 Vrchteplá
SK0226513822 Záskalie
SK0227513903 Bojnice
SK0227513911 Bystričany
SK0227513920 Cigeľ
SK0227513938 Čavoj
SK0227513946 Čereňany
SK0227513954 Diviacka Nová Ves
SK0227513962 Diviaky nad Nitricou
SK0227513971 Dlžín
SK0227513989 Dolné Vestenice
SK0227513997 Handlová
SK0227514004 Horná Ves
SK0227514012 Horné Vestenice
SK0227557714 Jalovec
SK0227514063 Kamenec pod Vtá nikom
SK0227514071 Kanianka
SK0227514080 Kľačno
SK0227514098 Kocurany
SK0227514101 Kostolná Ves
SK0227514110 Koš
SK0227514128 Lazany
SK0227514136 Lehota pod Vtáčnikom
SK0227514144 Liešťany
SK0227557706 Lipník
SK0227514179 Malá Čausa
SK0227514187 Malinová
SK0227514209 Nedožery-Brezany
SK0227514217 Nevidzany
SK0227514225 Nitrianske Pravno
SK0227514233 Nitrianske Rudno
SK0227514241 Nitrianske Sučany
SK0227514250 Nitrica
SK0227514268 Nováky
SK0227514284 Opatovce nad Nitrou
SK0227514292 Oslany
SK0227514306 Podhradie
SK0227514314 Poluvsie
SK0226513083 Horná Mariková
SK0226580856 Horný Lieskov
SK0226513172 Jasenica
SK0226557552 Klieština
SK0226513245 Kostolec
SK0226557579 Malé Lednice
SK0226513466 Papradno
SK0226513474 Plevník-Drienové
SK0227514390 Šútovce
SK0227514403 Temeš
SK0227514021 Chrenovec-Brusno
SK0227514411 Tužina
SK0227514039 Chvojnica
SK0227514420 Valaská Belá
SK0227514438 Veľká Čausa
SK0227514454 Zemianske Kostoľany
SK0228512851 Beluša
SK0228512940 Dohňany
SK0228512958 Dolná Breznica
SK0228557439 Dolné Kočkovce
SK0228557692 Horná Breznica
SK0228513121 Horovce
SK0228557501 Kvašov
SK0228513300 Lazy pod Makytou
SK0228513318 Lednica
SK0228513326 Lednické Rovne
SK0228513334 Lúky
SK0228513342 Lysá pod Makytou
SK0228513377 Mestečko
SK0228513407 Mojtín
SK0228557447 Nimnica
SK0228513610 Púchov
SK0228557471 Streženice
SK0228513776 Visolaje
SK0228557498 Vydrná
SK0228513814 Záriečie
SK0228500348 Zubák
SK0229505838 Adamovské Kochanovce
SK0229505854 Bobot
SK0229505935 Dolná Poruba
SK0229505943 Dolná Súča
SK0229505960 Drietoma
SK0229505978 Dubodiel
SK0229506010 Horná Súča
SK0229506028 Horňany
SK0229506036 Horné Srnie
SK0229506044 Hrabovka
SK0229506095 Ivanovce
SK0229506133 Kostolná-Záriečie
SK0229506168 Krivosúd-Bodovka
SK0229545686 Melčice-Lieskové
SK0229506231 Mníchova Lehota
SK0229506273 Motešice
SK0229506281 Nemšová
SK0229506290 Neporadza
SK0229506354 Omšenie
SK0227514322 Poruba
SK0227514331 Pravenec
SK0227513881 Prievidza
SK0227514349 Radobica
SK0227514357 Rázto no
SK0227514365 Rudnianska Lehota
SK0227514373 Sebedražie
SK0227514381 Seč
SK0229506559 Trenčianska Teplá
SK0229506567 Trenčianska Turná
SK0229506591 Trenčianske Jastrabie
SK0229506605 Trenčianske Mitice
SK0229545741 Trenčianske Stankovce
SK0229506613 Trenčianske Teplice
SK0229505820 Trenčín
SK0229506648 Veľká Hradná
SK0229506656 Veľké Bierovce
SK0229556475 Zamarovce
SK0231501034 Baj
SK0231501395 Bátorove Kosihy
SK0231501042 Bodza
SK0231555819 Bodzianske Lúky
SK0231501069 Brestovec
SK0231501077 Búč
SK0231501085 Čalovec
SK0231501093 Číčov
SK0231501107 Dedina Mládeže
SK0231501123 Dulovce
SK0231580911 Holiare
SK0231501140 Hurbanovo
SK0231501166 Imeľ
SK0231501174 Iža
SK0231501182 Kameničná
SK0231501191 Klížska Nemá
SK0231501204 Kolárovo
SK0231501026 Komárno
SK0231501212 Kravany nad Dunajom
SK0231501221 Lipové
SK0231501239 Marcelová
SK0231501247 Martovce
SK0231501255 Moča
SK0231501263 Modrany
SK0231501271 Mudroňovo
SK0231501280 Nesvady
SK0231501301 Okoličná na Ostrove
SK0231501310 Patince
SK0231501328 Pribeta
SK0231501336 Radvaň nad Dunajom
SK0231501344 Sokolce
SK0231501115 Svätý Peter
SK0231501352 Šrobárová
SK0231501361 Tôň
SK0231501158 Chotín
SK0231501379 Trávnik
SK0231501387 Veľké Kosihy
SK0231555827 Virt
SK0229506371 Opatovce
SK0229581348 Petrova Lehota
SK0229506478 Selec
SK0229546682 Skalka nad Váhom
SK0229506508 Soblahov
SK0229506532 Svinná
SK0229506541 Štvrtok
SK0229506087 Chocholná-Velčice
SK0232502090 Bory
SK0232502103 Brhlovce
SK0232502111 Čajkov
SK0232502120 Čaka
SK0232555843 Čata
SK0232502154 Demandice
SK0232502162 Devičany
SK0232502171 Dolná Seč
SK0232502189 Dolné Semerovce
SK0232502197 Dolný Pial
SK0232502201 Domadice
SK0232502219 Drženice
SK0232502227 Farná
SK0232502243 Hokovce
SK0232502251 Hontianska Vrbica
SK0232545350 Hontianske Trsťany
SK0232502260 Horná Seč
SK0232502278 Horné Semerovce
SK0232502286 Horné Turovce
SK0232502294 Horný Pial
SK0232581895 Hrkovce
SK0232502324 Hronovce
SK0232502332 Hronské Kľačany
SK0232502341 Hronské Kosihy
SK0232502359 Iňa
SK0232502367 Ipeľské Úľany
SK0232502375 Ipeľský Sokolec
SK0232502383 Jabloňovce
SK0232556777 Jesenské
SK0232502391 Jur nad Hronom
SK0232502413 Kalná nad Hronom
SK0232502472 Keť
SK0232502421 Kozárovce
SK0232502430 Krškany
SK0232502448 Kubáňovo
SK0232502456 Kukučínov
SK0232502464 Kuraľany
SK0232502031 Levice
SK0232502481 Lok
SK0232502499 Lontov
SK0232502502 Lula
SK0232502511 Málaš
SK0232581135 Malé Kozmálovce
SK0232502537 Malé Ludince
SK0232502570 Mýtne Ludany
SK0232502588 Nová Dedina
SK0232502596 Nový Tekov
SK0232502600 Nýrovce
SK0231501409 Vrbová nad Váhom
SK0231501417 Zemianska Olča
SK0231501425 Zlatná na Ostrove
SK0232502049 Bajka
SK0232502057 Bátovce
SK0232502065 Beša
SK0232502073 Bielovce
SK0232580937 Bohunice
SK0232502707 Rybník
SK0232502715 Santovka
SK0232502723 Sazdice
SK0232502731 Sikenica
SK0232502740 Slatina
SK0232502758 Starý Hrádok
SK0232502766 Starý Tekov
SK0232502782 Šahy
SK0232502791 Šalov
SK0232502804 Šarovce
SK0232502812 Tehla
SK0232502821 Tekovské Lužany
SK0232502847 Tekovský Hrádok
SK0232502863 Tlmače
SK0232502871 Tupá
SK0232502880 Turá
SK0232502898 Uhliská
SK0232581160 Veľké Kozmálovce
SK0232502910 Veľké Ludince
SK0232502928 Veľké Turovce
SK0232502936 Veľký Ďur
SK0232502944 Vyškovce nad Ipľom
SK0232502952 Vyšné nad Hronom
SK0232502961 Zalaba
SK0232502979 Zbrojníky
SK0232502987 Želiezovce
SK0232502995 Žemberovce
SK0232503002 Žemliare
SK0233500020 Alekšince
SK0233500046 Báb
SK0233581623 Babindol
SK0233582697 Bádice
SK0233500071 Bran
SK0233545589 Cabaj-Čápor
SK0233582387 Čab
SK0233500101 Čakajovce
SK0233500135 Čeľadice
SK0233555886 Čechynce
SK0233500160 Čifáre
SK0233582425 Dolné Lefantovce
SK0233500194 Dolné Obdokovce
SK0233500232 Golianovo
SK0233545635 Horné Lefantovce
SK0233555959 Hosťová
SK0233500313 Hruboňovo
SK0233558320 Ivanka pri Nitre
SK0233500356 Jarok
SK0233500372 Jelenec
SK0232502618 Ondrejovce
SK0232502626 Pastovce
SK0232502634 Pečenice
SK0232502642 Plášťovce
SK0232502651 Plavé Vozokany
SK0232502669 Podlužany
SK0232502677 Pohronský Ruskov
SK0232502693 Pukanec
SK0233580899 Lužianky
SK0233556785 Malé Chyndice
SK0233500534 Malé Zálužie
SK0233555908 Malý Cetín
SK0233555851 Malý Lapáš
SK0233500569 Melek
SK0233500577 Mojmírovce
SK0233500011 Nitra
SK0233556696 Nitrianske Hrn iarovce
SK0233500631 Nová Ves nad Žitavou
SK0233500640 Nové Sady
SK0233500666 Paňa
SK0233500674 Podhorany
SK0233500682 Pohranice
SK0233500691 Poľný Kesov
SK0233500704 Rišňovce
SK0233500712 Rumanová
SK0233555991 Svätoplukovo
SK0233581691 Štefanovičová
SK0233582719 Štitáre
SK0233500780 Šurianky
SK0233500798 Tajná
SK0233555967 Telince
SK0233500844 Veľká Dolina
SK0233500518 Veľké Chyndice
SK0233500887 Veľké Zálužie
SK0233500895 Veľký Cetín
SK0233555860 Veľký Lapáš
SK0233500917 Vinodol
SK0233500933 Vráble
SK0233500941 Výčapy-Opatovce
SK0233500950 Zbehy
SK0233500992 Žirany
SK0233501018 Žitavce
SK0234503029 Andovce
SK0234503037 Bajtava
SK0234503045 Bánov
SK0234503053 Bardoňovo
SK0234503061 Belá
SK0234503070 Bešeňov
SK0234503088 Bíňa
SK0234503096 Branovo
SK0234503100 Bruty
SK0234503126 Černík
SK0234503118 Čechy
SK0234503134 Dedinka
SK0234503151 Dolný Ohaj
SK0234503169 Dubník
SK0233500381 Jelšovce
SK0233500399 Kapince
SK0233500402 Klasov
SK0233500411 Kolíňany
SK0233500453 Lehota
SK0233500470 Lúčnica nad Žitavou
SK0233581097 Ľudovítová
SK0233500488 Lukáčovce
SK0234503266 Kmeťovo
SK0234503274 Kolta
SK0234503282 Komjatice
SK0234503291 Komoča
SK0234503312 Leľa
SK0234503321 Lipová
SK0234503339 Ľubá
SK0234503347 Malá nad Hronom
SK0234503355 Malé Kosihy
SK0234503363 Maňa
SK0234503371 Michal nad Žitavou
SK0234503398 Mojzesovo
SK0234503401 Mužla
SK0234556092 Nána
SK0234503436 Nová Vieska
SK0234503011 Nové Zámky
SK0234582361 Obid
SK0234503452 Palárikovo
SK0234556033 Pavlová
SK0234503479 Podhájska
SK0234503487 Pozba
SK0234503495 Radava
SK0234503509 Rastislavice
SK0234503517 Rúba
SK0234503525 Salka
SK0234503533 Semerovo
SK0234503541 Sikenička
SK0234503550 Strekov
SK0234503568 Svodín
SK0234503576 Šarkan
SK0234503584 Štúrovo
SK0234503592 Šurany
SK0234503207 Chľaba
SK0234503606 Trávnica
SK0234503614 Tvrdošovce
SK0234556050 Úľany nad Žitavou
SK0234503631 Veľké Lovce
SK0234503380 Veľký Kýr
SK0234556025 Vlkas
SK0234503649 Zemné
SK0235503711 Diakovce
SK0235503720 Dlhá nad Váhom
SK0235500241 Hájske
SK0235555878 Horná Kráľová
SK0235503886 Kráľová nad Váhom
SK0235500739 Močenok
SK0235503932 Neded
SK0235503991 Selice
SK0234503177 Dvory nad Žitavou
SK0234503185 Gbelce
SK0234503193 Hul
SK0234503215 Jasová
SK0234503223 Jatov
SK0234503231 Kamenica nad Hronom
SK0234503240 Kamenín
SK0234503258 Kamenný Most
SK0236542709 Blesovce
SK0236542717 Bojná
SK0236556297 Čeľadince
SK0236542792 Čermany
SK0236556262 Dvorany nad Nitrou
SK0236542881 Hajná Nová Ves
SK0236542938 Horné Obdokovce
SK0236542954 Horné Štitáre
SK0236556351 Horné Chlebany
SK0236542971 Hrušovany
SK0236556157 Jacovce
SK0236543039 Kamanová
SK0236543063 Koniarovce
SK0236543071 Kovarce
SK0236543101 Krnča
SK0236543110 Krtovce
SK0236556149 Krušovce
SK0236581704 Kuzmice
SK0236505021 Lipovník
SK0236505048 Ludanice
SK0236505064 Lužany
SK0236505137 Malé Ripňany
SK0236581305 Nemčice
SK0236505226 Nemečky
SK0236505234 Nitrianska Blatnica
SK0236505242 Nitrianska Streda
SK0236505251 Norovce
SK0236505285 Oponice
SK0236556211 Orešany
SK0236505340 Podhradie
SK0236505374 Prašice
SK0236581658 Práznovce
SK0236505404 Preseľany
SK0236505421 Radošina
SK0236505439 Rajčany
SK0236505498 Solčany
SK0236556327 Solčianky
SK0236505510 Súlovce
SK0236556238 Svrbice
SK0236505536 Šalgovce
SK0236505561 Tesáre
SK0236504998 Topoľčany
SK0236580457 Tovarníky
SK0236556165 Chrabrany
SK0236505617 Tvrdomestice
SK0236505641 Urmince
SK0236505676 Veľké Dvorany
SK0236505714 Veľké Ripčany
SK0235504025 Šaľa
SK0235504068 Tešedíkovo
SK0235504092 Trnovec nad Váhom
SK0235504165 Vlčany
SK0235504190 Žihárec
SK0236556220 Ardanovce
SK0236542661 Belince
SK0236542695 Biskupová
SK0237500305 Hosťovce
SK0237500364 Jedľové Kostoľany
SK0237500429 Kostoľany pod Tribečom
SK0237500437 Ladice
SK0237500461 Lovce
SK0237555924 Malé Vozokany
SK0237500542 Mankovce
SK0237500551 Martin nad Žitavou
SK0237500500 Machulince
SK0237500585 Nemčiňany
SK0237500593 Neverice
SK0237500607 Nevidzany
SK0237500658 Obyce
SK0237500721 Skýcov
SK0237500747 Sľažany
SK0237500755 Slepčany
SK0237517305 Tekovské Nemce
SK0237500810 Tesárske Mlyňany
SK0237500321 Choča
SK0237500828 Topoľčianky
SK0237500836 Velčice
SK0237555932 Veľké Vozokany
SK0237500909 Vieska nad Žitavou
SK0237500925 Volkovce
SK0237500984 Žikava
SK0237500968 Zlaté Moravce
SK0237500976 Zlatno
SK0237582816 Žitavany
SK0311517461 Bytča
SK0311581984 Hlboké nad Váhom
SK0311517623 Hvozdnica
SK0311517631 Jablonové
SK0311517674 Kolárovice
SK0311517691 Kotešová
SK0311517798 Maršová-Rašov
SK0311517861 Petrovice
SK0311517895 Predmier
SK0311517992 Súľov-Hradná
SK0311518018 Štiavnik
SK0311518085 Veľké Rovné
SK0312509132 Čadca
SK0312509159 Čierne
SK0312509167 Dlhá nad Kysucou
SK0312509183 Dunajov
SK0312509213 Klokočov
SK0312509221 Klubina
SK0312509230 Korňa
SK0312509248 Krásno nad Kysucou
SK0236505749 Velušovce
SK0236505757 Vozokany
SK0236505773 Závada
SK0237500062 Beladice
SK0237500127 Čaradice
SK0237555916 Červený Hrádok
SK0237500151 Čierne Kľačany
SK0237500283 Hostie
SK0312509477 Stará Bystrica
SK0312509485 Staškov
SK0312509493 Svrčinovec
SK0312509507 Turzovka
SK0312509515 Vysoká nad Kysucou
SK0312509523 Zákopčie
SK0312509531 Zborov nad Bystricou
SK0313580813 Bziny
SK0313509639 Dlhá nad Oravou
SK0313509540 Dolný Kubín
SK0313509671 Horná Lehota
SK0313509701 Istebné
SK0313509710 Jasenová
SK0313509744 Kraľovany
SK0313509761 Krivá
SK0313509787 Leštiny
SK0313509825 Malatiná
SK0313509833 Medzibrodie nad Oravou
SK0313509922 Oravská Poruba
SK0313509957 Oravský Podzámok
SK0313509965 Osádka
SK0313509973 Párnica
SK0313509990 Pokryvá
SK0313510009 Pribiš
SK0313510017 Pucov
SK0313510041 Sedliacka Dubová
SK0313509698 Chlebnice
SK0313510165 Veličná
SK0313510181 Vyšný Kubín
SK0313510254 Žaškov
SK0313510211 Zázrivá
SK0314509175 Dolný Vadičov
SK0314509205 Horný Vadičov
SK0314509256 Kysucké Nové Mesto
SK0314509264 Kysucký Lieskovec
SK0314509272 Lodno
SK0314509281 Lopušné Pažite
SK0314509302 Nesluša
SK0314509329 Ochodnica
SK0314509370 Povina
SK0314580791 Radoľa
SK0314509426 Rudina
SK0314509434 Rudinka
SK0314509442 Rudinská
SK0314509469 Snežnica
SK0315510271 Beňadiková
SK0315510319 Bobrovček
SK0315510327 Bobrovec
SK0312509299 Makov
SK0312509311 Nová Bystrica
SK0312509337 Olešná
SK0312509345 Oščadnica
SK0312509361 Podvysoká
SK0312509396 Radôstka
SK0312509400 Raková
SK0312509451 Skalité
SK0315556807 Ižipovce
SK0315510505 Jakubovany
SK0315510513 Jalovec
SK0315510521 Jamník
SK0315507393 Konská
SK0315510564 Kráľova Lehota
SK0315510572 Kvačany
SK0315510581 Lazisko
SK0315510602 Liptovská Anna
SK0315510611 Liptovská Kokava
SK0315558281 Liptovská Porúbka
SK0315510653 Liptovská Sielnica
SK0315510688 Liptovské Beharovce
SK0315510696 Liptovské Kvačany
SK0315510700 Liptovské Matiašovce
SK0315510726 Liptovský Hrádok
SK0315510734 Liptovský Ján
SK0315510262 Liptovský Mikuláš
SK0315510751 Liptovský Ondrej
SK0315580287 Liptovský Peter
SK0315510777 Liptovský Trnovec
SK0315510793 Ľubeľa
SK0315510831 Malatíny
SK0315510840 Malé Borové
SK0315510858 Malužiná
SK0315510874 Nižná Boca
SK0315510904 Partizánska Ľupča
SK0315510912 Pavčina Lehota
SK0315510921 Pavlova Ves
SK0315510947 Podture
SK0315510963 Pribylina
SK0315510971 Prosiek
SK0315511013 Smrečany
SK0315511048 Svätý Kríž
SK0315511072 Trstené
SK0315511099 Uhorská Ves
SK0315511111 Vavrišovo
SK0315511129 Važec
SK0315511137 Veľké Borové
SK0315511145 Veterná Poruba
SK0315511153 Vlachy
SK0315511188 Vyšná Boca
SK0315511170 Východná
SK0315511196 Závažná Poruba
SK0315511200 Žiar
SK0316512052 Belá-Dulice
SK0316512061 Benice
SK0316512079 Blatnica
SK0315510335 Bobrovník
SK0315510351 Bukovina
SK0315510386 Demänovská Dolina
SK0315510408 Dúbrava
SK0315510416 Galovany
SK0315510424 Gôtovany
SK0315510459 Huty
SK0315510467 Hybe
SK0316512354 Kláštor pod Znievom
SK0316512371 Košťany nad Turcom
SK0316512389 Krpeľany
SK0316512397 Laskár
SK0316512419 Ležiachov
SK0316512435 Lipovec
SK0316512036 Martin
SK0316512478 Necpaly
SK0316512486 Nolčovo
SK0316512508 Podhradie
SK0316512524 Príbovce
SK0316512541 Rakovo
SK0316512567 Ratkovo
SK0316512583 Sklabiňa
SK0316512591 Sklabinský Podzámok
SK0316512613 Slovany
SK0316512630 Socovce
SK0316512648 Sučany
SK0316512656 Šútovo
SK0316512664 Trebostovo
SK0316512672 Trnovo
SK0316512681 Turany
SK0316512702 Turčianska Štiavnička
SK0316545961 Turčianske Jaseno
SK0316512711 Turčianske Kľačany
SK0316512737 Turčiansky Ďur
SK0316512753 Turčiansky Peter
SK0316512761 Valča
SK0316512796 Vrícko
SK0316557358 Vrútky
SK0316512834 Žabokreky
SK0316512818 Záborie
SK0317509558 Babín
SK0317509566 Beňadovo
SK0317509582 Bobrov
SK0317509591 Breza
SK0317509680 Hruštín
SK0317509728 Klin
SK0317509779 Krušetnica
SK0317509809 Lokca
SK0317509817 Lomná
SK0317509850 Mútne
SK0317509868 Námestovo
SK0317509884 Novo
SK0317509892 Oravská Jasenica
SK0317509906 Oravská Lesná
SK0317509914 Oravská Polhora
SK0317509931 Oravské Veselé
SK0316512133 Bystrička
SK0316512150 Ďanová
SK0316512168 Diaková
SK0316512206 Dolný Kalník
SK0316512214 Dražkovce
SK0316512257 Folkušová
SK0316512290 Horný Kalník
SK0316512346 Karlová
SK0318510301 Bešeňová
SK0318510441 Hubová
SK0318507300 Ivachnová
SK0318510530 Kalameny
SK0318510548 Komjatná
SK0318510599 Likavka
SK0318510629 Liptovská Lúžna
SK0318510637 Liptovská Osada
SK0318510661 Liptovská Štiavnica
SK0318510670 Liptovská Teplá
SK0318510718 Liptovské Revúce
SK0318510742 Liptovský Michal
SK0318510785 Lisková
SK0318510807 Ľubochňa
SK0318510815 Lúčky
SK0318510823 Ludrová
SK0318510866 Martinček
SK0318510955 Potok
SK0318510998 Ružomberok
SK0318511005 Liptovské Sliače
SK0318511030 Stankovany
SK0318511056 Štiavnička
SK0318511064 Švošov
SK0318507407 Turík
SK0318511102 Valaská Dubová
SK0319512044 Abramová
SK0319512087 Blažovce
SK0319512095 Bodorová
SK0319512109 Borcová
SK0319512117 Brieštie
SK0319512125 Budiš
SK0319512141 Čremošné
SK0319512222 Dubové
SK0319512265 Háj
SK0319512273 Horná Štubňa
SK0319512303 Ivančiná
SK0319512311 Jasenovo
SK0319512320 Jazernica
SK0319512338 Kaľamenová
SK0319512427 Liešno
SK0319512443 Malý Čepčín
SK0319512451 Moškovec
SK0319512460 Mošovce
SK0319512494 Ondrašová
SK0319512559 Rakša
SK0319512575 Rudno
SK0319512605 Sklené
SK0319512621 Slovenské Pravno
SK0317510025 Rabča
SK0317510033 Rabčice
SK0317510050 Sihelné
SK0317510092 Ťapešovo
SK0317510149 Vasiľov
SK0317510157 Vavrečka
SK0317510203 Zákamenné
SK0317510246 Zubrohlava
SK031A509876 Nižná
SK031A509949 Oravský Biely Potok
SK031A509981 Podbiel
SK031A510076 Suchá Hora
SK031A510084 Štefanov nad Oravou
SK031A510106 Trstená
SK031A510114 Tvrdošín
SK031A510173 Vitanová
SK031A510190 Zábiedovo
SK031A510238 Zuberec
SK031B517429 Belá
SK031B547522 Bitarová
SK031B547557 Brezany
SK031B517470 Čičmany
SK031B517488 Divina
SK031B517496 Divinka
SK031B517500 Dlhé Pole
SK031B517518 Dolná Tižina
SK031B517526 Dolný Hričov
SK031B557986 Ďurčiná
SK031B517542 Fačkov
SK031B517551 Gbeľany
SK031B517577 Hôrky
SK031B517593 Horný Hričov
SK031B547590 Hričovské Podhradie
SK031B517640 Jasenové
SK031B517658 Kamenná Poruba
SK031B557994 Kľače
SK031B517682 Konská
SK031B517704 Kotrčiná Lúčka
SK031B517712 Krasňany
SK031B517721 Kunerad
SK031B517739 Lietava
SK031B557935 Lietavská Lúčka
SK031B517755 Lietavská Svinná-Babkov
SK031B517763 Lutiše
SK031B517771 Lysica
SK031B517780 Malá Čierna
SK031B517801 Mojš
SK031B517828 Nededza
SK031B558168 Nezbudská Lúčka
SK031B547611 Ovčiarsko
SK031B547620 Paština Závada
SK031B517879 Podhorie
SK031B557960 Porúbka
SK031B517917 Rajec
SK031B517925 Rajecká Lesná
SK031B517933 Rajecké Teplice
SK0319512699 Turček
SK0319512729 Turčianske Teplice
SK0319512788 Veľký Čepčín
SK031A509604 Brezovica
SK031A518719 Čimhová
SK031A509655 Habovka
SK031A509663 Hladovka
SK031A509795 Liesek
SK031B518042 Terchová
SK031B518051 Turie
SK031B518069 Varín
SK031B518077 Veľká Čierna
SK031B518093 Višňové
SK031B518131 Zbyňov
SK031B517402 Žilina
SK0321508454 Badín
SK0321508471 Baláže
SK0321508438 Banská Bystrica
SK0321508675 Brusno
SK0321508519 Čerín
SK0321508543 Dolná Mičiná
SK0321508551 Dolný Harmanec
SK0321508560 Donovaly
SK0321508586 Dúbravica
SK0321508594 Harmanec
SK0321508616 Hiadeľ
SK0321508632 Horná Mičiná
SK0321508641 Horné Pršany
SK0321580236 Hronsek
SK0321508659 Hrochoť
SK0321508713 Kordíky
SK0321508721 Králiky
SK0321557277 Kynceľová
SK0321508748 Ľubietová
SK0321508756 Lučatín
SK0321580244 Malachov
SK0321508764 Medzibrod
SK0321508781 Môlča
SK0321508799 Moštenica
SK0321508802 Motyčky
SK0321557285 Nemce
SK0321508837 Oravce
SK0321508861 Podkonice
SK0321508896 Pohronský Bukovec
SK0321508918 Poniky
SK0321508926 Povrazník
SK0321508942 Priechod
SK0321508969 Riečka
SK0321508977 Sebedín-Bečov
SK0321508985 Selce
SK0321509001 Slovenská Ľupča
SK0321509019 Staré Hory
SK0321509027 Strelníky
SK0321509035 Špania Dolina
SK0321509060 Tajov
SK0321557269 Turecká
SK031B517941 Rosina
SK031B517950 Stráňavy
SK031B517968 Stránske
SK031B517976 Stráža
SK031B517984 Strečno
SK031B518000 Svederník
SK031B581712 Šuja
SK031B518034 Teplička nad Váhom
SK0322516953 Kozelník
SK0322517071 Močiar
SK0322517160 Počúvadlo
SK0322517143 Podhorie
SK0322517178 Prenčov
SK0322516597 Svätý Anton
SK0322517283 Štiavnické Bane
SK0322517372 Vysoká
SK0323508446 Bacúch
SK0323508462 Beňuš
SK0323508489 Braväcovo
SK0323508497 Brezno
SK0323557251 Bystrá
SK0323508527 Čierny Balog
SK0323508535 Dolná Lehota
SK0323508578 Drábsko
SK0323508608 Heľpa
SK0323508624 Horná Lehota
SK0323508667 Hronec
SK0323508691 Jarabá
SK0323508705 Jasenie
SK0323508730 Lom nad Rimavicou
SK0323508772 Michalová
SK0323508811 Mýto pod Ďumbierom
SK0323508829 Nemecká
SK0323508845 Osrblie
SK0323508853 Podbrezová
SK0323508870 Pohorelá
SK0323508888 Pohronská Polhora
SK0323508900 Polomka
SK0323508934 Predajná
SK0323508951 Ráztoka
SK0323508993 Sihla
SK0323509043 Šumiac
SK0323509051 Telgárt
SK0323509086 Valaská
SK0323509094 Vaľkovňa
SK0323509124 Závadka nad Hronom
SK0324518263 Detva
SK0324518271 Detvianska Huta
SK0324518379 Dúbravy
SK0324518450 Horný Tisovník
SK0324518468 Hriňová
SK0324518492 Klokoč
SK0324580520 Korytárky
SK0324518549 Krivá
SK0324511510 Látky
SK0324511731 Podkriváň
SK0321557293 Vlkanová
SK0322516601 Baďan
SK0322516627 Banská Belá
SK0322516643 Banská Štiavnica
SK0322516651 Banský Studenec
SK0322516678 Beluj
SK0322516716 Dekýš
SK0322516856 Ilija
SK0325518255 Čekovce
SK0325518280 Devičie
SK0325518301 Dolné Mladonice
SK0325518310 Dolný Badín
SK0325518336 Domaníky
SK0325518344 Drážovce
SK0325518352 Drienovo
SK0325518387 Dudince
SK0325518409 Hontianske Moravce
SK0325518417 Hontianske Nemce
SK0325518425 Hontianske Tesáre
SK0325518433 Horné Mladonice
SK0325518441 Horný Badín
SK0325518484 Jalšovík
SK0325518514 Kozí Vrbovok
SK0325518531 Kráľovce-Krnišov
SK0325518557 Krupina
SK0325518565 Lackov
SK0325518573 Ladzany
SK0325518603 Lišov
SK0325518611 Litava
SK0325518646 Medovarce
SK0325518701 Rykynčice
SK0325518735 Sebechleby
SK0325518743 Selce
SK0325518751 Senohrad
SK0325518832 Sudince
SK0325518841 Súdovce
SK0325518867 Terany
SK0325518883 Trpín
SK0325518905 Uňatín
SK0325518956 Zemiansky Vrbovok
SK0325518999 Žibritov
SK0326511226 Ábelová
SK0326511234 Belina
SK0326557315 Biskupice
SK0326511251 Boľkovce
SK0326511277 Budiná
SK0326558273 Bulhary
SK0326511293 Buzitka
SK0326511323 Čakanovce
SK0326511331 Čamovce
SK0326511358 Divín
SK0326511366 Dobro
SK0326511391 Fiľakovo
SK0326511404 Fiľakovské Kováče
SK0326557331 Gregorova Vieska
SK0326511421 Halič
SK0324518794 Slatinské Lazy
SK0324518816 Stará Huta
SK0324518824 Stožok
SK0324518921 Vígľaš
SK0324518930 Vígľašská Huta-Kalinka
SK0325518212 Bzovík
SK0325518239 Cerovo
SK0325518247 Čabradský Vrbovok
SK0326511561 Ľubore
SK0326511218 Lučenec
SK0326511579 Lupoč
SK0326511609 Mašková
SK0326580309 Mikušovce
SK0326511625 Mučín
SK0326511641 Mýtna
SK0326511668 Nitra nad Ipľom
SK0326511676 Nové Hony
SK0326511692 Panické Dravce
SK0326511722 Pleš
SK0326511706 Píla
SK0326511714 Pinciná
SK0326511749 Podrečany
SK0326511757 Polichno
SK0326511773 Praha
SK0326511781 Prša
SK0326511790 Radzovce
SK0326511803 Rapovce
SK0326511811 Ratka
SK0326511838 Ružiná
SK0326511846 Stará Halič
SK0326511854 Šávoľ
SK0326511862 Šiatorská Bukovinka
SK0326511871 Šíd
SK0326511897 Šurice
SK0326511901 Točnica
SK0326511919 Tomášovce
SK0326511927 Trebeľovce
SK0326557340 Trenč
SK0326511943 Tuhár
SK0326511994 Veľká nad Ipľom
SK0326512010 Veľké Dravce
SK0326557307 Vidiná
SK0327511269 Breznička
SK0327511315 Cinobaňa
SK0327511340 České Brezovo
SK0327557323 Ďubákovo
SK0327511447 Hradište
SK0327514900 Hrnčiarska Ves
SK0327514918 Hrnčiarske Zalužany
SK0327511471 Kalinovo
SK0327511498 Kokava nad Rimavicou
SK0327511501 Krná
SK0327511595 Málinec
SK0327511617 Mládzovo
SK0327511684 Ozdín
SK0327511765 Poltár
SK0326511439 Holiša
SK0326511463 Jelšovec
SK0326511480 Kalonda
SK0326511374 Kotmanová
SK0326511528 Lehôtka
SK0326511536 Lentvora
SK0326511544 Lipovany
SK0326511552 Lovinobaňa
SK0328514675 Držkovce
SK0328514721 Gemer
SK0328514756 Gemerská Ves
SK0328525677 Gemerské Teplice
SK0328525685 Gemerský Sad
SK0328514896 Hrlica
SK0328525766 Hucín
SK0328525791 Jelšava
SK0328525812 Kameňany
SK0328515574 Leváre
SK0328515159 Levkuška
SK0328525901 Licince
SK0328525928 Lubeník
SK0328525944 Magnezitovce
SK0328580384 Mokrá Lúka
SK0328525987 Murá
SK0328525995 Muránska Dlhá Lúka
SK0328526002 Muránska Huta
SK0328526011 Muránska Lehota
SK0328526029 Muránska Zdychava
SK0328526037 Nandraž
SK0328515256 Otročok
SK0328515302 Ploské
SK0328515311 Polina
SK0328526100 Prihradzany
SK0328526118 Rákoš
SK0328515361 Rašice
SK0328515370 Ratková
SK0328515400 Ratkovské Bystré
SK0328526142 Revúca
SK0328526151 Revúcka Lehota
SK0328515507 Rybník
SK0328557820 Sása
SK0328526258 Sirk
SK0328515523 Skerešovo
SK0328526304 Šivetice
SK0328515612 Tornaľa
SK0328526321 Turčok
SK0328514977 Chvalová
SK0328525774 Chyžné
SK0328515761 Višňové
SK0328515833 Žiar
SK0329557757 Abovce
SK0329514489 Babinec
SK0329514501 Barca
SK0329514519 Bátka
SK0329514535 Belín
SK0329514543 Blhovce
SK0327511820 Rovňany
SK0327515515 Selce
SK0327515591 Sušany
SK0327511889 Šoltýska
SK0327511978 Uhorské
SK0327580317 Utekáč
SK0327512001 Veľká Ves
SK0327582051 Zlatno
SK0329514659 Drienčany
SK0329514667 Drňa
SK0329514683 Dubno
SK0329514691 Dubovec
SK0329557919 Dulovo
SK0329514713 Figa
SK0329514730 Gemerček
SK0329514764 Gemerské Dechtáre
SK0329557889 Gemerské Michalovce
SK0329514781 Gemerský Jablonec
SK0329514799 Gortva
SK0329514811 Hajnáčka
SK0329514829 Hnúšťa
SK0329514837 Hodejov
SK0329514845 Hodejovec
SK0329514853 Horné Zahorany
SK0329514861 Hostice
SK0329514870 Hostišovce
SK0329514888 Hrachovo
SK0329514926 Hrušovo
SK0329514934 Hubovo
SK0329514942 Husiná
SK0329514985 Ivanice
SK0329514993 Janice
SK0329515001 Jesenské
SK0329515019 Jestice
SK0329515027 Kaloša
SK0329515035 Kesovce
SK0329515043 Klenovec
SK0329515051 Kociha
SK0329515060 Konrádovce
SK0329515078 Kráľ
SK0329515086 Kraskovo
SK0329515094 Krokava
SK0329515108 Kružno
SK0329515116 Kyjatice
SK0329515124 Lehota nad Rimavicou
SK0329515132 Lenartovce
SK0329515141 Lenka
SK0329515167 Lipovec
SK0329515175 Lukovištia
SK0329515183 Martinová
SK0329515205 Neporadza
SK0329557790 Nižný Skálnik
SK0329515230 Nová Bašta
SK0329515248 Orávka
SK0329515264 Ožďany
SK0329515272 Padarovce
SK0329514551 Bottovo
SK0329514586 Budikovany
SK0329514594 Cakov
SK0329514608 Čerenčany
SK0329514616 Čierny Potok
SK0329514624 Číž
SK0329514632 Dolné Zahorany
SK0329514641 Dražice
SK0329557765 Riečka
SK0329515426 Rimavská Baňa
SK0329515442 Rimavská Seč
SK0329514462 Rimavská Sobota
SK0329515451 Rimavské Brezovo
SK0329515469 Rimavské Janovce
SK0329557811 Rimavské Zalužany
SK0329515485 Rovné
SK0329515493 Rumince
SK0329515531 Slizké
SK0329515540 Stará Bašta
SK0329515566 Stránska
SK0329515582 Studená
SK0329515604 Sútor
SK0329515621 Šimonovce
SK0329515639 Širkovce
SK0329515647 Španie Pole
SK0329515655 Štrkovec
SK0329514951 Chanava
SK0329515663 Tachty
SK0329515671 Teplý Vrch
SK0329515680 Tisovec
SK0329515698 Tomášovce
SK0329514969 Chrámec
SK0329515701 Uzovská Panica
SK0329515795 Valice
SK0329515710 Včelince
SK0329515728 Večelkov
SK0329515736 Veľké Teriakovce
SK0329515744 Veľký Blh
SK0329515752 Vieska nad Blhom
SK0329515779 Vlky a
SK0329557901 Vyšné Valice
SK0329515809 Vyšný Skálnik
SK0329515817 Zádor
SK0329557927 Zacharovce
SK0329515841 Žíp
SK032A515868 Balog nad Ipľom
SK032A515876 Bátorová
SK032A515884 Brusník
SK032A515892 Bušince
SK032A515906 Čebovce
SK032A515914 Čeláre
SK032A515922 Čelovce
SK032A515931 Červeňany
SK032A515949 Dačov Lom
SK032A515957 Dolinka
SK032A515965 Dolná Strehová
SK0329515281 Pavlovce
SK0329515299 Petrovce
SK0329515337 Poproč
SK0329515345 Potok
SK0329515353 Radnovce
SK0329557854 Rakytník
SK0329515388 Ratkovská Lehota
SK0329515396 Ratkovská Suchá
SK032A516074 Ipeľské Predmostie
SK032A516082 Kamenné Kosihy
SK032A516091 Kiarov
SK032A516104 Kleňany
SK032A516112 Koláre
SK032A516121 Kosihovce
SK032A516139 Kosihy nad Ipľom
SK032A516147 Kováčovce
SK032A516155 Lesenice
SK032A516163 Ľuboriečka
SK032A516171 Malá Čalomija
SK032A558206 Malé Straciny
SK032A516198 Malé Zlievce
SK032A558192 Malý Krtíš
SK032A516210 Modrý Kameň
SK032A516228 Muľa
SK032A516236 Nenince
SK032A516244 Nová Ves
SK032A516252 Obeckov
SK032A516261 Olováry
SK032A516279 Opatovská Nová Ves
SK032A516287 Opava
SK032A516295 Pôtor
SK032A516309 Pravica
SK032A516317 Príbelce
SK032A516333 Sečianky
SK032A516341 Seľany
SK032A516368 Senné
SK032A516376 Sklabiná
SK032A516384 Slovenské Ďarmoty
SK032A516392 Slovenské Kľačany
SK032A516406 Stredné Plachtince
SK032A516414 Suchá
SK032A516422 Suché Brezovo
SK032A516431 Širákov
SK032A516449 Šuľa
SK032A516058 Chrastince
SK032A516457 Trebušovce
SK032A516066 Chrťany
SK032A516465 Veľká Čalomija
SK032A516473 Veľká Ves nad Ipľom
SK032A558214 Veľké Straciny
SK032A516490 Veľké Zlievce
SK032A515850 Veľký Krtíš
SK032A516503 Veľký Lom
SK032A516511 Vieska
SK032A516520 Vinica
SK032A516538 Vrbovka
SK032A515973 Dolné Plachtince
SK032A515981 Dolné Strháre
SK032A515990 Ďurkovce
SK032A516007 Glabušovce
SK032A516015 Horná Strehová
SK032A516023 Horné Plachtince
SK032A516031 Horné Strháre
SK032A516040 Hrušov
SK032B518221 Bzovská Lehôtka
SK032B518298 Dobrá Niva
SK032B518361 Dubové
SK032B518476 Hronská Breznica
SK032B518506 Kováčová
SK032B518581 Lešť (vojenský obvod)
SK032B558133 Lieskovec
SK032B558087 Lukavica
SK032B518654 Michalková
SK032B518662 Očová
SK032B518671 Ostrá Lúka
SK032B518689 Pliešovce
SK032B518697 Podzámčok
SK032B518727 Sása
SK032B518760 Sielnica
SK032B518808 Slia
SK032B518875 Tŕnie
SK032B518891 Turová
SK032B581585 Veľká Lúka
SK032B518981 Železná Breznica
SK032B518158 Zvolen
SK032B518972 Zvolenská Slatina
SK032C581607 Brehy
SK032C516759 Hodruša-Hámre
SK032C516805 Horné Hámre
SK032C516813 Hrabičov
SK032C516830 Hronský Beňadik
SK032C516902 Kľak
SK032C517062 Malá Lehota
SK032C517097 Nová Baňa
SK032C580546 Orovnica
SK032C517119 Ostrý Grúň
SK032C517127 Píla
SK032C517232 Rudno nad Hronom
SK032C517291 Tekovská Breznica
SK032C517330 Veľká Lehota
SK032C517348 Veľké Pole
SK032C517356 Voznica
SK032C517381 Žarnovica
SK032C517399 Župkov
SK032D516660 Bartošova Lehôtka
SK032D516708 Bzenica
SK032D516724 Dolná Trnávka
SK032D516732 Dolná Ves
SK032D516741 Dolná Ždaňa
SK032D516767 Hliník nad Hronom
SK032D581747 Horná Ves
SK032D516791 Horná Ždaňa
SK032A516546 Záhorce
SK032A516554 Závada
SK032A516571 Želovce
SK032A516562 Zombor
SK032B518166 Babiná
SK032B518174 Bacúrov
SK032B518191 Breziny
SK032B518204 Budča
SK032D516988 Kremnické Bane
SK032D516996 Kunešov
SK032D599328 Ladomerská Vieska
SK032D517011 Lehôtka pod Brehmi
SK032D517020 Lovča
SK032D517038 Lovčica-Trubín
SK032D517046 Lúčky
SK032D599336 Lutila
SK032D517089 Nevoľné
SK032D517135 Pitelová
SK032D517186 Prestavlky
SK032D517194 Prochot
SK032D517216 Repište
SK032D517241 Sklené Teplice
SK032D517259 Slaská
SK032D517267 Stará Kremnička
SK032D517313 Trnavá Hora
SK032D517364 Vyhne
SK032D516589 Žiar nad Hronom
SK0411519014 Abrahámovce
SK0411519022 Andrejová
SK0411519006 Bardejov
SK0411519049 Bartošovce
SK0411519065 Beloveža
SK0411519057 Becherov
SK0411519073 Bogliarka
SK0411519081 Brezov
SK0411519090 Brezovka
SK0411519103 Buclovany
SK0411519111 Cigeľka
SK0411519138 Dubinné
SK0411519154 Frička
SK0411519162 Fričkovce
SK0411519171 Gaboltov
SK0411519189 Gerlachov
SK0411519201 Hankovce
SK0411519219 Harhaj
SK0411519227 Hažlín
SK0411519235 Hertník
SK0411519243 Hervartov
SK0411519251 Hrabovec
SK0411519260 Hrabské
SK0411519278 Hutka
SK0411519294 Janovce
SK0411519308 Jedlinka
SK0411519324 Kľušov
SK0411519341 Kobyly
SK0411519367 Komárov
SK032D516821 Hronská Dúbrava
SK032D516848 Ihrá
SK032D516872 Janova Lehota
SK032D516881 Jastrabá
SK032D516937 Kopernica
SK032D516945 Kosorín
SK032D516961 Krahule
SK032D516970 Kremnica
SK0411519464 Kurov
SK0411519472 Lascov
SK0411519481 Lenartov
SK0411519499 Lipová
SK0411519502 Livov
SK0411519511 Livovská Huta
SK0411519529 Lopúchov
SK0411519545 Lukavica
SK0411519553 Lukov
SK0411519570 Malcov
SK0411519588 Marha
SK0411519600 Mikulášová
SK0411519618 Mokroluh
SK0411519626 Nemcovce
SK0411519634 Nižná Polianka
SK0411519642 Nižná Voľa
SK0411519669 Nižný Tvarožec
SK0411519677 Oľšavce
SK0411519685 Ondavka
SK0411519693 Ortuťová
SK0411519707 Osikov
SK0411519715 Petrová
SK0411519723 Poliakovce
SK0411519731 Porúbka
SK0411519936 Raslavice
SK0411519740 Regetovka
SK0411519758 Rešov
SK0411519766 Richvald
SK0411519774 Rokytov
SK0411519782 Smilno
SK0411519791 Snakov
SK0411519804 Stebnícka Huta
SK0411519812 Stebník
SK0411519821 Stuľany
SK0411519839 Sveržov
SK0411519847 Šarišské Čierne
SK0411519855 Šašová
SK0411519863 Šiba
SK0411519871 Tarnov
SK0411519286 Chmeľová
SK0411519880 Tročany
SK0411518964 Vaniškovce
SK0411519901 Varadka
SK0411519910 Vyšná Polianka
SK0411519928 Vyšná Voľa
SK0411519944 Vyšný Kručov
SK0411519952 Vyšný Tvarožec
SK0411519961 Zborov
SK0411519375 Koprivnica
SK0411519359 Kochanovce
SK0411519383 Kožany
SK0411519405 Krivé
SK0411519413 Kríže
SK0411519421 Kružlov
SK0411519430 Kučín
SK0411519456 Kurima
SK0412520195 Hankovce
SK0412559598 Hažín nad Cirochou
SK0412520225 Hrabovec nad Laborcom
SK0412520233 Hrubov
SK0412520241 Hudcovce
SK0412520004 Humenné
SK0412520276 Jabloň
SK0412520292 Jankovce
SK0412559547 Jasenov
SK0412520331 Kamenica nad Cirochou
SK0412520349 Kamienka
SK0412520357 Karná
SK0412528803 Košarovce
SK0412520403 Koškovce
SK0412520373 Kochanovce
SK0412582140 Lackovce
SK0412520446 Lieskovec
SK0412520454 Ľubiša
SK0412520462 Lukačovce
SK0412559652 Maškovce
SK0412520497 Modra nad Cirochou
SK0412520501 Myslina
SK0412520527 Nechválova Polianka
SK0412520535 Nižná Jablonka
SK0412528897 Nižná Sitnica
SK0412520543 Nižné Ladi kovce
SK0412520560 Ohradzany
SK0412528951 Pakostov
SK0412520624 Papín
SK0412520667 Porúbka
SK0412529010 Prituľany
SK0412520683 Ptičie
SK0412529061 Rohožník
SK0412520250 Rokytov pri Humennom
SK0412520721 Rovné
SK0412529087 Ruská Kajňa
SK0412529095 Ruská Poruba
SK0412520772 Slovenská Volová
SK0412520781 Slovenské Krivé
SK0412559636 Sopkovce
SK0412520268 Chlmec
SK0412520896 Topoľovka
SK0412520900 Turcovce
SK0412520926 Udavské
SK0412518638 Valaškovce (vojenský obvod)
SK0412520977 Veľopolie
SK0412520985 Víťazovce
SK0412521019 Vyšná Jablonka
SK0411519979 Zlaté
SK0412520012 Adidovce
SK0412520021 Baškovce
SK0412520055 Brekov
SK0412520063 Brestov
SK0412520110 Černina
SK0412520152 Dedačov
SK0412559644 Gruzovce
SK0413523411 Bušovce
SK0413523429 Červený Kláštor
SK0413523461 Havka
SK0413523470 Holumnica
SK0413523500 Hradisko
SK0413523526 Huncovce
SK0413523534 Ihľany
SK0413523551 Javorina (vojenský obvod)
SK0413523569 Jezersko
SK0413523577 Jurské
SK0413523585 Kežmarok
SK0413523607 Krížová Ves
SK0413523623 Lendak
SK0413523615 Lechnica
SK0413523682 Ľubica
SK0413523674 Majere
SK0413559938 Malá Franková
SK0413581241 Malý Slavkov
SK0413523712 Matiašovce
SK0413523739 Mlynčeky
SK0413523771 Osturňa
SK0413523780 Podhorany
SK0413523798 Rakúsy
SK0413523801 Reľov
SK0413523810 Slovenská Ves
SK0413523828 Spišská Belá
SK0413523836 Spišská Stará Ves
SK0413523861 Spišské Hanušovce
SK0413523887 Stará Lesná
SK0413523909 Stráne pod Tatrami
SK0413523976 Toporec
SK0413523984 Tvarožná
SK0413523992 Veľká Franková
SK0413524000 Veľká Lomnica
SK0413524042 Vlková
SK0413524051 Vlkovce
SK0413524069 Vojňany
SK0413524077 Vrbov
SK0413524085 Výborná
SK0413524123 Žakovce
SK0413524115 Zálesie
SK0414526371 Baldovce
SK0414526380 Beharovce
SK0414526401 Bijacovce
SK0414526410 Brutovce
SK0414526428 Buglovce
SK0414526452 Dlhé Stráže
SK0414526461 Doľany
SK0412529249 Vyšná Sitnica
SK0412521027 Vyšné Ladičkovce
SK0412521035 Vyšný Hrušov
SK0412529273 Závada
SK0412521043 Závadka
SK0412521086 Zbudské Dlhé
SK0412521116 Zubné
SK0413523399 Abrahámovce
SK0414543276 Kurimany
SK0414543292 Levoča
SK0414543314 Lúčka
SK0414543381 Nemešany
SK0414543390 Nižné Repaše
SK0414543420 Oľšavica
SK0414543446 Ordzovany
SK0414543454 Pavľany
SK0414543462 Poľanovce
SK0414543471 Pongrácovce
SK0414543578 Spišské Podhradie
SK0414543608 Spišský Hrhov
SK0414543624 Spišský Štvrtok
SK0414543641 Studenec
SK0414543675 Torysky
SK0414543691 Uloža
SK0414526606 Vyšné Repaše
SK0414526614 Vyšný Slavkov
SK0415520071 Brestov nad Laborcom
SK0415520098 Čabalovce
SK0415520101 Čabiny
SK0415520128 Čertižné
SK0415520187 Habura
SK0415520314 Kalinov
SK0415520411 Krásny Brod
SK0415520471 Medzilaborce
SK0415520519 Ňagov
SK0415520578 Oľka
SK0415520586 Oľšinkov
SK0415520616 Palota
SK0415520691 Radvaň nad Laborcom
SK0415520705 Repejov
SK0415559610 Rokytovce
SK0415520713 Roškovce
SK0415520853 Sukov
SK0415520861 Svetlice
SK0415520951 Valentovce
SK0415520993 Volica
SK0415521001 Výrava
SK0415521060 Zbojné
SK0415521078 Zbudská Belá
SK0416523402 Batizovce
SK0416523437 Gánovce
SK0416523445 Gerlachov
SK0416523488 Hôrka
SK0416523496 Hozelec
SK0416523518 Hranovnica
SK0416523542 Jánovce
SK0414526479 Doma ovce
SK0414526487 Dravce
SK0414526495 Dúbrava
SK0414526517 Gran -Petrovce
SK0414526525 Harakovce
SK0414543179 Jablonov
SK0414543225 Klčov
SK0414581640 Korytné
SK0416523852 Spišské Bystré
SK0416523879 Spišský Štiavnik
SK0416523925 Svit
SK0416559890 Štôla
SK0416523933 Štrba
SK0416524107 Šuňava
SK0416523950 Švábovce
SK0416580368 Tatranská Javorina
SK0416524018 Veľký Slavkov
SK0416524026 Vernár
SK0416524034 Vikartovce
SK0416524093 Vydrník
SK0416560103 Vysoké Tatry
SK0416524131 Ždiar
SK0417524158 Abranovce
SK0417524174 Bajerov
SK0417524191 Bertotovce
SK0417524212 Brestov
SK0417524221 Bretejovce
SK0417524255 Brežany
SK0417524263 Bzenov
SK0417524271 Čelovce
SK0417524301 Červenica
SK0417524336 Demjata
SK0417524352 Drienov
SK0417524361 Drienovská Nová Ves
SK0417524387 Dulova Ves
SK0417524395 Fintice
SK0417524409 Fričovce
SK0417524417 Fulianka
SK0417524425 Geraltov
SK0417524433 Gregorovce
SK0417518522 Haniska
SK0417524450 Hendrichovce
SK0417524468 Hermanovce
SK0417524476 Hrabkov
SK0417524581 Janov
SK0417524590 Janovík
SK0417524620 Kapušany
SK0417524638 Kendice
SK0417524646 Klenov
SK0417524654 Kojatice
SK0417524662 Kokošovce
SK0417524697 Krížovany
SK0417524701 Kvačany
SK0417524727 Lada
SK0417524735 Lažany
SK0417524743 Lemešany
SK0416523593 Kravany
SK0416523631 Liptovská Teplička
SK0416523658 Lučivná
SK0416523721 Mengusovce
SK0416523747 Mlynica
SK0416523763 Nová Lesná
SK0416523381 Poprad
SK0416523844 Spišská Teplica
SK0417524841 Malý Šariš
SK0417556823 Medzany
SK0417524867 Miklušovce
SK0417524883 Mirkovce
SK0417524905 Mošurov
SK0417524913 Nemcovce
SK0417524930 Okružná
SK0417524964 Ondrašovce
SK0417524999 Ovčie
SK0417525014 Petrovany
SK0417525022 Podhorany
SK0417525031 Podhradík
SK0417524140 Prešov
SK0417525057 Proč
SK0417525065 Pušovce
SK0417525073 Radatice
SK0417525111 Rokycany
SK0417525138 Ruská Nová Ves
SK0417525154 Sedlice
SK0417525162 Seniakovce
SK0417559989 Suchá Dolina
SK0417525171 Svinia
SK0417525189 Šarišská Poruba
SK0417525197 Šarišská Trstená
SK0417525201 Šarišské Bohdanovce
SK0417525251 Šindliar
SK0417525260 Široké
SK0417525278 Štefanovce
SK0417525286 Teriakovce
SK0417525294 Terňa
SK0417524506 Chmeľov
SK0417524514 Chmeľovec
SK0417524549 Chmiňany
SK0417524522 Chminianska Nová Ves
SK0417524531 Chminianske Jakubovany
SK0417525324 Trnkov
SK0417525332 Tuhrina
SK0417525341 Tulčík
SK0417525383 Varhaňovce
SK0417525391 Veľký Slivník
SK0417525405 Veľký Šariš
SK0417525413 Víťaz
SK0417525430 Vyšná Šebastová
SK0417525448 Záborské
SK0417525456 Záhradné
SK0417525499 Žehňa
SK0417525502 Žipov
SK0417525472 Zlatá Baňa
SK0417524751 Lesíček
SK0417524760 Ličartovce
SK0417559971 Lipníky
SK0417524786 Lipovce
SK0417518590 Ľubotice
SK0417524794 Ľubovec
SK0417524808 Lúčina
SK0417524832 Malý Slivník
SK0418524328 Daletice
SK0418524344 Drienica
SK0418524379 Dubovica
SK0418524441 Hanigovce
SK0418524492 Hubošovce
SK0418524557 Jakovany
SK0418524565 Jakubova Voľa
SK0418524573 Jakubovany
SK0418524603 Jarovnice
SK0418524611 Kamenica
SK0418524671 Krásna Lúka
SK0418524689 Krivany
SK0418524778 Lipany
SK0418524816 Lúčka
SK0418524824 Ľutina
SK0418524875 Milpoš
SK0418524921 Nižný Slavkov
SK0418524948 Olejníkov
SK0418524956 Oľšov
SK0418524981 Ostrovany
SK0418525006 Pečovská Nová Ves
SK0418525049 Poloma
SK0418525081 Ratvaj
SK0418525090 Ražňany
SK0418525103 Renčišov
SK0418525120 Rožkovany
SK0418525146 Sabinov
SK0418525219 Šarišské Dravce
SK0418525235 Šarišské Michaľany
SK0418525243 Šarišské Sokolovce
SK0418525308 Tichý Potok
SK0418525316 Torysa
SK0418525359 Uzovce
SK0418525367 Uzovské Pekčany
SK0418525375 Uzovský Šalgov
SK0418525421 Vysoká
SK0419520039 Belá nad Cirochou
SK0419520080 Brezovec
SK0419520136 Čukalovce
SK0419520161 Dlhé nad Cirochou
SK0419520179 Dúbrava
SK0419520209 Hostovice
SK0419520217 Hrabová Roztoka
SK0419520284 Jalová
SK0419520322 Kalná Roztoka
SK0419520365 Klenová
SK0419520381 Kolbasov
SK0419520390 Kolonica
SK0417525511 Župčany
SK0418524182 Bajerovce
SK0418524204 Bodovce
SK0418524239 Brezovica
SK0418524247 Brezovička
SK0418524280 Červená Voda
SK0418524298 Červenica pri Sabinove
SK0418524310 Ďačov
SK0419520730 Runina
SK0419520748 Ruská Volová
SK0419520764 Ruský Potok
SK0419520802 Snina
SK0419520829 Stakčín
SK0419520811 Stakčínska Roztoka
SK0419520845 Strihovce
SK0419520870 Šmigovec
SK0419520888 Topoľa
SK0419520918 Ubľa
SK0419520934 Ulič
SK0419520942 Uličské Krivé
SK0419521051 Zboj
SK0419521108 Zemplínske Hámre
SK041A526673 Čirč
SK041A526681 Ďurková
SK041A526690 Forbasy
SK041A526703 Hajtovka
SK041A526711 Haligovce
SK041A526720 Hniezdne
SK041A526738 Hraničné
SK041A526746 Hromoš
SK041A526762 Jakubany
SK041A526771 Jarabina
SK041A526789 Kamienka
SK041A526797 Kolačkov
SK041A526801 Kremná
SK041A526819 Kyjov
SK041A526827 Lacková
SK041A526835 Legnava
SK041A526843 Lesnica
SK041A526851 Litmanová
SK041A526860 Lomnička
SK041A526878 Ľubotín
SK041A526886 Malý Lipník
SK041A526894 Matysová
SK041A526908 Mníšek nad Popradom
SK041A526916 Nižné Ružbachy
SK041A526924 Nová Ľubovňa
SK041A526932 Obručné
SK041A526941 Orlov
SK041A526959 Plaveč
SK041A526967 Plavnica
SK041A526975 Podolínec
SK041A526983 Pusté Pole
SK041A526991 Ruská Voľa nad Popradom
SK041A526665 Stará Ľubovňa
SK041A527009 Starina
SK0419520438 Ladomirov
SK0419520489 Michajlov
SK0419520551 Nová Sedlica
SK0419520594 Osadné
SK0419520632 Parihuzovce
SK0419520641 Pčoliné
SK0419520659 Pichne
SK0419520675 Príslop
SK041A527084 Vislanka
SK041A527092 Vyšné Ružbachy
SK041B527114 Baňa
SK041B527157 Breznica
SK041B527165 Breznička
SK041B527173 Brusnica
SK041B527181 Bukovce
SK041B527190 Bystrá
SK041B527203 Bžany
SK041B527262 Duplín
SK041B527289 Gribov
SK041B527297 Havaj
SK041B527343 Jakušovce
SK041B527386 Kolbovce
SK041B527408 Korunková
SK041B527416 Kožuchovce
SK041B527467 Krišľovce
SK041B527793 Kručov
SK041B527475 Krušinec
SK041B527513 Lomné
SK041B527521 Makovce
SK041B527530 Malá Poľana
SK041B527572 Miková
SK041B527581 Miňovce
SK041B527611 Mrázovce
SK041B527637 Nižná Olšava
SK041B527700 Oľšavka
SK041B527718 Potôčky
SK041B527726 Potoky
SK041B527815 Soľník
SK041B527823 Staškovce
SK041B527840 Stropkov
SK041B527866 Šandal
SK041B527912 Tisinec
SK041B527921 Tokajík
SK041B527335 Chotča
SK041B527939 Turany nad Ondavou
SK041B527971 Varechovce
SK041B527980 Veľkrop
SK041B527998 Vislava
SK041B528005 Vladiča
SK041B528013 Vojtovce
SK041B528021 Vyškovce
SK041B528048 Vyšná Olšava
SK041B560073 Vyšný Hrabovec
SK041C527122 Belejovce
SK041C527131 Beňadikovce
SK041C527149 Bodružal
SK041A527017 Stráňany
SK041A527025 Sulín
SK041A527033 Šambron
SK041A527041 Šarišské Jastrabie
SK041A526754 Chmeľnica
SK041A527050 Údol
SK041A527068 Veľká Lesná
SK041A527076 Veľký Lipník
SK041C527301 Havranec
SK041C527319 Hrabovčík
SK041C527327 Hunkovce
SK041C527351 Jurkova Voľa
SK041C519316 Kalnište
SK041C527360 Kapišová
SK041C527378 Kečkovce
SK041C519332 Kobylnice
SK041C527394 Korejovce
SK041C519391 Kračúnovce
SK041C527424 Krajná Bystrá
SK041C527432 Krajná Poľana
SK041C527441 Krajná Porúbka
SK041C527459 Krajné Čierno
SK041C527483 Kružlová
SK041C519448 Kuková
SK041C527491 Kurimka
SK041C527505 Ladomirová
SK041C519537 Lúčka
SK041C519561 Lužany pri Topli
SK041C527548 Matovce
SK041C527556 Medvedie
SK041C527564 Mestisko
SK041C519596 Mičakovce
SK041C527599 Miroľa
SK041C527602 Mlynárovce
SK041C527629 Nižná Jedľová
SK041C527645 Nižná Pisaná
SK041C527653 Nižný Komárnik
SK041C527661 Nižný Mirošov
SK041C527670 Nižný Orlík
SK041C527688 Nová Polianka
SK041C527696 Okrúhle
SK041C527734 Príkra
SK041C527742 Pstriná
SK041C527751 Radoma
SK041C527769 Rakovčík
SK041C527777 Rovné
SK041C527785 Roztoky
SK041C527807 Soboš
SK041C527831 Stročín
SK041C527858 Svidnička
SK041C527106 Svidník
SK041C527874 Šarbov
SK041C527882 Šarišský Štiavnik
SK041C527891 Šemetkovce
SK041C527904 Štefurov
SK041C527947 Vagrinec
SK041C527211 Cernina
SK041C527220 Cigla
SK041C527238 Dlhoňa
SK041C527246 Dobroslava
SK041C527254 Dubová
SK041C580601 Dukovce
SK041C527271 Fijaš
SK041C519197 Giraltovce
SK041C519995 Želmanovce
SK041D544060 Babie
SK041D544078 Banské
SK041D544086 Benkovce
SK041D544094 Bystré
SK041D544108 Cabov
SK041D544116 Čaklov
SK041D544124 Čičava
SK041D544132 Čierne nad Topľou
SK041D544141 Ďapalovce
SK041D544159 Davidov
SK041D544167 Detrík
SK041D544175 Dlhé Klčovo
SK041D544183 Ďurďoš
SK041D544191 Giglovce
SK041D544205 Girovce
SK041D544213 Hanušovce nad Topľou
SK041D581674 Hencovce
SK041D544221 Hermanovce nad Topľou
SK041D544230 Hlinné
SK041D528731 Holčíkovce
SK041D528749 Jasenovce
SK041D528757 Jastrabie nad Topľou
SK041D528765 Juskova Voľa
SK041D528773 Kamenná Poruba
SK041D528781 Kladzany
SK041D528790 Komárany
SK041D528811 Kučín
SK041D528820 Kvakovce
SK041D528838 Majerovce
SK041D528846 Malá Domaša
SK041D528854 Matiaška
SK041D528862 Medzianky
SK041D528871 Merník
SK041D528889 Michalok
SK041D528901 Nižný Hrabovec
SK041D528919 Nižný Hrušov
SK041D528927 Nižný Kručov
SK041D528935 Nová Kelča
SK041D528943 Ondavské Matiašovce
SK041D528960 Pavlovce
SK041D528978 Petkovce
SK041D528986 Petrovce
SK041D528994 Piskorovce
SK041D529001 Poša
SK041D529028 Prosačov
SK041D529036 Radvanovce
SK041D529044 Rafajovce
SK041C527955 Valkovce
SK041C527963 Vápeník
SK041C528030 Vyšná Jedľová
SK041C528056 Vyšná Pisaná
SK041C528064 Vyšný Komárnik
SK041C528072 Vyšný Mirošov
SK041C528081 Vyšný Orlík
SK041C519987 Železník
SK041D529176 Soľ
SK041D529184 Štefanovce
SK041D529192 Tovarné
SK041D529206 Tovarnianska Polianka
SK041D529214 Vavrinec
SK041D529222 Vechec
SK041D529231 Vlača
SK041D544051 Vranov nad Topľou
SK041D529117 Vyšný Kazimír
SK041D529257 Vyšný Žipov
SK041D529290 Žalobín
SK041D529265 Zámutov
SK041D529281 Zlatník
SK0421526509 Gelnica
SK0421526541 Helcmanovce
SK0421526550 Henclová
SK0421543144 Hrišovce
SK0421543187 Jaklovce
SK0421543233 Kluknava
SK0421543241 Kojšov
SK0421543322 Margecany
SK0421543365 Mníšek nad Hnilcom
SK0421543373 Nálepkovo
SK0421543497 Prakovce
SK0421543501 Richnava
SK0421543551 Smolnícka Huta
SK0421543560 Smolník
SK0421543632 Stará Voda
SK0421543659 Švedlár
SK0421543683 Úhorná
SK0421543705 Veľký Folkmar
SK0421526649 Žakarovce
SK0421526631 Závadka
SK0422598119 Košice - mestská časť Kavečany
SK0422599891 Košice - mestská časť Džungľa
SK0422598151 Košice - mestská časť Sever
SK0422599875 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
SK0422598186 Košice - mestská časť Staré Mesto
SK0422598127 Košice - mestská časť Ťahanovce
SK0423598194 Košice - mestská časť Lorinčík
SK0423599972 Košice - mestská časť Luník IX
SK0423598216 Košice - mestská časť Myslava
SK0423598208 Košice - mestská časť Pereš
SK0423599859 Košice - mestská časť Poľov
SK0423599883 Košice - mestská časť Sídlisko KVP
SK0423599841 Košice - mestská časť Šaca
SK0423598224 Košice - mestská časť Západ
SK0424598682 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov
SK041D529052 Remeniny
SK041D529079 Rudlov
SK041D529109 Ruská Voľa
SK041D529125 Sačurov
SK041D529133 Sečovská Polianka
SK041D529141 Sedliská
SK041D529150 Skrabské
SK041D529168 Slovenská Kajňa
SK0426521159 Baška
SK0426521167 Belža
SK0426521175 Beniakovce
SK0426521183 Bidovce
SK0426521191 Blažice
SK0426559831 Bočiar
SK0426521205 Bohdanovce
SK0426521213 Boliarov
SK0426521221 Budimír
SK0426521248 Bukovec
SK0426521256 Bunetice
SK0426521264 Buzica
SK0426521272 Cestice
SK0426521281 Čakanovce
SK0426521299 Čaňa
SK0426521302 Čečejovce
SK0426521311 Čižatice
SK0426521329 Debraď
SK0426521337 Drienovec
SK0426521345 Družstevná pri Hornáde
SK0426521353 Ďurďošík
SK0426521361 Ďurkov
SK0426559873 Dvorníky-Včeláre
SK0426521370 Geča
SK0426521388 Gyňov
SK0426521396 Hačava
SK0426518123 Háj
SK0426521400 Haniska
SK0426521418 Herľany
SK0426521426 Hodkovce
SK0426518107 Hosťovce
SK0426521442 Hrašovík
SK0426521469 Hýľov
SK0426521485 Janík
SK0426521493 Jasov
SK0426521507 Kalša
SK0426521523 Kecerovce
SK0426521540 Kecerovský Lipovec
SK0426559687 Kechnec
SK0426521558 Kokšov-Bakša
SK0426521566 Komárovce
SK0426582514 Kosto any nad Hornádom
SK0426521574 Košická Belá
SK0426521582 Košická Polianka
SK0426521591 Košické Oľšany
SK0426521604 Košický Klečenov
SK0426521612 Kráľovce
SK0426521639 Kysak
SK0424599018 Košice - mestská časť Košická Nová Ves
SK0425599093 Košice - mestská časť Barca
SK0425599824 Košice - mestská časť Juh
SK0425599794 Košice - mestská časť Krásna
SK0425599816 Košice - mestská časť Nad jazerom
SK0425599786 Košice - mestská časť Šebastovce
SK0425599913 Košice - mestská časť Vyšné Opátske
SK0426521141 Bačkovík
SK0426521728 Nižná Kamenica
SK0426521736 Nižná Myšľa
SK0426521744 Nižný Čaj
SK0426521752 Nižný Klátov
SK0426521761 Nižný Lánec
SK0426521795 Nová Polhora
SK0426521787 Nováčany
SK0426521809 Nový Salaš
SK0426521817 Obišovce
SK0426521825 Olšovany
SK0426521833 Opátka
SK0426521841 Opiná
SK0426521850 Paňovce
SK0426521868 Peder
SK0426521876 Perín-Chym
SK0426521884 Ploské
SK0426521892 Popro
SK0426521906 Rákoš
SK0426521914 Rankovce
SK0426521922 Rešica
SK0426521931 Rozhanovce
SK0426521949 Rudník
SK0426521957 Ruskov
SK0426521965 Sady nad Torysou
SK0426521973 Seňa
SK0426521981 Skároš
SK0426518115 Slančík
SK0426522007 Slanec
SK0426522015 Slanská Huta
SK0426522023 Slanské Nové Mesto
SK0426522031 Sokoľ
SK0426559865 Sokoľany
SK0426522040 Svinica
SK0426522066 Šemša
SK0426522074 Štós
SK0426599310 Chorváty
SK0426521477 Chrastné
SK0426522082 Trebejov
SK0426522091 Trsťany
SK0426522104 Trstené pri Hornáde
SK0426559784 Turňa nad Bodvou
SK0426521779 Turnianska Nová Ves
SK0426522121 Vajkovce
SK0426522139 Valaliky
SK0426522147 Veľká Ida
SK0426522155 Veľká Lodina
SK0426522163 Vtáčkovce
SK0426522171 Vyšná Hutka
SK0426521655 Malá Ida
SK0426521663 Malá Lodina
SK0426521671 Medzev
SK0426580252 Milhos
SK0426521680 Mokrance
SK0426521698 Moldava nad Bodvou
SK0426521701 Mudrovce
SK0426518140 Nižná Hutka
SK0426522244 Zlatá Idka
SK0427522287 Bajany
SK0427522295 Bánovce nad Ondavou
SK0427528137 Beša
SK0427522368 Bracovce
SK0427513857 Budince
SK0427522376 Budkovce
SK0427522392 Čečehov
SK0427528277 Čičarovce
SK0427528307 Čierne Pole
SK0427528331 Drahňov
SK0427522406 Dúbravka
SK0427522414 Falkušovce
SK0427522431 Hatalov
SK0427522449 Hažín
SK0427522465 Hnojné
SK0427522481 Horovce
SK0427522511 Iňačovce
SK0427528391 Ižkovce
SK0427522546 Jastrabie pri Michalovciach
SK0427522562 Jovsa
SK0427522571 Kačanov
SK0427522589 Kaluža
SK0427528404 Kapušianske Kľačany
SK0427522597 Klokočov
SK0427522651 Krásnovce
SK0427528463 Krišovská Liesková
SK0427522686 Kusín
SK0427522694 Lastomír
SK0427522708 Laškovce
SK0427522724 Lesné
SK0427522732 Ložín
SK0427522741 Lúčky
SK0427522759 Malčice
SK0427522767 Malé Raškovce
SK0427522783 Markovce
SK0427528579 Maťovské Vojkovce
SK0427522279 Michalovce
SK0427522791 Moravany
SK0427522805 Nacina Ves
SK0427528633 Oborín
SK0427522848 Oreské
SK0427522864 Palín
SK0427522872 Pavlovce nad Uhom
SK0427522881 Petrikovce
SK0427522902 Petrovce nad Laborcom
SK0427522945 Poruba pod Vihorlatom
SK0427522961 Pozdišovce
SK0426522180 Vyšná Kamenica
SK0426522198 Vyšná Myšľa
SK0426522201 Vyšný Čaj
SK0426522210 Vyšný Klátov
SK0426582093 Vyšný Medzev
SK0426559881 Zádiel
SK0426522252 Žarnov
SK0426522261 Ždaňa
SK0427523101 Strážske
SK0427523119 Stretava
SK0427523127 Stretavka
SK0427523135 Suché
SK0427523151 Šamudovce
SK0427523186 Trhovište
SK0427523194 Trnava pri Laborci
SK0427523208 Tušice
SK0427523216 Tušická Nová Ves
SK0427543853 Veľké Kapušany
SK0427543870 Veľké Raškovce
SK0427543888 Veľké Slemence
SK0427523259 Vinné
SK0427543942 Vojany
SK0427523275 Voľa
SK0427523283 Vrbnica
SK0427523291 Vysoká nad Uhom
SK0427523241 Zalužice
SK0427523348 Závadka
SK0427523372 Žbince
SK0427523356 Zbudza
SK0427523364 Zemplínska Široká
SK0427522635 Zemplínske Kopčany
SK0428525537 Ardovo
SK0428525545 Betliar
SK0428525553 Bohúňovo
SK0428525561 Bôrka
SK0428525570 Brdárka
SK0428514578 Bretka
SK0428560022 Brzotín
SK0428525596 Čierna Lehota
SK0428525600 Čoltovo
SK0428560031 Čučma
SK0428525618 Dedinky
SK0428525626 Dlhá Ves
SK0428525634 Dobšiná
SK0428525642 Drnava
SK0428525651 Gemerská Hôrka
SK0428514748 Gemerská Panica
SK0428525669 Gemerská Poloma
SK0428525693 Gočaltovo
SK0428525707 Gočovo
SK0428525715 Hanková
SK0428525723 Henckovce
SK0428525731 Honce
SK0428525740 Hrhov
SK0428525758 Hrušov
SK0428525782 Jablonov nad Turňou
SK0427528692 Ptrukša
SK0427522988 Pusté Čemerné
SK0427522996 Rakovec nad Ondavou
SK0427528714 Ruská
SK0427523054 Senné
SK0427523062 Slavkovce
SK0427523071 Sliepkovce
SK0427523097 Staré
SK0428525898 Kunova Teplica
SK0428525910 Lipovník
SK0428525936 Lúčka
SK0428525952 Markuška
SK0428525961 Meliata
SK0428526045 Nižná Slaná
SK0428526053 Ochtiná
SK0428526061 Pača
SK0428526070 Pašková
SK0428526088 Petrovo
SK0428526096 Plešivec
SK0428526126 Rakovnica
SK0428526134 Rejdová
SK0428526185 Roštár
SK0428526177 Rochovce
SK0428526193 Rozložná
SK0428525529 Rožňava
SK0428526207 Rožňavské Bystré
SK0428526215 Rudná
SK0428526223 Silica
SK0428526231 Silická Brezová
SK0428526240 Silická Jablonica
SK0428526266 Slavec
SK0428526274 Slavoška
SK0428526282 Slavošovce
SK0428526291 Stratená
SK0428526312 Štítnik
SK0428526339 Vlachovo
SK0428526347 Vyšná Slaná
SK0429522309 Baškovce
SK0429522317 Beňatina
SK0429522325 Bežovce
SK0429522333 Blatná Polianka
SK0429522341 Blatné Remety
SK0429522350 Blatné Revištia
SK0429522384 Bunkovce
SK0429522422 Fekišovce
SK0429522457 Hlivištia
SK0429522473 Horňa
SK0429522490 Husák
SK0429522520 Inovce
SK0429522538 Jasenov
SK0429522554 Jenkovce
SK0429522601 Kolibabovce
SK0429522627 Koňuš
SK0429522643 Koromľa
SK0429522660 Krčava
SK0429522678 Kristy
SK0428560049 Jovice
SK0428525821 Kečovo
SK0428525839 Kobeliarovo
SK0428525847 Koceľovce
SK0428525855 Kováčová
SK0428525863 Krásnohorská Dlhá Lúka
SK0428525871 Krásnohorské Podhradie
SK0428560065 Kružná
SK0429522937 Porostov
SK0429522953 Porúbka
SK0429522970 Priekopa
SK0429523003 Remetské Hámre
SK0429523011 Ruská Bystrá
SK0429523020 Ruskovce
SK0429523038 Ruský Hrabovec
SK0429523046 Sejkov
SK0429523089 Sobrance
SK0429523143 Svätuš
SK0429523160 Tašuľa
SK0429523178 Tibava
SK0429522503 Choňkovce
SK0429523224 Úbrež
SK0429523232 Veľké Revištia
SK0429523267 Vojnatina
SK0429523305 Vyšná Rybnica
SK0429523313 Vyšné Nemecké
SK0429523321 Vyšné Remety
SK0429523330 Záhor
SK042A526363 Arnutovce
SK042A526398 Betlanovce
SK042A526436 Bystrany
SK042A526444 Danišovce
SK042A526533 Harichovce
SK042A526568 Hincovce
SK042A526576 Hnilčík
SK042A526584 Hnilec
SK042A526592 Hrabušice
SK042A543161 Iliašovce
SK042A543195 Jamník
SK042A543209 Kaľava
SK042A543250 Kolinovce
SK042A543268 Krompachy
SK042A543284 Letanovce
SK042A543306 Lieskovany
SK042A543331 Markušovce
SK042A543349 Matejovce nad Hornádom
SK042A543357 Mlynky
SK042A543403 Odorín
SK042A543411 Olcnava
SK042A543438 Oľšavka
SK042A543489 Porá
SK042A543519 Rudňany
SK042A543527 Slatvina
SK042A543535 Slovinky
SK042A560154 Smižany
SK042A526355 Spišská Nová Ves
SK0429522716 Lekárovce
SK0429522813 Nižná Rybnica
SK0429522821 Nižné Nemecké
SK0429522830 Orechová
SK0429522856 Ostrov
SK0429522899 Petrovce
SK0429522911 Pinkovce
SK0429522929 Podhoroď
SK042B528102 Bačka
SK042B528111 Bačkov
SK042B528129 Bara
SK042B528145 Biel
SK042B528161 Boľ
SK042B528170 Borša
SK042B528188 Boťany
SK042B528200 Brehov
SK042B528218 Brezina
SK042B528226 Byšta
SK042B528234 Cejkov
SK042B528242 Čeľovce
SK042B528251 Čerhov
SK042B528269 Černochov
SK042B528285 Čierna
SK042B528293 Čierna nad Tisou
SK042B528315 Dargov
SK042B528323 Dobrá
SK042B528340 Dvorianky
SK042B528358 Egreš
SK042B528366 Hraň
SK042B528374 Hrčeľ
SK042B528382 Hriadky
SK042B528412 Kašov
SK042B528421 Kazimír
SK042B513831 Klin nad Bodrogom
SK042B528439 Kožuchov
SK042B528447 Kráľovský Chlmec
SK042B528455 Kravany
SK042B528471 Kuzmice
SK042B528480 Kysta
SK042B528498 Ladmovce
SK042B528501 Lastovce
SK042B528510 Leles
SK042B528528 Luhyňa
SK042B513792 Malá Tŕňa
SK042B528536 Malé Ozorovce
SK042B528544 Malé Trakany
SK042B528552 Malý Horeš
SK042B528561 Malý Kamenec
SK042B528587 Micha any
SK042A543586 Spišské Tomášovce
SK042A543594 Spišské Vlachy
SK042A543616 Spišský Hrušov
SK042A543667 Teplička
SK042A543152 Chrasť nad Hornádom
SK042A543713 Vítkovce
SK042A543721 Vojkovce
SK042A526657 Žehra
SK042B528609 Nižný Žipov
SK042B528617 Novosad
SK042B528625 Nový Ruskov
SK042B528676 Parchovany
SK042B528641 Plechotice
SK042B528668 Poľany
SK042B528684 Pribeník
SK042B528706 Rad
SK042B528722 Sečovce
SK042B543730 Sirník
SK042B543748 Slivník
SK042B543756 Slovenské Nové Mesto
SK042B543764 Soľnička
SK042B543772 Somotor
SK042B513849 Stanča
SK042B543781 Stankovce
SK042B543799 Strážne
SK042B543802 Streda nad Bodrogom
SK042B528153 Svätá Mária
SK042B528650 Svätuše
SK042B543811 Svinice
SK042B528099 Trebišov
SK042B543829 Trnávka
SK042B543845 Veľaty
SK042B513806 Veľká Tŕňa
SK042B543861 Veľké Ozorovce
SK042B543896 Veľké Trakany
SK042B543900 Veľký Horeš
SK042B543918 Veľký Kamenec
SK042B543926 Viničky
SK042B543934 Višňov
SK042B543951 Vojčice
SK042B543969 Vojka
SK042B543977 Zatín
SK042B543985 Zbehňov
SK042B543993 Zemplín
SK042B544001 Zemplínska Nová Ves
SK042B544019 Zemplínska Teplica
SK042B544027 Zemplínske Hradište
SK042B544035 Zemplínske Jastrabie
SK042B544043 Zemplínsky Branč
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.