Obsah Dostupné filtre
Predpisy (6)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (18)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (23)
... dalšie položky
Predpisy EU (3)
... dalšie položky
Monografie (9)
... dalšie položky

22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene z. o kontrole vnútorného trhu
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Legislatívny
  proces
  Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
Dokument neobsahuje hľadaný výraz "Z%C3%A1kon%20%C4%8D.%2022/2004%20auto20Elektronickom%20obchode".

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 03.12.2003
Rozposlané/platnosť od: 15.01.2004
Účinnosť od: 01.02.2004
Zrušené: -

9/2004 Zbierky zákonov na strane 146.
Odkaz na rovnopis čiastky