597/2002 Z.z.

štatistický číselník krajov, okresov a obcí

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (6)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (3)
... dalšie položky
597/2002 Z.z.
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 12. septembra 2002,
ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
(1) Na účely štatistických zisťovaní a na účely automatizovaného spracovania štatistických údajov sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí (ďalej len "číselník"). Číselníky sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky.
(2) Číselníky sú vytvorené podľa územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky ustanoveného osobitným predpisom. 1)
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z.z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 113/1998 Z.z., opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 239/1999 Z.z. a opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 408/2001 Z.z.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Vyhláška č. 61/2011 Z.z. nadobudla účinnosť 1. aprílom 2011.
Peter Mach v.r.
PRÍL.
ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK KRAJOV
------------------------------------------------------------------ 
Číselný   Úplný názov       Skrátený názov    Značka 
kód 
------------------------------------------------------------------ 
1    Bratislavský kraj      Bratislavský      BL 
2    Trnavský kraj        Trnavský        TA 
3    Trenčiansky kraj      Trenčiansky      TC 
4    Nitriansky kraj       Nitriansky       NI 
5    Žilinský kraj        Žilinský        ZI 
6    Banskobystrický kraj    Banskobystrický    BC 
7    Prešovský kraj       Prešovský       PV 
8    Košický kraj        Košický        KI 
------------------------------------------------------------------ 
ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK OKRESOV
------------------------------------------------------------------ 
Číselný   Úplný názov       Skrátený názov    Značka 
kód 
------------------------------------------------------------------ 
101   Okres Bratislava I     Bratislava I      B1 
102   Okres Bratislava II     Bratislava II     B2 
103   Okres Bratislava III    Bratislava III     B3 
104   Okres Bratislava IV     Bratislava IV     B4 
105   Okres Bratislava V     Bratislava V      B5 
106   Okres Malacky        Malacky        MA 
107   Okres Pezinok        Pezinok        PK 
108   Okres Senec         Senec         SC 
201   Okres Dunajská Streda    Dunajská Streda    DS 
202   Okres Galanta        Galanta        GA 
203   Okres Hlohovec       Hlohovec        HC 
204   Okres Piešťany       Piešťany        PN 
205   Okres Senica        Senica         SE 
206   Okres Skalica        Skalica        SI 
207   Okres Trnava        Trnava         TT 
301   Okres Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou  BN 
302   Okres Ilava         Ilava         IL 
303   Okres Myjava        Myjava         MY 
304   Okres Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom  NM 
305   Okres Partizánske      Partizánske      PE 
306   Okres Považská Bystrica   Považská Bystrica   PB 
307   Okres Prievidza       Prievidza       PD 
308   Okres Púchov        Púchov         PU 
309   Okres Trenčín        Trenčín        TN 
401   Okres Komárno        Komárno        KN 
402   Okres Levice        Levice         LV 
403   Okres Nitra         Nitra         NR 
404   Okres Nové Zámky      Nové Zámky       NZ 
405   Okres Šaľa         Šaľa          SA 
406   Okres Topoľčany       Topoľčany       TO 
407   Okres Zlaté Moravce     Zlaté Moravce     ZM 
501   Okres Bytča         Bytča         BY 
502   Okres Čadca         Čadca         CA 
503   Okres Dolný Kubín      Dolný Kubín      DK 
504   Okres Kysucké Nové Mesto  Kysucké Nové Mesto   KM 
505   Okres Liptovský Mikuláš   Liptovský Mikuláš   LM 
506   Okres Martin        Martin         MT 
507   Okres Námestovo       Námestovo       NO 
508   Okres Ružomberok      Ružomberok       RK 
509   Okres Turčianske Teplice  Turčianske Teplice   TR 
510   Okres Tvrdošín       Tvrdošín        TS 
511   Okres Žilina        Žilina         ZA 
601   Okres Banská Bystrica    Banská Bystrica    BB 
602   Okres Banská Štiavnica   Banská Štiavnica    BS 
603   Okres Brezno        Brezno         BR 
604   Okres Detva         Detva         DT 
605   Okres Krupina        Krupina        KA 
606   Okres Lučenec        Lučenec        LC 
607   Okres Poltár        Poltár         PT 
608   Okres Revúca        Revúca         RA 
609   Okres Rimavská Sobota    Rimavská Sobota    RS 
610   Okres Veľký Krtíš      Veľký Krtíš      VK 
611   Okres Zvolen        Zvolen         ZV 
612   Okres Žarnovica       Žarnovica       ZC 
613   Okres Žiar nad Hronom    Žiar nad Hronom    ZH 
701   Okres Bardejov       Bardejov        BJ 
702   Okres Humenné        Humenné        HE 
703   Okres Kežmarok       Kežmarok        KK 
704   Okres Levoča        Levoča         LE 
705   Okres Medzilaborce     Medzilaborce      ML 
706   Okres Poprad        Poprad         PP 
707   Okres Prešov        Prešov         PO 
708   Okres Sabinov        Sabinov        SB 
709   Okres Snina         Snina         SV 
710   Okres Stará Ľubovňa     Stará Ľubovňa     SL 
711   Okres Stropkov       Stropkov        SP 
712   Okres Svidník        Svidník        SK 
713   Okres Vranov nad Topľou   Vranov nad Topľou   VT 
801   Okres Gelnica        Gelnica        GL 
802   Okres Košice I       Košice I        K1 
803   Okres Košice II       Košice II       K2 
804   Okres Košice III      Košice III       K3 
805   Okres Košice IV       Košice IV       K4 
806   Okres Košice-okolie     Košice-okolie     KS 
807   Okres Michalovce      Michalovce       MI 
808   Okres Rožňava        Rožňava        RV 
809   Okres Sobrance       Sobrance        SO 
810   Okres Spišská Nová Ves   Spišská Nová Ves    SN 
811   Okres Trebišov       Trebišov        TV 
------------------------------------------------------------------ 
ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK OBCÍ
------------------------------------------------------------------
Číselný kód    Číselný kód a názov obce    Číselný kód
a názov okresu   (mestskej časti, vojenského  a názov okresu
v novom územnom  obvodu)            v starom územnom
a správnom                    a správnom
usporiadaní                    usporiadaní
Slovenskej                    Slovenskej
republiky                     republiky
------------------------------------------------------------------
KRAJ: 1 BRATISLAVSKÝ

101 Bratislava I  528595 Bratislava - mestská
          časť Staré Mesto        5110 Bratislava

102 Bratislava II 529311 Bratislava - mestská
          časť Podunajské Biskupice   5110 Bratislava
          529320 Bratislava - mestská
          časť Ružinov          5110 Bratislava
          529338 Bratislava - mestská
          časť Vrakuňa          5110 Bratislava

103 Bratislava III 529346 Bratislava - mestská
          časť Nové Mesto        5110 Bratislava
          529354 Bratislava - mestská
          časť Rača           5110 Bratislava
          529362 Bratislava - mestská
          časť Vajnory          5110 Bratislava

104 Bratislava IV 529401 Bratislava - mestská
          časť Devín           5110 Bratislava
          529371 Bratislava - mestská
          časť Devínska Nová Ves     5110 Bratislava
          529389 Bratislava - mestská
          časť Dúbravka         5110 Bratislava
          529397 Bratislava - mestská
          časť Karlova Ves        5110 Bratislava
          529419 Bratislava - mestská
          časť Lamač           5110 Bratislava
          529427 Bratislava - mestská
          časť Záhorská Bystrica     5110 Bratislava

105 Bratislava V  529435 Bratislava - mestská
          časť Čunovo          5110 Bratislava
          529443 Bratislava - mestská
          časť Jarovce          5110 Bratislava
          529460 Bratislava - mestská
          časť Petržalka         5110 Bratislava
          529494 Bratislava - mestská
          časť Rusovce          5110 Bratislava
          582000 Bratislava       5110 Bratislava

106 Malacky    507831 Borinka         5201 Bratislava-vidiek
          507890 Gajary         5201 Bratislava-vidiek
          507954 Jablonové        5201 Bratislava-vidiek
          507962 Jakubov         5201 Bratislava-vidiek
          508012 Kostolište       5201 Bratislava-vidiek
          508021 Kuchyňa         5201 Bratislava-vidiek
          508039 Láb           5201 Bratislava-vidiek
          508055 Lozorno         5201 Bratislava-vidiek
          508063 Malacky         5201 Bratislava-vidiek
          504556 Malé Leváre       5208 Senica
          508080 Marianka        5201 Bratislava-vidiek
          508161 Pernek         5201 Bratislava-vidiek
          504629 Plavecké Podhradie   5208 Senica
          504637 Plavecký Mikuláš    5208 Senica
          508195 Plavecký Štvrtok    5201 Bratislava-vidiek
          504769 Rohožník        5208 Senica
          504858 Sološnica        5208 Senica
          504874 Studienka        5208 Senica
          508233 Stupava         5201 Bratislava-vidiek
          508241 Suchohrad        5201 Bratislava-vidiek
          504947 Veľké Leváre      5208 Senica
          508349 Vysoká pri Morave    5201 Bratislava-vidiek
          500267 Záhorie (vojenský
          obvod)             5201 Bratislava-vidiek
          508365 Záhorská Ves      5201 Bratislava-vidiek
          504980 Závod          5208 Senica
          508381 Zohor          5201 Bratislava-vidiek

107 Pezinok    507806 Báhoň          5201 Bratislava-vidiek
          507849 Budmerice        5201 Bratislava-vidiek
          507857 Častá          5201 Bratislava-vidiek
          507873 Doľany         5201 Bratislava-vidiek
          507881 Dubová         5201 Bratislava-vidiek
          507946 Jablonec        5201 Bratislava-vidiek
          508047 Limbach         5201 Bratislava-vidiek
          508101 Modra          5201 Bratislava-vidiek
          508179 Pezinok         5201 Bratislava-vidiek
          508187 Píla          5201 Bratislava-vidiek
          508225 Slovenský Grob     5201 Bratislava-vidiek
          507989 Svätý Jur        5201 Bratislava-vidiek
          508250 Šenkvice        5201 Bratislava-vidiek
          508268 Štefanová        5201 Bratislava-vidiek
          508306 Viničné         5201 Bratislava-vidiek
          508314 Vinosady        5201 Bratislava-vidiek
          508322 Vištuk         5201 Bratislava-vidiek

108 Senec     507814 Bernolákovo       5201 Bratislava-vidiek
          507822 Blatné         5201 Bratislava-vidiek
          503681 Boldog         5203 Galanta
          507865 Čataj          5201 Bratislava-vidiek
          545333 Dunajská Lužná     5201 Bratislava-vidiek
          507903 Hamuliakovo       5201 Bratislava-vidiek
          503797 Hrubá Borša       5203 Galanta
          503801 Hrubý Šúr        5203 Galanta
          503819 Hurbanova Ves      5203 Galanta
          507911 Chorvátsky Grob     5201 Bratislava-vidiek
          555487 Igram          5201 Bratislava-vidiek
          507938 Ivanka pri Dunaji    5201 Bratislava-vidiek
          507997 Kalinkovo        5201 Bratislava-vidiek
          555495 Kaplna         5201 Bratislava-vidiek
          503851 Kostolná pri Dunaji   5203 Galanta
          503894 Kráľová pri Senci    5201 Bratislava-vidiek
          508071 Malinovo        5201 Bratislava-vidiek
          508098 Miloslavov       5201 Bratislava-vidiek
          508110 Most pri Bratislave   5201 Bratislava-vidiek
          508136 Nová Dedinka      5201 Bratislava-vidiek
          582549 Nový Svet        5201 Bratislava-vidiek
          503983 Reca          5203 Galanta
          508209 Rovinka         5201 Bratislava-vidiek
          508217 Senec          5201 Bratislava-vidiek
          508276 Tomášov         5201 Bratislava-vidiek
          508284 Tureň          5201 Bratislava-vidiek
          508292 Veľký Biel       5201 Bratislava-vidiek
          508331 Vlky          5201 Bratislava-vidiek
          555509 Zálesie         5201 Bratislava-vidiek

KRAJ: 2 TRNAVSKÝ

201 Dunajská Streda 501441 Báč          5202 Dunajská Streda
          501450 Baka          5202 Dunajská Streda
          501468 Baloň          5202 Dunajská Streda
          555517 Bellova Ves       5202 Dunajská Streda
          501484 Blahová         5202 Dunajská Streda
          501492 Blatná na Ostrove    5202 Dunajská Streda
          503461 Bodíky         5202 Dunajská Streda
          501506 Boheľov         5202 Dunajská Streda
          501514 Čakany         5202 Dunajská Streda
          580554 Čenkovce        5202 Dunajská Streda
          501531 Čiližská Radvaň     5202 Dunajská Streda
          501549 Dobrohošť        5202 Dunajská Streda
          501557 Dolný Bar        5202 Dunajská Streda
          501611 Dolný Štál       5202 Dunajská Streda
          501433 Dunajská Streda     5202 Dunajská Streda
          555541 Dunajský Klátov     5202 Dunajská Streda
          501573 Gabčíkovo        5202 Dunajská Streda
          501581 Holice         5202 Dunajská Streda
          501590 Horná Potôň       5202 Dunajská Streda
          555568 Horné Mýto       5202 Dunajská Streda
          501603 Horný Bar        5202 Dunajská Streda
          501620 Hubice         5202 Dunajská Streda
          501638 Hviezdoslavov      5202 Dunajská Streda
          501654 Jahodná         5202 Dunajská Streda
          501662 Janíky         5202 Dunajská Streda
          501671 Jurová         5202 Dunajská Streda
          501689 Kľúčovec        5202 Dunajská Streda
          501697 Kostolné Kračany    5202 Dunajská Streda
          501701 Kráľovičove Kračany   5202 Dunajská Streda
          501719 Kútniky         5202 Dunajská Streda
          501727 Kvetoslavov       5202 Dunajská Streda
          580597 Kyselica        5202 Dunajská Streda
          501735 Lehnice         5202 Dunajská Streda
          501743 Lúč na Ostrove     5202 Dunajská Streda
          555606 Macov          5202 Dunajská Streda
          555649 Mad           5202 Dunajská Streda
          555665 Malé Dvorníky      5202 Dunajská Streda
          501760 Medveďov        5202 Dunajská Streda
          501778 Mierovo         5202 Dunajská Streda
          501786 Michal na Ostrove    5202 Dunajská Streda
          501930 Ňárad          5202 Dunajská Streda
          501808 Nový Život       5202 Dunajská Streda
          501816 Ohrady         5202 Dunajská Streda
          501824 Okoč          5202 Dunajská Streda
          501832 Oľdza          5202 Dunajská Streda
          501859 Orechová Potôň     5202 Dunajská Streda
          501867 Padáň          5202 Dunajská Streda
          501883 Pataš          5202 Dunajská Streda
          555720 Povoda         5202 Dunajská Streda
          582522 Potônske Lúky      5202 Dunajská Streda
          501891 Rohovce         5202 Dunajská Streda
          501875 Sap           5202 Dunajská Streda
          501905 Šamorín         5202 Dunajská Streda
          501913 Štvrtok na Ostrove   5202 Dunajská Streda
          501921 Topoľníky        5202 Dunajská Streda
          555576 Trhová Hradská     5202 Dunajská Streda
          501956 Trnávka         5202 Dunajská Streda
          501964 Trstená na Ostrove   5202 Dunajská Streda
          501972 Veľká Paka       5202 Dunajská Streda
          501981 Veľké Blahovo      5202 Dunajská Streda
          555673 Veľké Dvorníky     5202 Dunajská Streda
          501522 Veľký Meder       5202 Dunajská Streda
          555746 Vieska         5202 Dunajská Streda
          501999 Vojka nad Dunajom    5202 Dunajská Streda
          502006 Vrakúň         5202 Dunajská Streda
          502014 Vydrany         5202 Dunajská Streda
          502022 Zlaté Klasy       5202 Dunajská Streda

202 Galanta    503673 Abrahám         5203 Galanta
          503690 Čierna Voda       5203 Galanta
          503703 Čierny Brod       5203 Galanta
          555789 Dolná Streda      5203 Galanta
          503746 Dolné Saliby      5203 Galanta
          503754 Dolný Chotár      5203 Galanta
          503665 Galanta         5203 Galanta
          503762 Gáň           5203 Galanta
          503771 Horné Saliby      5203 Galanta
          503789 Hoste          5203 Galanta
          503827 Jánovce         5203 Galanta
          503835 Jelka          5203 Galanta
          503843 Kajal          5203 Galanta
          503860 Košúty         5203 Galanta
          503878 Kráľov Brod       5203 Galanta
          582638 Malá Mača        5203 Galanta
          555754 Matúškovo        5203 Galanta
          503924 Mostová         5203 Galanta
          503959 Pata          5203 Galanta
          503967 Pusté Sady       5203 Galanta
          503975 Pusté Úľany       5203 Galanta
          504009 Sereď          5203 Galanta
          504017 Sládkovičovo      5203 Galanta
          504033 Šalgočka        5203 Galanta
          504041 Šintava         5203 Galanta
          504050 Šoporňa         5203 Galanta
          504076 Tomášikovo       5203 Galanta
          504084 Topoľnica        5203 Galanta
          504106 Trstice         5203 Galanta
          504114 Váhovce         5203 Galanta
          504122 Veľká Mača       5203 Galanta
          504131 Veľké Úľany       5203 Galanta
          504149 Veľký Grob       5203 Galanta
          504157 Vinohrady nad Váhom   5203 Galanta
          504173 Vozokany        5203 Galanta
          504181 Zemianske Sady     5203 Galanta

203 Hlohovec    506800 Bojničky        5211 Trnava
          506885 Červeník        5211 Trnava
          506958 Dolné Otrokovce     5211 Trnava
          506966 Dolné Trhovište     5211 Trnava
          556521 Dolné Zelenice     5211 Trnava
          507024 Dvorníky        5211 Trnava
          507032 Hlohovec        5211 Trnava
          507075 Horné Otrokovce     5211 Trnava
          556602 Horné Trhovište     5211 Trnava
          556530 Horné Zelenice     5211 Trnava
          507130 Jalšové         5211 Trnava
          507172 Kľačany         5211 Trnava
          507202 Koplotovce       5211 Trnava
          507253 Leopoldov        5211 Trnava
          507288 Madunice        5211 Trnava
          507326 Merašice        5211 Trnava
          507415 Pastuchov        5211 Trnava
          518620 Ratkovce        5211 Trnava
          507521 Sasinkovo        5211 Trnava
          507539 Siladice        5211 Trnava
          556611 Tekolďany        5211 Trnava
          556645 Tepličky        5211 Trnava
          507661 Trakovice        5211 Trnava
          507792 Žlkovce         5211 Trnava

204 Piešťany    581399 Banka          5211 Trnava
          558354 Bašovce         5211 Trnava
          506834 Borovce         5211 Trnava
          506982 Dolný Lopašov      5211 Trnava
          506991 Drahovce        5211 Trnava
          507008 Dubovany        5211 Trnava
          558338 Ducové         5211 Trnava
          556581 Hubina         5211 Trnava
          507121 Chtelnica        5211 Trnava
          507199 Kočín-Lančár      5211 Trnava
          507229 Krakovany        5211 Trnava
          507342 Moravany nad Váhom   5211 Trnava
          507369 Nižná          5211 Trnava
          507385 Ostrov         5211 Trnava
          507431 Pečeňady        5211 Trnava
          507440 Piešťany        5211 Trnava
          507466 Prašník         5211 Trnava
          507482 Rakovice        5211 Trnava
          507491 Ratnovce        5211 Trnava
          507563 Sokolovce        5211 Trnava
          558397 Šípkové         5211 Trnava
          556548 Šterusy         5211 Trnava
          507679 Trebatice        5211 Trnava
          507709 Veľké Kostoľany     5211 Trnava
          556572 Veľké Orvište      5211 Trnava
          507725 Veselé         5211 Trnava
          507750 Vrbové         5211 Trnava

205 Senica     504211 Bílkove Humence     5208 Senica
          504238 Borský Mikuláš     5208 Senica
          504220 Borský Svätý Jur    5208 Senica
          504297 Cerová         5208 Senica
          504319 Čáry          5208 Senica
          504327 Častkov         5208 Senica
          504335 Dojč          5208 Senica
          504360 Hlboké         5208 Senica
          504386 Hradište pod Vrátnom  5208 Senica
          504416 Jablonica        5208 Senica
          504475 Koválov         5208 Senica
          504491 Kuklov         5208 Senica
          504513 Kúty          5208 Senica
          504521 Lakšárska Nová Ves   5208 Senica
          504572 Moravský Svätý Ján   5208 Senica
          504602 Osuské         5208 Senica
          504645 Plavecký Peter     5208 Senica
          504653 Podbranč        5208 Senica
          504700 Prietrž         5208 Senica
          504726 Prievaly        5208 Senica
          556122 Rohov          5208 Senica
          504777 Rovensko        5208 Senica
          556131 Rybky          5208 Senica
          556114 Sekule         5208 Senica
          504203 Senica         5208 Senica
          504823 Smolinské        5208 Senica
          504831 Smrdáky         5208 Senica
          504840 Sobotište        5208 Senica
          504882 Šajdíkove Humence    5208 Senica
          504891 Šaštín-Stráže      5208 Senica
          504904 Štefanov        5208 Senica

206 Skalica    504271 Brodské         5208 Senica
          504343 Dubovce         5208 Senica
          504351 Gbely          5208 Senica
          504378 Holíč          5208 Senica
          504394 Chropov         5208 Senica
          504432 Kátov          5208 Senica
          504459 Kopčany         5208 Senica
          504483 Koválovec        5208 Senica
          504530 Letničie        5208 Senica
          504548 Lopašov         5208 Senica
          504564 Mokrý Háj        5208 Senica
          504599 Oreské         5208 Senica
          504611 Petrova Ves       5208 Senica
          504670 Popudinské Močidľany  5208 Senica
          504718 Prietržka        5208 Senica
          504734 Radimov         5208 Senica
          504742 Radošovce        5208 Senica
          504815 Skalica         5208 Senica
          504912 Trnovec         5208 Senica
          504939 Unín          5208 Senica
          504963 Vrádište        5208 Senica

207 Trnava     580473 Biely Kostol      5211 Trnava
          506788 Bíňovce         5211 Trnava
          506796 Bohdanovce nad Trnavou 5211 Trnava
          506818 Boleráz         5211 Trnava
          506826 Borová         5211 Trnava
          506842 Brestovany       5211 Trnava
          506851 Bučany         5211 Trnava
          506869 Buková         5211 Trnava
          506877 Cífer          5211 Trnava
          506893 Dechtice        5211 Trnava
          556599 Dlhá          5211 Trnava
          506915 Dobrá Voda       5211 Trnava
          506923 Dolná Krupá       5211 Trnava
          506931 Dolné Dubové      5211 Trnava
          556661 Dolné Lovčice      5211 Trnava
          506940 Dolné Orešany      5211 Trnava
          507041 Horná Krupá       5211 Trnava
          507059 Horné Dubové      5211 Trnava
          507067 Horné Orešany      5211 Trnava
          581020 Hrnčiarovce nad Parnou 5211 Trnava
          507156 Jaslovské Bohunice   5211 Trnava
          507164 Kátlovce        5211 Trnava
          507211 Košolná         5211 Trnava
          556483 Križovany nad Dudváhom 5211 Trnava
          556688 Lošonec         5211 Trnava
          507296 Majcichov        5211 Trnava
          507318 Malženice        5211 Trnava
          507351 Naháč          5211 Trnava
          556491 Opoj          5211 Trnava
          556556 Pavlice         5211 Trnava
          556653 Radošovce        5211 Trnava
          507512 Ružindol        5211 Trnava
          556564 Slovenská Nová Ves   5211 Trnava
          507555 Smolenice        5211 Trnava
          507571 Suchá nad Parnou    5211 Trnava
          556670 Šelpice         5211 Trnava
          507601 Špačince        5211 Trnava
          507636 Šúrovce         5211 Trnava
          506745 Trnava         5211 Trnava
          507687 Trstín         5211 Trnava
          556513 Vlčkovce        5211 Trnava
          507741 Voderady        5211 Trnava
          507768 Zavar          5211 Trnava
          507776 Zeleneč         5211 Trnava
          581488 Zvončín         5211 Trnava

KRAJ: 3 TRENČIANSKY

301 Bánovce
  nad Bebravou  542652 Bánovce nad Bebravou  5209 Topoľčany
          556793 Borčany         5209 Topoľčany
          542741 Brezolupy        5209 Topoľčany
          542776 Cimenná         5209 Topoľčany
          542806 Čierna Lehota      5209 Topoľčany
          542822 Dežerice        5209 Topoľčany
          542849 Dolné Naštice      5209 Topoľčany
          542857 Dubnička        5209 Topoľčany
          542873 Dvorec         5209 Topoľčany
          542890 Haláčovce        5209 Topoľčany
          542920 Horné Naštice      5209 Topoľčany
          556408 Chudá Lehota      5209 Topoľčany
          543080 Krásna Ves       5209 Topoľčany
          543136 Kšinná         5209 Topoľčany
          556360 Libichava        5209 Topoľčany
          505056 Ľutov          5209 Topoľčany
          505072 Malá Hradná       5209 Topoľčany
          505102 Malé Hoste       5209 Topoľčany
          505153 Miezgovce        5209 Topoľčany
          505200 Nedašovce        5209 Topoľčany
          505277 Omastiná        5209 Topoľčany
          556289 Otrhánky        5209 Topoľčany
          505331 Pečeňany        5209 Topoľčany
          505358 Podlužany        5209 Topoľčany
          556742 Pochabany        5209 Topoľčany
          505382 Pravotice        5209 Topoľčany
          505412 Prusy          5209 Topoľčany
          505447 Ruskovce        5209 Topoľčany
          505455 Rybany         5209 Topoľčany
          505471 Slatina nad Bebravou  5209 Topoľčany
          505480 Slatinka nad Bebravou  5209 Topoľčany
          505544 Šípkov         5209 Topoľčany
          505552 Šišov          5209 Topoľčany
          505579 Timoradza        5209 Topoľčany
          505595 Trebichava       5209 Topoľčany
          505625 Uhrovec         5209 Topoľčany
          505633 Uhrovské Podhradie   5209 Topoľčany
          545651 Veľké Držkovce     5209 Topoľčany
          505684 Veľké Hoste       5209 Topoľčany
          505692 Veľké Chlievany     5209 Topoľčany
          505765 Vysočany        5209 Topoľčany
          505790 Zlatníky        5209 Topoľčany
          505811 Žitná-Radiša      5209 Topoľčany

302 Ilava     582301 Bohunice        5307 Považská Bystrica
          512885 Bolešov         5307 Považská Bystrica
          557391 Borčice         5307 Považská Bystrica
          512931 Červený Kameň      5307 Považská Bystrica
          513016 Dubnica nad Váhom    5307 Považská Bystrica
          513024 Dulov          5307 Považská Bystrica
          513091 Horná Poruba      5307 Považská Bystrica
          513156 Ilava          5307 Považská Bystrica
          557404 Kameničany       5307 Považská Bystrica
          513253 Košeca         5307 Považská Bystrica
          513351 Košecké Podhradie    5307 Považská Bystrica
          557617 Krivoklát        5307 Považská Bystrica
          513296 Ladce          5307 Považská Bystrica
          513385 Mikušovce        5307 Považská Bystrica
          513440 Nová Dubnica      5307 Považská Bystrica
          513598 Pruské         5307 Považská Bystrica
          557412 Sedmerovec       5307 Považská Bystrica
          557421 Slavnica        5307 Považská Bystrica
          513725 Tuchyňa         5307 Považská Bystrica
          557625 Vršatské Podhradie   5307 Považská Bystrica
          513865 Zliechov        5307 Považská Bystrica

303 Myjava     504254 Brestovec        5208 Senica
          504262 Brezová pod Bradlom   5208 Senica
          504289 Bukovec         5208 Senica
          506079 Hrašné         5210 Trenčín
          504408 Chvojnica        5208 Senica
          504424 Jablonka        5208 Senica
          506141 Kostolné        5210 Trenčín
          504467 Košariská        5208 Senica
          506150 Krajné         5210 Trenčín
          504581 Myjava         5208 Senica
          506419 Podkylava        5210 Trenčín
          504661 Polianka        5208 Senica
          504688 Poriadie        5208 Senica
          504696 Priepasné        5208 Senica
          504793 Rudník         5208 Senica
          504866 Stará Myjava      5208 Senica
          504971 Vrbovce         5208 Senica

304 Nové Mesto
  nad Váhom   505846 Beckov         5210 Trenčín
          505871 Bošáca         5210 Trenčín
          505889 Brunovce        5210 Trenčín
          505897 Bzince pod Javorinou  5210 Trenčín
          505901 Čachtice        5210 Trenčín
          505919 Častkovce        5210 Trenčín
          505951 Dolné Srnie       5210 Trenčín
          556424 Haluzice        5210 Trenčín
          506001 Horná Streda      5210 Trenčín
          505994 Hôrka nad Váhom     5210 Trenčín
          506052 Hrádok         5210 Trenčín
          506061 Hrachovište       5210 Trenčín
          506109 Kálnica         5210 Trenčín
          506125 Kočovce         5210 Trenčín
          506184 Lubina         5210 Trenčín
          506206 Lúka          5210 Trenčín
          506249 Modrová         5210 Trenčín
          506257 Modrovka        5210 Trenčín
          506265 Moravské Lieskové    5210 Trenčín
          506303 Nová Bošáca       5210 Trenčín
          506311 Nová Lehota       5210 Trenčín
          556459 Nová Ves nad Váhom   5210 Trenčín
          506338 Nové Mesto nad Váhom  5210 Trenčín
          506346 Očkov          5210 Trenčín
          506401 Pobedim         5210 Trenčín
          506427 Podolie         5210 Trenčín
          506435 Potvorice        5210 Trenčín
          506443 Považany        5210 Trenčín
          506516 Stará Lehota      5210 Trenčín
          506524 Stará Turá       5210 Trenčín
          506583 Trenčianske Bohuslavice 5210 Trenčín
          506630 Vaďovce         5210 Trenčín
          506672 Višňové         5210 Trenčín
          556441 Zemianske Podhradie   5210 Trenčín

305 Partizánske  542733 Bošany         5209 Topoľčany
          580449 Brodzany        5209 Topoľčany
          542962 Hradište        5209 Topoľčany
          543004 Chynorany        5209 Topoľčany
          556416 Ješkova Ves       5209 Topoľčany
          543047 Klátova Nová Ves    5209 Topoľčany
          543055 Kolačno         5209 Topoľčany
          556246 Krásno         5209 Topoľčany
          556173 Livina         5209 Topoľčany
          556190 Livinské Opatovce    5209 Topoľčany
          505129 Malé Kršteňany     5209 Topoľčany
          580953 Malé Uherce       5209 Topoľčany
          505170 Nadlice         5209 Topoľčany
          505196 Nedanovce        5209 Topoľčany
          505307 Ostratice        5209 Topoľčany
          505315 Partizánske       5209 Topoľčany
          505323 Pažiť          5209 Topoľčany
          505463 Skačany         5209 Topoľčany
          556271 Turčianky        5209 Topoľčany
          505706 Veľké Kršteňany     5209 Topoľčany
          505722 Veľké Uherce      5209 Topoľčany
          505731 Veľký Klíž       5209 Topoľčany
          505803 Žabokreky nad Nitrou  5209 Topoľčany

306 Považská
  Bystrica    557633 Bodiná         5307 Považská Bystrica
          512915 Brvnište        5307 Považská Bystrica
          557561 Čelkova Lehota     5307 Považská Bystrica
          512966 Dolná Mariková     5307 Považská Bystrica
          546640 Dolný Lieskov      5307 Považská Bystrica
          513008 Domaniža        5307 Považská Bystrica
          557609 Ďurďové         5307 Považská Bystrica
          557510 Hatné          5307 Považská Bystrica
          513083 Horná Mariková     5307 Považská Bystrica
          580856 Horný Lieskov      5307 Považská Bystrica
          513172 Jasenica        5307 Považská Bystrica
          557552 Klieština        5307 Považská Bystrica
          513245 Kostolec        5307 Považská Bystrica
          557579 Malé Lednice      5307 Považská Bystrica
          513466 Papradno        5307 Považská Bystrica
          513474 Plevník-Drienové    5307 Považská Bystrica
          558222 Počarová        5307 Považská Bystrica
          580864 Podskalie        5307 Považská Bystrica
          512842 Považská Bystrica    5307 Považská Bystrica
          513563 Prečín         5307 Považská Bystrica
          513601 Pružina         5307 Považská Bystrica
          557595 Sádočné         5307 Považská Bystrica
          557480 Slopná         5307 Považská Bystrica
          513687 Stupné         5307 Považská Bystrica
          518913 Sverepec        5307 Považská Bystrica
          513741 Udiča          5307 Považská Bystrica
          513784 Vrchteplá        5307 Považská Bystrica
          513822 Záskalie        5307 Považská Bystrica

307 Prievidza   513903 Bojnice         5308 Prievidza
          513911 Bystričany       5308 Prievidza
          513920 Cigeľ          5308 Prievidza
          513938 Čavoj          5308 Prievidza
          513946 Čereňany        5308 Prievidza
          513954 Diviacka Nová Ves    5308 Prievidza
          513962 Diviaky nad Nitricou  5308 Prievidza
          513971 Dlžín          5308 Prievidza
          513989 Dolné Vestenice     5308 Prievidza
          513997 Handlová        5308 Prievidza
          514004 Horná Ves        5308 Prievidza
          514012 Horné Vestenice     5308 Prievidza
          514021 Chrenovec-Brusno    5308 Prievidza
          514039 Chvojnica        5308 Prievidza
          557714 Jalovec         5308 Prievidza
          514063 Kamenec pod Vtáčnikom  5308 Prievidza
          514071 Kanianka        5308 Prievidza
          514080 Kľačno         5308 Prievidza
          514098 Kocurany        5308 Prievidza
          514101 Kostolná Ves      5308 Prievidza
          514110 Koš           5308 Prievidza
          514128 Lazany         5308 Prievidza
          514136 Lehota pod Vtáčnikom  5308 Prievidza
          514144 Liešťany        5308 Prievidza
          557706 Lipník         5308 Prievidza
          514179 Malá Čausa       5308 Prievidza
          514187 Malinová        5308 Prievidza
          514209 Nedožery-Brezany    5308 Prievidza
          514217 Nevidzany        5308 Prievidza
          514225 Nitrianske Pravno    5308 Prievidza
          514233 Nitrianske Rudno    5308 Prievidza
          514241 Nitrianske Sučany    5308 Prievidza
          514250 Nitrica         5308 Prievidza
          514268 Nováky         5308 Prievidza
          514284 Opatovce nad Nitrou   5308 Prievidza
          514292 Oslany         5308 Prievidza
          514306 Podhradie        5308 Prievidza
          514314 Poluvsie        5308 Prievidza
          514322 Poruba         5308 Prievidza
          514331 Pravenec        5308 Prievidza
          513881 Prievidza        5308 Prievidza
          514349 Radobica        5308 Prievidza
          514357 Ráztočno        5308 Prievidza
          514365 Rudnianska Lehota    5308 Prievidza
          514373 Sebedražie       5308 Prievidza
          514381 Seč           5308 Prievidza
          514390 Šútovce         5308 Prievidza
          514403 Temeš          5308 Prievidza
          514411 Tužina         5308 Prievidza
          514420 Valaská Belá      5308 Prievidza
          514438 Veľká Čausa       5308 Prievidza
          514454 Zemianske Kostoľany   5308 Prievidza

308 Púchov     512851 Beluša         5307 Považská Bystrica
          512940 Dohňany         5307 Považská Bystrica
          512958 Dolná Breznica     5307 Považská Bystrica
          557439 Dolné Kočkovce     5307 Považská Bystrica
          557692 Horná Breznica     5307 Považská Bystrica
          513121 Horovce         5307 Považská Bystrica
          557501 Kvašov         5307 Považská Bystrica
          513300 Lazy pod Makytou    5307 Považská Bystrica
          513318 Lednica         5307 Považská Bystrica
          513326 Lednické Rovne     5307 Považská Bystrica
          513334 Lúky          5307 Považská Bystrica
          513342 Lysá pod Makytou    5307 Považská Bystrica
          513377 Mestečko        5307 Považská Bystrica
          513407 Mojtín         5307 Považská Bystrica
          557447 Nimnica         5307 Považská Bystrica
          513610 Púchov         5307 Považská Bystrica
          557471 Streženice       5307 Považská Bystrica
          513776 Visolaje        5307 Považská Bystrica
          557498 Vydrná         5307 Považská Bystrica
          513814 Záriečie        5307 Považská Bystrica
          500348 Zubák          5307 Považská Bystrica

309 Trenčín    505838 Adamovské Kochanovce  5210 Trenčín
          505854 Bobot          5210 Trenčín
          505935 Dolná Poruba      5210 Trenčín
          505943 Dolná Súča       5210 Trenčín
          505960 Drietoma        5210 Trenčín
          505978 Dubodiel        5210 Trenčín
          506010 Horná Súča       5210 Trenčín
          506028 Horňany         5210 Trenčín
          506036 Horné Srnie       5210 Trenčín
          506044 Hrabovka        5210 Trenčín
          506087 Chocholná-Velčice    5210 Trenčín
          506095 Ivanovce        5210 Trenčín
          506133 Kostolná-Záriečie    5210 Trenčín
          506168 Krivosúd-Bodovka    5210 Trenčín
          545686 Melčice-Lieskové    5210 Trenčín
          506231 Mníchova Lehota     5210 Trenčín
          506273 Motešice        5210 Trenčín
          506281 Nemšová         5210 Trenčín
          506290 Neporadza        5210 Trenčín
          506354 Omšenie         5210 Trenčín
          506371 Opatovce        5210 Trenčín
          581348 Petrova Lehota     5210 Trenčín
          506478 Selec          5210 Trenčín
          546682 Skalka nad Váhom    5210 Trenčín
          506508 Soblahov        5210 Trenčín
          506532 Svinná         5210 Trenčín
          506541 Štvrtok         5210 Trenčín
          506559 Trenčianska Teplá    5210 Trenčín
          506567 Trenčianska Turná    5210 Trenčín
          506591 Trenčianske Jastrabie  5210 Trenčín
          506605 Trenčianske Mitice   5210 Trenčín
          545741 Trenčianske Stankovce  5210 Trenčín
          506613 Trenčianske Teplice   5210 Trenčín
          505820 Trenčín         5210 Trenčín
          506648 Veľká Hradná      5210 Trenčín
          506656 Veľké Bierovce     5210 Trenčín
          556475 Zamarovce        5210 Trenčín

KRAJ: 4 NITRIANSKY

401 Komárno    501034 Bajč          5204 Komárno
          501395 Bátorove Kosihy     5204 Komárno
          501042 Bodza          5204 Komárno
          555819 Bodzianske Lúky     5204 Komárno
          501069 Brestovec        5204 Komárno
          501077 Búč           5204 Komárno
          501085 Čalovec         5204 Komárno
          501093 Číčov          5204 Komárno
          501107 Dedina Mládeže     5204 Komárno
          501123 Dulovce         5204 Komárno
          580911 Holiare         5204 Komárno
          501140 Hurbanovo        5204 Komárno
          501158 Chotín         5204 Komárno
          501166 Imeľ          5204 Komárno
          501174 Iža           5204 Komárno
          501182 Kameničná        5204 Komárno
          501191 Klížska Nemá      5204 Komárno
          501204 Kolárovo        5204 Komárno
          501026 Komárno         5204 Komárno
          501212 Kravany nad Dunajom   5204 Komárno
          501221 Lipové         5204 Komárno
          501239 Marcelová        5204 Komárno
          501247 Martovce        5204 Komárno
          501255 Moča          5204 Komárno
          501263 Modrany         5204 Komárno
          501271 Mudroňovo        5204 Komárno
          501280 Nesvady         5204 Komárno
          501301 Okoličná na Ostrove   5204 Komárno
          501310 Patince         5204 Komárno
          501328 Pribeta         5204 Komárno
          501336 Radvaň nad Dunajom   5204 Komárno
          501344 Sokolce         5204 Komárno
          501115 Svätý Peter       5204 Komárno
          501352 Šrobárová        5204 Komárno
          501361 Tôň           5204 Komárno
          501379 Trávnik         5204 Komárno
          501387 Veľké Kosihy      5204 Komárno
          555827 Virt          5204 Komárno
          501409 Vrbová nad Váhom    5204 Komárno
          501417 Zemianska Olča     5204 Komárno
          501425 Zlatná na Ostrove    5204 Komárno

402 Levice     502049 Bajka          5205 Levice
          502057 Bátovce         5205 Levice
          502065 Beša          5205 Levice
          502073 Bielovce        5205 Levice
          580937 Bohunice        5205 Levice
          502090 Bory          5205 Levice
          502103 Brhlovce        5205 Levice
          502111 Čajkov         5205 Levice
          502120 Čaka          5205 Levice
          555843 Čata          5205 Levice
          502154 Demandice        5205 Levice
          502162 Devičany        5205 Levice
          502171 Dolná Seč        5205 Levice
          502189 Dolné Semerovce     5205 Levice
          502197 Dolný Pial       5205 Levice
          502201 Domadice        5205 Levice
          502219 Drženice        5205 Levice
          502227 Farná          5205 Levice
          502243 Hokovce         5205 Levice
          502251 Hontianska Vrbica    5205 Levice
          545350 Hontianske Trsťany   5205 Levice
          502260 Horná Seč        5205 Levice
          502278 Horné Semerovce     5205 Levice
          502286 Horné Turovce      5205 Levice
          502294 Horný Pial       5205 Levice
          581895 Hrkovce         5205 Levice
          502324 Hronovce        5205 Levice
          502332 Hronské Kľačany     5205 Levice
          502341 Hronské Kosihy     5205 Levice
          502359 Iňa           5205 Levice
          502367 Ipeľské Úľany      5205 Levice
          502375 Ipeľský Sokolec     5205 Levice
          502383 Jabloňovce       5205 Levice
          556777 Jesenské        5205 Levice
          502391 Jur nad Hronom     5205 Levice
          502413 Kalná nad Hronom    5205 Levice
          502472 Keť           5205 Levice
          502421 Kozárovce        5205 Levice
          502430 Krškany         5205 Levice
          502448 Kubáňovo        5205 Levice
          502456 Kukučínov        5205 Levice
          502464 Kuraľany        5205 Levice
          502031 Levice         5205 Levice
          502481 Lok           5205 Levice
          502499 Lontov         5205 Levice
          502502 Lula          5205 Levice
          502511 Málaš          5205 Levice
          581135 Malé Kozmálovce     5205 Levice
          502537 Malé Ludince      5205 Levice
          502570 Mýtne Ludany      5205 Levice
          502588 Nová Dedina       5205 Levice
          502596 Nový Tekov       5205 Levice
          502600 Nýrovce         5205 Levice
          502618 Ondrejovce       5205 Levice
          502626 Pastovce        5205 Levice
          502634 Pečenice        5205 Levice
          502642 Plášťovce        5205 Levice
          502651 Plavé Vozokany     5205 Levice
          502669 Podlužany        5205 Levice
          502677 Pohronský Ruskov    5205 Levice
          502693 Pukanec         5205 Levice
          502707 Rybník         5205 Levice
          502715 Santovka        5205 Levice
          502723 Sazdice         5205 Levice
          502731 Sikenica        5205 Levice
          502740 Slatina         5205 Levice
          502758 Starý Hrádok      5205 Levice
          502766 Starý Tekov       5205 Levice
          502782 Šahy          5205 Levice
          502791 Šalov          5205 Levice
          502804 Šarovce         5205 Levice
          502812 Tehla          5205 Levice
          502821 Tekovské Lužany     5205 Levice
          502847 Tekovský Hrádok     5205 Levice
          502863 Tlmače         5205 Levice
          502871 Tupá          5205 Levice
          502880 Turá          5205 Levice
          502898 Uhliská         5205 Levice
          581160 Veľké Kozmálovce    5205 Levice
          502910 Veľké Ludince      5205 Levice
          502928 Veľké Turovce      5205 Levice
          502936 Veľký Ďur        5205 Levice
          502944 Vyškovce nad Ipľom   5205 Levice
          502952 Vyšné nad Hronom    5205 Levice
          502961 Zalaba         5205 Levice
          502979 Zbrojníky        5205 Levice
          502987 Želiezovce       5205 Levice
          502995 Žemberovce       5205 Levice
          503002 Žemliare        5205 Levice

403 Nitra     500020 Alekšince        5206 Nitra
          500046 Báb           5206 Nitra
          582697 Bádice         5206 Nitra
          581623 Babindol        5206 Nitra
          500071 Branč          5206 Nitra
          545589 Cabaj-Čápor       5206 Nitra
          582387 Čab           5206 Nitra
          500101 Čakajovce        5206 Nitra
          555886 Čechynce        5206 Nitra
          500135 Čeľadice        5206 Nitra
          500160 Čifáre         5206 Nitra
          582425 Dolné Lefantovce    5206 Nitra
          500194 Dolné Obdokovce     5206 Nitra
          500232 Golianovo        5206 Nitra
          555959 Hosťová         5206 Nitra
          545635 Horné Lefantovce    5206 Nitra
          500313 Hruboňovo        5206 Nitra
          558320 Ivanka pri Nitre    5206 Nitra
          500356 Jarok          5206 Nitra
          500372 Jelenec         5206 Nitra
          500381 Jelšovce        5206 Nitra
          500399 Kapince         5206 Nitra
          500402 Klasov         5206 Nitra
          500411 Kolíňany        5206 Nitra
          500453 Lehota         5206 Nitra
          500470 Lúčnica nad Žitavou   5206 Nitra
          581097 Ľudovítová       5206 Nitra
          500488 Lukáčovce        5206 Nitra
          580899 Lužianky        5206 Nitra
          556785 Malé Chyndice      5206 Nitra
          500534 Malé Zálužie      5206 Nitra
          555908 Malý Cetín       5206 Nitra
          555851 Malý Lapáš       5206 Nitra
          500569 Melek          5206 Nitra
          500577 Mojmírovce       5206 Nitra
          500011 Nitra          5206 Nitra
          556696 Nitrianske Hrnčiarovce 5206 Nitra
          500631 Nová Ves nad Žitavou  5206 Nitra
          500640 Nové Sady        5206 Nitra
          500666 Paňa          5206 Nitra
          500674 Podhorany        5206 Nitra
          500682 Pohranice        5206 Nitra
          500691 Poľný Kesov       5206 Nitra
          500704 Rišňovce        5206 Nitra
          500712 Rumanová        5206 Nitra
          555991 Svätoplukovo      5206 Nitra
          581691 Štefanovičová      5206 Nitra
          582719 Štitáre         5206 Nitra
          500780 Šurianky        5206 Nitra
          500798 Tajná          5206 Nitra
          555967 Telince         5206 Nitra
          500844 Veľká Dolina      5206 Nitra
          500518 Veľké Chyndice     5206 Nitra
          500887 Veľké Zálužie      5206 Nitra
          500895 Veľký Cetín       5206 Nitra
          555860 Veľký Lapáš       5206 Nitra
          500917 Vinodol         5206 Nitra
          500933 Vráble         5206 Nitra
          500941 Výčapy-Opatovce     5206 Nitra
          500950 Zbehy          5206 Nitra
          500992 Žirany         5206 Nitra
          501018 Žitavce         5206 Nitra

404 Nové Zámky   503029 Andovce         5207 Nové Zámky
          503037 Bajtava         5207 Nové Zámky
          503045 Bánov          5207 Nové Zámky
          503053 Bardoňovo        5207 Nové Zámky
          503061 Belá          5207 Nové Zámky
          503070 Bešeňov         5207 Nové Zámky
          503088 Bíňa          5207 Nové Zámky
          503096 Branovo         5207 Nové Zámky
          503100 Bruty          5207 Nové Zámky
          503118 Čechy          5207 Nové Zámky
          503126 Černík         5207 Nové Zámky
          503134 Dedinka         5207 Nové Zámky
          503151 Dolný Ohaj       5207 Nové Zámky
          503169 Dubník         5207 Nové Zámky
          503177 Dvory nad Žitavou    5207 Nové Zámky
          503185 Gbelce 5207       Nové Zámky
          503193 Hul 5207        Nové Zámky
          503207 Chľaba 5207       Nové Zámky
          503215 Jasová 5207       Nové Zámky
          503223 Jatov 5207       Nové Zámky
          503231 Kamenica nad Hronom   5207 Nové Zámky
          503240 Kamenín         5207 Nové Zámky
          503258 Kamenný Most      5207 Nové Zámky
          503266 Kmeťovo         5207 Nové Zámky
          503274 Kolta          5207 Nové Zámky
          503282 Komjatice        5207 Nové Zámky
          503291 Komoča         5207 Nové Zámky
          503312 Leľa          5207 Nové Zámky
          503321 Lipová         5207 Nové Zámky
          503339 Ľubá          5207 Nové Zámky
          503347 Malá nad Hronom     5207 Nové Zámky
          503355 Malé Kosihy       5207 Nové Zámky
          503363 Maňa          5207 Nové Zámky
          503371 Michal nad Žitavou   5207 Nové Zámky
          503398 Mojzesovo        5207 Nové Zámky
          503401 Mužla          5207 Nové Zámky
          556092 Nána          5207 Nové Zámky
          503436 Nová Vieska       5207 Nové Zámky
          503011 Nové Zámky       5207 Nové Zámky
          582361 Obid          5207 Nové Zámky
          503452 Palárikovo       5207 Nové Zámky
          556033 Pavlová         5207 Nové Zámky
          503479 Podhájska        5207 Nové Zámky
          503487 Pozba          5207 Nové Zámky
          503495 Radava         5207 Nové Zámky
          503509 Rastislavice      5207 Nové Zámky
          503517 Rúbaň          5207 Nové Zámky
          503525 Salka          5207 Nové Zámky
          503533 Semerovo        5207 Nové Zámky
          503541 Sikenička        5207 Nové Zámky
          503550 Strekov         5207 Nové Zámky
          503568 Svodín         5207 Nové Zámky
          503576 Šarkan         5207 Nové Zámky
          503584 Štúrovo         5207 Nové Zámky
          503592 Šurany         5207 Nové Zámky
          503606 Trávnica        5207 Nové Zámky
          503614 Tvrdošovce       5207 Nové Zámky
          556050 Úľany nad Žitavou    5207 Nové Zámky
          503631 Veľké Lovce       5207 Nové Zámky
          503380 Veľký Kýr        5207 Nové Zámky
          556025 Vlkas          5207 Nové Zámky
          503649 Zemné          5207 Nové Zámky

405 Šaľa      503711 Diakovce        5203 Galanta
          503720 Dlhá nad Váhom     5203 Galanta
          500241 Hájske         5206 Nitra
          555878 Horná Kráľová      5206 Nitra
          503886 Kráľová nad Váhom    5203 Galanta
          500739 Močenok         5206 Nitra
          503932 Neded          5203 Galanta
          503991 Selice         5203 Galanta
          504025 Šaľa          5203 Galanta
          504068 Tešedíkovo       5203 Galanta
          504092 Trnovec nad Váhom    5203 Galanta
          504165 Vlčany         5203 Galanta
          504190 Žihárec         5203 Galanta

406 Topoľčany   556220 Ardanovce        5209 Topoľčany
          542661 Belince         5209 Topoľčany
          542695 Biskupová        5209 Topoľčany
          542709 Blesovce        5209 Topoľčany
          542717 Bojná          5209 Topoľčany
          556297 Čeľadince        5209 Topoľčany
          542792 Čermany         5209 Topoľčany
          556262 Dvorany nad Nitrou   5209 Topoľčany
          542881 Hajná Nová Ves     5209 Topoľčany
          556351 Horné Chlebany     5209 Topoľčany
          542938 Horné Obdokovce     5209 Topoľčany
          542954 Horné Štitáre      5209 Topoľčany
          542971 Hrušovany        5209 Topoľčany
          556165 Chrabrany        5209 Topoľčany
          556157 Jacovce         5209 Topoľčany
          543039 Kamanová        5209 Topoľčany
          543063 Koniarovce       5209 Topoľčany
          543071 Kovarce         5209 Topoľčany
          543101 Krnča          5209 Topoľčany
          543110 Krtovce         5209 Topoľčany
          556149 Krušovce        5209 Topoľčany
          581704 Kuzmice         5209 Topoľčany
          505021 Lipovník        5209 Topoľčany
          505048 Ludanice        5209 Topoľčany
          505064 Lužany         5209 Topoľčany
          505137 Malé Ripňany      5209 Topoľčany
          581305 Nemčice         5209 Topoľčany
          505226 Nemečky         5209 Topoľčany
          505234 Nitrianska Blatnica   5209 Topoľčany
          505242 Nitrianska Streda    5209 Topoľčany
          505251 Norovce         5209 Topoľčany
          505285 Oponice         5209 Topoľčany
          556211 Orešany         5209 Topoľčany
          505340 Podhradie        5209 Topoľčany
          505374 Prašice         5209 Topoľčany
          581658 Práznovce        5209 Topoľčany
          505404 Preseľany        5209 Topoľčany
          505421 Radošina        5209 Topoľčany
          505439 Rajčany         5209 Topoľčany
          505498 Solčany         5209 Topoľčany
          556327 Solčianky        5209 Topoľčany
          505510 Súlovce         5209 Topoľčany
          556238 Svrbice         5209 Topoľčany
          505536 Šalgovce        5209 Topoľčany
          505561 Tesáre         5209 Topoľčany
          504998 Topoľčany        5209 Topoľčany
          580457 Tovarníky        5209 Topoľčany
          505617 Tvrdomestice      5209 Topoľčany
          505641 Urmince         5209 Topoľčany
          505676 Veľké Dvorany      5209 Topoľčany
          505714 Veľké Ripňany      5209 Topoľčany
          505749 Velušovce        5209 Topoľčany
          505757 Vozokany        5209 Topoľčany
          505773 Závada         5209 Topoľčany

407 Zlaté Moravce 500062 Beladice        5206 Nitra
          500127 Čaradice        5206 Nitra
          555916 Červený Hrádok     5206 Nitra
          500151 Čierne Kľačany     5206 Nitra
          500283 Hostie         5206 Nitra
          500305 Hosťovce        5206 Nitra
          500321 Choča          5206 Nitra
          500364 Jedľové Kostoľany    5206 Nitra
          500429 Kostoľany pod Tribečom 5206 Nitra
          500437 Ladice         5206 Nitra
          500461 Lovce          5206 Nitra
          500500 Machulince       5206 Nitra
          555924 Malé Vozokany      5206 Nitra
          500542 Mankovce        5206 Nitra
          500551 Martin nad Žitavou   5206 Nitra
          500585 Nemčiňany        5206 Nitra
          500593 Neverice        5206 Nitra
          500607 Nevidzany        5206 Nitra
          500658 Obyce          5206 Nitra
          500721 Skýcov         5206 Nitra
          500747 Sľažany         5206 Nitra
          500755 Slepčany        5206 Nitra
          517305 Tekovské Nemce     5312 Žiar nad Hronom
          500810 Tesárske Mlyňany    5206 Nitra
          500828 Topoľčianky       5206 Nitra
          500836 Velčice         5206 Nitra
          555932 Veľké Vozokany     5206 Nitra
          500909 Vieska nad Žitavou   5206 Nitra
          500925 Volkovce        5206 Nitra
          500968 Zlaté Moravce      5206 Nitra
          500976 Zlatno         5206 Nitra
          500984 Žikava         5206 Nitra
          582816 Žitavany        5206 Nitra

KRAJ: 5 ŽILINSKÝ

501 Bytča     517461 Bytča          5313 Žilina
          581984 Hlboké nad Váhom    5313 Žilina
          517623 Hvozdnica        5313 Žilina
          517631 Jablonové        5313 Žilina
          517674 Kolárovice       5313 Žilina
          517691 Kotešová        5313 Žilina
          517798 Maršová-Rašov      5313 Žilina
          517861 Petrovice        5313 Žilina
          517895 Predmier        5313 Žilina
          517992 Súľov-Hradná      5313 Žilina
          518018 Štiavnik        5313 Žilina
          518085 Veľké Rovné       5313 Žilina

502 Čadca     509132 Čadca          5302 Čadca
          509159 Čierne         5302 Čadca
          509167 Dlhá nad Kysucou    5302 Čadca
          509183 Dunajov         5302 Čadca
          509213 Klokočov        5302 Čadca
          509221 Klubina         5302 Čadca
          509230 Korňa          5302 Čadca
          509248 Krásno nad Kysucou   5302 Čadca
          509299 Makov          5302 Čadca
          509311 Nová Bystrica      5302 Čadca
          509337 Olešná         5302 Čadca
          509345 Oščadnica        5302 Čadca
          509361 Podvysoká        5302 Čadca
          509396 Radôstka        5302 Čadca
          509400 Raková         5302 Čadca
          509451 Skalité         5302 Čadca
          509477 Stará Bystrica     5302 Čadca
          509485 Staškov         5302 Čadca
          509493 Svrčinovec       5302 Čadca
          509507 Turzovka        5302 Čadca
          509515 Vysoká nad Kysucou   5302 Čadca
          509523 Zákopčie        5302 Čadca
          509531 Zborov nad Bystricou  5302 Čadca

503 Dolný Kubín  580813 Bziny          5303 Dolný Kubín
          509639 Dlhá nad Oravou     5303 Dolný Kubín
          509540 Dolný Kubín       5303 Dolný Kubín
          509671 Horná Lehota      5303 Dolný Kubín
          509698 Chlebnice        5303 Dolný Kubín
          509701 Istebné         5303 Dolný Kubín
          509710 Jasenová        5303 Dolný Kubín
          509744 Kraľovany        5303 Dolný Kubín
          509761 Krivá          5303 Dolný Kubín
          509787 Leštiny         5303 Dolný Kubín
          509825 Malatiná        5303 Dolný Kubín
          509833 Medzibrodie nad Oravou 5303 Dolný Kubín
          509922 Oravská Poruba     5303 Dolný Kubín
          509957 Oravský Podzámok    5303 Dolný Kubín
          509965 Osádka         5303 Dolný Kubín
          509973 Párnica         5303 Dolný Kubín
          509990 Pokryváč        5303 Dolný Kubín
          510009 Pribiš         5303 Dolný Kubín
          510017 Pucov          5303 Dolný Kubín
          510041 Sedliacka Dubová    5303 Dolný Kubín
          510165 Veličná         5303 Dolný Kubín
          510181 Vyšný Kubín       5303 Dolný Kubín
          510211 Zázrivá         5303 Dolný Kubín
          510254 Žaškov         5303 Dolný Kubín

504 Kysucké Nové
  Mesto     509175 Dolný Vadičov      5302 Čadca
          509205 Horný Vadičov      5302 Čadca
          509256 Kysucké Nové Mesto   5302 Čadca
          509264 Kysucký Lieskovec    5302 Čadca
          509272 Lodno          5302 Čadca
          509281 Lopušné Pažite     5302 Čadca
          509302 Nesluša         5302 Čadca
          509329 Ochodnica        5302 Čadca
          509370 Povina         5302 Čadca
          580791 Radoľa         5302 Čadca
          509426 Rudina         5302 Čadca
          509434 Rudinka         5302 Čadca
          509442 Rudinská        5302 Čadca
          509469 Snežnica        5302 Čadca

505 Liptovský
  Mikuláš    510271 Beňadiková       5304 Liptovský Mikuláš
          510319 Bobrovček        5304 Liptovský Mikuláš
          510327 Bobrovec        5304 Liptovský Mikuláš
          510335 Bobrovník        5304 Liptovský Mikuláš
          510351 Bukovina        5304 Liptovský Mikuláš
          510386 Demänovská Dolina    5304 Liptovský Mikuláš
          510408 Dúbrava         5304 Liptovský Mikuláš
          510416 Galovany        5304 Liptovský Mikuláš
          510424 Gôtovany        5304 Liptovský Mikuláš
          510459 Huty          5304 Liptovský Mikuláš
          510467 Hybe          5304 Liptovský Mikuláš
          556807 Ižipovce        5304 Liptovský Mikuláš
          510505 Jakubovany       5304 Liptovský Mikuláš
          510513 Jalovec         5304 Liptovský Mikuláš
          510521 Jamník         5304 Liptovský Mikuláš
          507393 Konská         5304 Liptovský Mikuláš
          510564 Kráľova Lehota     5304 Liptovský Mikuláš
          510572 Kvačany         5304 Liptovský Mikuláš
          510581 Lazisko         5304 Liptovský Mikuláš
          510602 Liptovská Anna     5304 Liptovský Mikuláš
          510611 Liptovská Kokava    5304 Liptovský Mikuláš
          558281 Liptovská Porúbka    5304 Liptovský Mikuláš
          510653 Liptovská Sielnica   5304 Liptovský Mikuláš
          510688 Liptovské Beharovce   5304 Liptovský Mikuláš
          510696 Liptovské Kľačany    5304 Liptovský Mikuláš
          510700 Liptovské Matiašovce  5304 Liptovský Mikuláš
          510726 Liptovský Hrádok    5304 Liptovský Mikuláš
          510734 Liptovský Ján      5304 Liptovský Mikuláš
          510262 Liptovský Mikuláš    5304 Liptovský Mikuláš
          510751 Liptovský Ondrej    5304 Liptovský Mikuláš
          580287 Liptovský Peter     5304 Liptovský Mikuláš
          510777 Liptovský Trnovec    5304 Liptovský Mikuláš
          510793 Ľubeľa         5304 Liptovský Mikuláš
          510831 Malatíny        5304 Liptovský Mikuláš
          510840 Malé Borové       5304 Liptovský Mikuláš
          510858 Malužiná        5304 Liptovský Mikuláš
          510874 Nižná Boca       5304 Liptovský Mikuláš
          510904 Partizánska Ľupča    5304 Liptovský Mikuláš
          510912 Pavčina Lehota     5304 Liptovský Mikuláš
          510921 Pavlova Ves       5304 Liptovský Mikuláš
          510947 Podtureň        5304 Liptovský Mikuláš
          510963 Pribylina        5304 Liptovský Mikuláš
          510971 Prosiek         5304 Liptovský Mikuláš
          511013 Smrečany        5304 Liptovský Mikuláš
          511048 Svätý Kríž       5304 Liptovský Mikuláš
          511072 Trstené         5304 Liptovský Mikuláš
          511099 Uhorská Ves       5304 Liptovský Mikuláš
          511111 Vavrišovo        5304 Liptovský Mikuláš
          511129 Važec          5304 Liptovský Mikuláš
          511137 Veľké Borové      5304 Liptovský Mikuláš
          511145 Veterná Poruba     5304 Liptovský Mikuláš
          511153 Vlachy         5304 Liptovský Mikuláš
          511170 Východná        5304 Liptovský Mikuláš
          511188 Vyšná Boca       5304 Liptovský Mikuláš
          511196 Závažná Poruba     5304 Liptovský Mikuláš
          511200 Žiar          5304 Liptovský Mikuláš

506 Martin     512052 Belá-Dulice       5306 Martin
          512061 Benice         5306 Martin
          512079 Blatnica        5306 Martin
          512133 Bystrička        5306 Martin
          512150 Ďanová         5306 Martin
          512168 Diaková         5306 Martin
          512206 Dolný Kalník      5306 Martin
          512214 Dražkovce        5306 Martin
          512257 Folkušová        5306 Martin
          512290 Horný Kalník      5306 Martin
          512346 Karlová         5306 Martin
          512354 Kláštor pod Znievom   5306 Martin
          512371 Košťany nad Turcom   5306 Martin
          512389 Krpeľany        5306 Martin
          512397 Laskár         5306 Martin
          512419 Ležiachov        5306 Martin
          512435 Lipovec         5306 Martin
          512036 Martin         5306 Martin
          512478 Necpaly         5306 Martin
          512486 Nolčovo         5306 Martin
          512508 Podhradie        5306 Martin
          512524 Príbovce        5306 Martin
          512541 Rakovo         5306 Martin
          512567 Ratkovo         5306 Martin
          512583 Sklabiňa        5306 Martin
          512591 Sklabinský Podzámok   5306 Martin
          512613 Slovany         5306 Martin
          512630 Socovce         5306 Martin
          512648 Sučany         5306 Martin
          512656 Šútovo         5306 Martin
          512664 Trebostovo       5306 Martin
          512672 Trnovo         5306 Martin
          512681 Turany         5306 Martin
          512702 Turčianska Štiavnička  5306 Martin
          545961 Turčianske Jaseno    5306 Martin
          512711 Turčianske Kľačany   5306 Martin
          512737 Turčiansky Ďur     5306 Martin
          512753 Turčiansky Peter    5306 Martin
          512761 Valča          5306 Martin
          512796 Vrícko         5306 Martin
          557358 Vrútky         5306 Martin
          512818 Záborie         5306 Martin
          512834 Žabokreky        5306 Martin

507 Námestovo   509558 Babín          5303 Dolný Kubín
          509566 Beňadovo        5303 Dolný Kubín
          509582 Bobrov         5303 Dolný Kubín
          509591 Breza          5303 Dolný Kubín
          509680 Hruštín         5303 Dolný Kubín
          509728 Klin          5303 Dolný Kubín
          509779 Krušetnica       5303 Dolný Kubín
          509809 Lokca          5303 Dolný Kubín
          509817 Lomná          5303 Dolný Kubín
          509850 Mútne          5303 Dolný Kubín
          509868 Námestovo        5303 Dolný Kubín
          509884 Novoť          5303 Dolný Kubín
          509892 Oravská Jasenica    5303 Dolný Kubín
          509906 Oravská Lesná      5303 Dolný Kubín
          509914 Oravská Polhora     5303 Dolný Kubín
          509931 Oravské Veselé     5303 Dolný Kubín
          510025 Rabča          5303 Dolný Kubín
          510033 Rabčice         5303 Dolný Kubín
          510050 Sihelné         5303 Dolný Kubín
          510092 Ťapešovo        5303 Dolný Kubín
          510149 Vasiľov         5303 Dolný Kubín
          510157 Vavrečka        5303 Dolný Kubín
          510203 Zákamenné        5303 Dolný Kubín
          510246 Zubrohlava       5303 Dolný Kubín

508 Ružomberok   510301 Bešeňová        5304 Liptovský Mikuláš
          510441 Hubová         5304 Liptovský Mikuláš
          507300 Ivachnová        5304 Liptovský Mikuláš
          510530 Kalameny        5304 Liptovský Mikuláš
          510548 Komjatná        5304 Liptovský Mikuláš
          510599 Likavka         5304 Liptovský Mikuláš
          510629 Liptovská Lúžna     5304 Liptovský Mikuláš
          510637 Liptovská Osada     5304 Liptovský Mikuláš
          510661 Liptovská Štiavnica   5304 Liptovský Mikuláš
          510670 Liptovská Teplá     5304 Liptovský Mikuláš
          510718 Liptovské Revúce    5304 Liptovský Mikuláš
          511005 Liptovské Sliače    5304 Liptovský Mikuláš
          510742 Liptovský Michal    5304 Liptovský Mikuláš
          510785 Lisková         5304 Liptovský Mikuláš
          510807 Ľubochňa        5304 Liptovský Mikuláš
          510815 Lúčky          5304 Liptovský Mikuláš
          510823 Ludrová         5304 Liptovský Mikuláš
          510866 Martinček        5304 Liptovský Mikuláš
          510955 Potok          5304 Liptovský Mikuláš
          510998 Ružomberok       5304 Liptovský Mikuláš
          511030 Stankovany       5304 Liptovský Mikuláš
          511056 Štiavnička       5304 Liptovský Mikuláš
          511064 Švošov         5304 Liptovský Mikuláš
          507407 Turík          5304 Liptovský Mikuláš
          511102 Valaská Dubová     5304 Liptovský Mikuláš

509 Turčianske
  Teplice    512044 Abramová        5306 Martin
          512087 Blažovce        5306 Martin
          512095 Bodorová        5306 Martin
          512109 Borcová         5306 Martin
          512117 Brieštie        5306 Martin
          512125 Budiš          5306 Martin
          512141 Čremošné        5306 Martin
          512222 Dubové         5306 Martin
          512265 Háj           5306 Martin
          512273 Horná Štubňa      5306 Martin
          512303 Ivančiná        5306 Martin
          512311 Jasenovo        5306 Martin
          512320 Jazernica        5306 Martin
          512338 Kaľamenová       5306 Martin
          512427 Liešno         5306 Martin
          512443 Malý Čepčín       5306 Martin
          512451 Moškovec        5306 Martin
          512460 Mošovce         5306 Martin
          512494 Ondrašová        5306 Martin
          512559 Rakša          5306 Martin
          512575 Rudno          5306 Martin
          512605 Sklené         5306 Martin
          512621 Slovenské Pravno    5306 Martin
          512699 Turček         5306 Martin
          512729 Turčianske Teplice   5306 Martin
          512788 Veľký Čepčín      5306 Martin

510 Tvrdošín    509604 Brezovica        5303 Dolný Kubín
          518719 Čimhová         5303 Dolný Kubín
          509655 Habovka         5303 Dolný Kubín
          509663 Hladovka        5303 Dolný Kubín
          509795 Liesek         5303 Dolný Kubín
          509876 Nižná          5303 Dolný Kubín
          509949 Oravský Biely Potok   5303 Dolný Kubín
          509981 Podbiel         5303 Dolný Kubín
          510076 Suchá Hora       5303 Dolný Kubín
          510084 Štefanov nad Oravou   5303 Dolný Kubín
          510106 Trstená         5303 Dolný Kubín
          510114 Tvrdošín        5303 Dolný Kubín
          510173 Vitanová        5303 Dolný Kubín
          510190 Zábiedovo        5303 Dolný Kubín
          510238 Zuberec         5303 Dolný Kubín

511 Žilina     517429 Belá          5313 Žilina
          547522 Bitarová        5313 Žilina
          547557 Brezany         5313 Žilina
          517470 Čičmany         5313 Žilina
          517488 Divina         5313 Žilina
          517496 Divinka         5313 Žilina
          517500 Dlhé Pole        5313 Žilina
          517518 Dolná Tižina      5313 Žilina
          517526 Dolný Hričov      5313 Žilina
          557986 Ďurčiná         5313 Žilina
          517542 Fačkov         5313 Žilina
          517551 Gbeľany         5313 Žilina
          517593 Horný Hričov      5313 Žilina
          517577 Hôrky          5313 Žilina
          547590 Hričovské Podhradie   5313 Žilina
          517640 Jasenové        5313 Žilina
          517658 Kamenná Poruba     5313 Žilina
          557994 Kľače          5313 Žilina
          517682 Konská         5313 Žilina
          517704 Kotrčiná Lúčka     5313 Žilina
          517712 Krasňany        5313 Žilina
          517721 Kunerad         5313 Žilina
          517739 Lietava         5313 Žilina
          557935 Lietavská Lúčka     5313 Žilina
          517755 Lietavská Svinná-Babkov 5313 Žilina
          517763 Lutiše         5313 Žilina
          517771 Lysica         5313 Žilina
          517780 Malá Čierna       5313 Žilina
          517801 Mojš          5313 Žilina
          517828 Nededza         5313 Žilina
          558168 Nezbudská Lúčka     5313 Žilina
          547611 Ovčiarsko        5313 Žilina
          547620 Paština Závada     5313 Žilina
          517879 Podhorie        5313 Žilina
          557960 Porúbka         5313 Žilina
          517917 Rajec          5313 Žilina
          517925 Rajecká Lesná      5313 Žilina
          517933 Rajecké Teplice     5313 Žilina
          517941 Rosina         5313 Žilina
          517950 Stráňavy        5313 Žilina
          517968 Stránske        5313 Žilina
          517976 Stráža         5313 Žilina
          517984 Strečno         5313 Žilina
          518000 Svederník        5313 Žilina
          581712 Šuja          5313 Žilina
          518034 Teplička nad Váhom   5313 Žilina
          518042 Terchová        5313 Žilina
          518051 Turie          5313 Žilina
          518069 Varín          5313 Žilina
          518077 Veľká Čierna      5313 Žilina
          518093 Višňové         5313 Žilina
          518131 Zbyňov         5313 Žilina
          517402 Žilina         5313 Žilina
KRAJ: 6 BANSKOBYSTRICKÝ 

601 Banská Bystrica 508454 Badín         5301 Banská Bystrica 
          508471 Baláže         5301 Banská Bystrica 
          508438 Banská Bystrica     5301 Banská Bystrica 
          508675 Brusno         5301 Banská Bystrica 
          508519 Čerín          5301 Banská Bystrica 
          508543 Dolná Mičiná      5301 Banská Bystrica 
          508551 Dolný Harmanec     5301 Banská Bystrica 
          508560 Donovaly        5301 Banská Bystrica 
          508586 Dúbravica        5301 Banská Bystrica 
          508594 Harmanec        5301 Banská Bystrica 
          508616 Hiadeľ         5301 Banská Bystrica 
          508632 Horná Mičiná      5301 Banská Bystrica 
          508641 Horné Pršany      5301 Banská Bystrica 
          508659 Hrochoť         5301 Banská Bystrica 
          580236 Hronsek         5301 Banská Bystrica 
          508713 Kordíky         5301 Banská Bystrica 
          508721 Králiky         5301 Banská Bystrica 
          557277 Kynceľová        5301 Banská Bystrica 
          508748 Ľubietová        5301 Banská Bystrica 
          508756 Lučatín         5301 Banská Bystrica 
          580244 Malachov        5301 Banská Bystrica 
          508764 Medzibrod        5301 Banská Bystrica 
          508799 Moštenica        5301 Banská Bystrica 
          508802 Motyčky         5301 Banská Bystrica 
          508781 Môlča          5301 Banská Bystrica 
          557285 Nemce          5301 Banská Bystrica 
          508837 Oravce         5301 Banská Bystrica 
          508861 Podkonice        5301 Banská Bystrica 
          508896 Pohronský Bukovec    5301 Banská Bystrica 
          508918 Poniky         5301 Banská Bystrica 
          508926 Povrazník        5301 Banská Bystrica 
          508942 Priechod        5301 Banská Bystrica 
          508969 Riečka         5301 Banská Bystrica 
          508977 Sebedín-Bečov      5301 Banská Bystrica 
          508985 Selce          5301 Banská Bystrica 
          509001 Slovenská Ľupča     5301 Banská Bystrica 
          509019 Staré Hory       5301 Banská Bystrica 
          509027 Strelníky        5301 Banská Bystrica 
          509035 Špania Dolina      5301 Banská Bystrica 
          509060 Tajov          5301 Banská Bystrica 
          557269 Turecká         5301 Banská Bystrica 
          557293 Vlkanová        5301 Banská Bystrica 

602 Banská 
  Štiavnica   516601 Baďan          5312 Žiar nad Hronom 
          516627 Banská Belá       5312 Žiar nad Hronom 
          516643 Banská Štiavnica    5312 Žiar nad Hronom 
          516651 Banský Studenec     5312 Žiar nad Hronom 
          516678 Beluj          5312 Žiar nad Hronom 
          516716 Dekýš          5312 Žiar nad Hronom 
          516856 Ilija          5312 Žiar nad Hronom 
          516953 Kozelník        5312 Žiar nad Hronom 
          517071 Močiar         5312 Žiar nad Hronom 
          517160 Počúvadlo        5312 Žiar nad Hronom 
          517143 Podhorie        5312 Žiar nad Hronom 
          517178 Prenčov         5312 Žiar nad Hronom 
          516597 Svätý Anton       5312 Žiar nad Hronom 
          517283 Štiavnické Bane     5312 Žiar nad Hronom 
          517372 Vysoká         5312 Žiar nad Hronom 
603 Brezno     508446 Bacúch         5301 Banská Bystrica 
          508462 Benuš          5301 Banská Bystrica 
          508489 Braväcovo        5301 Banská Bystrica 
          508497 Brezno         5301 Banská Bystrica 
          557251 Bystrá         5301 Banská Bystrica 
          508527 Čierny Balog      5301 Banská Bystrica 
          508535 Dolná Lehota      5301 Banská Bystrica 
          508578 Drábsko         5301 Banská Bystrica 
          508608 Heľpa          5301 Banská Bystrica 
          508624 Horná Lehota      5301 Banská Bystrica 
          508667 Hronec         5301 Banská Bystrica 
          508691 Jarabá         5301 Banská Bystrica 
          508705 Jasenie         5301 Banská Bystrica 
          508730 Lom nad Rimavicou    5301 Banská Bystrica 
          508772 Michalová        5301 Banská Bystrica 
          508811 Mýto pod Ďumbierom   5301 Banská Bystrica 
          508829 Nemecká         5301 Banská Bystrica 
          508845 Osrblie         5301 Banská Bystrica 
          508853 Podbrezová       5301 Banská Bystrica 
          508870 Pohorelá        5301 Banská Bystrica 
          508888 Pohronská Polhora    5301 Banská Bystrica 
          508900 Polomka         5301 Banská Bystrica 
          508934 Predajná        5301 Banská Bystrica 
          508951 Ráztoka         5301 Banská Bystrica 
          508993 Sihla          5301 Banská Bystrica 
          509043 Šumiac         5301 Banská Bystrica 
          509051 Telgárt         5301 Banská Bystrica 
          509086 Valaská         5301 Banská Bystrica 
          509094 Vaľkovňa        5301 Banská Bystrica 
          509124 Závadka nad Hronom   5301 Banská Bystrica 

604 Detva     518263 Detva          5311 Zvolen 
          518271 Detvianska Huta     5311 Zvolen 
          518379 Dúbravy         5311 Zvolen 
          518450 Horný Tisovník     5311 Zvolen 
          518468 Hriňová         5311 Zvolen 
          518492 Klokoč         5311 Zvolen 
          580520 Korytárky        5311 Zvolen 
          518549 Kriváň         5311 Zvolen 
          511510 Látky          5305 Lučenec 
          511731 Podkriváň        5305 Lučenec 
          518794 Slatinské Lazy     5311 Zvolen 
          518816 Stará Huta       5311 Zvolen 
          518824 Stožok         5311 Zvolen 
          518921 Vígľaš         5311 Zvolen 
          518930 Vígľašská Huta-Kalinka 5311 Zvolen 

605 Krupina    518212 Bzovík         5311 Zvolen 
          518239 Cerovo         5311 Zvolen 
          518247 Čabradský Vrbovok    5311 Zvolen 
          518255 Čekovce         5311 Zvolen 
          518280 Devičie         5311 Zvolen 
          518301 Dolné Mladonice     5311 Zvolen 
          518310 Dolný Badín       5311 Zvolen 
          518336 Domaníky        5311 Zvolen 
          518344 Drážovce        5311 Zvolen 
          518352 Drienovo        5311 Zvolen 
          518387 Dudince         5311 Zvolen 
          518409 Hontianske Moravce   5311 Zvolen 
          518417 Hontianske Nemce    5311 Zvolen 
          518425 Hontianske Tesáre    5311 Zvolen 
          518433 Horné Mladonice     5311 Zvolen 
          518441 Horný Badín       5311 Zvolen 
          518484 Jalšovík        5311 Zvolen 
          518514 Kozí Vrbovok      5311 Zvolen 
          518531 Kráľovce-Krnišov    5311 Zvolen 
          518557 Krupina         5311 Zvolen 
          518565 Lackov         5311 Zvolen 
          518573 Ladzany         5311 Zvolen 
          518603 Lišov          5311 Zvolen 
          518611 Litava         5311 Zvolen 
          518646 Medovarce        5311 Zvolen 
          518701 Rykynčice        5311 Zvolen 
          518735 Sebechleby       5311 Zvolen 
          518743 Selce          5311 Zvolen 
          518751 Senohrad        5311 Zvolen 
          518832 Sudince         5311 Zvolen 
          518841 Súdovce         5311 Zvolen 
          518867 Terany         5311 Zvolen 
          518883 Trpín          5311 Zvolen 
          518905 Uňatín         5311 Zvolen 
          518956 Zemiansky Vrbovok    5311 Zvolen 
          518999 Žibritov        5311 Zvolen 

606 Lučenec    511226 Ábelová         5305 Lučenec 
          511234 Belina         5305 Lučenec 
          557315 Biskupice        5305 Lučenec 
          511251 Boľkovce        5305 Lučenec 
          511277 Budiná         5305 Lučenec 
          558273 Bulhary         5305 Lučenec 
          511293 Buzitka         5305 Lučenec 
          511323 Čakanovce        5305 Lučenec 
          511331 Čamovce         5305 Lučenec 
          511358 Divín          5305 Lučenec 
          511366 Dobroč         5305 Lučenec 
          511391 Fiľakovo        5305 Lučenec 
          511404 Fiľakovské Kováče    5305 Lučenec 
          557331 Gregorova Vieska    5305 Lučenec 
          511421 Halič          5305 Lučenec 
          511439 Holiša         5305 Lučenec 
          511463 Jelšovec        5305 Lučenec 
          511480 Kalonda         5305 Lučenec 
          511374 Kotmanová        5305 Lučenec 
          511528 Lehôtka         5305 Lučenec 
          511536 Lentvora        5305 Lučenec 
          511544 Lipovany        5305 Lučenec 
          511552 Lovinobaňa       5305 Lučenec 
          511561 Ľuboreč         5305 Lučenec 
          511218 Lučenec         5305 Lučenec 
          511579 Lupoč          5305 Lučenec 
          511609 Mašková         5305 Lučenec 
          580309 Mikušovce        5305 Lučenec 
          511625 Mučín          5305 Lučenec 
          511641 Mýtna          5305 Lučenec 
          511668 Nitra nad Ipľom     5305 Lučenec 
          511676 Nové Hony        5305 Lučenec 
          511692 Panické Dravce     5305 Lučenec 
          511706 Píla          5305 Lučenec 
          511714 Pinciná         5305 Lučenec 
          511722 Pleš          5305 Lučenec 
          511749 Podrečany        5305 Lučenec 
          511757 Polichno        5305 Lučenec 
          511773 Praha          5305 Lučenec 
          511781 Prša          5305 Lučenec 
          511790 Radzovce        5305 Lučenec 
          511803 Rapovce         5305 Lučenec 
          511811 Ratka          5305 Lučenec 
          511838 Ružiná         5305 Lučenec 
          511846 Stará Halič       5305 Lučenec 
          511854 Šávoľ          5305 Lučenec 
          511862 Šiatorská Bukovinka   5305 Lučenec 
          511871 Šíd           5305 Lučenec 
          511897 Šurice         5305 Lučenec 
          511901 Točnica         5305 Lučenec 
          511919 Tomášovce        5305 Lučenec 
          511927 Trebeľovce       5305 Lučenec 
          557340 Trenč          5305 Lučenec 
          511943 Tuhár          5305 Lučenec 
          511994 Veľká nad Ipľom     5305 Lučenec 
          512010 Veľké Dravce      5305 Lučenec 
          557307 Vidiná         5305 Lučenec 

607 Poltár     511269 Breznička        5305 Lučenec 
          511315 Cinobaňa        5305 Lučenec 
          511340 České Brezovo      5305 Lučenec 
          557323 Ďubákovo        5305 Lučenec 
          511447 Hradište        5305 Lučenec 
          514900 Hrnčiarska Ves     5309 Rimavská Sobota 
          514918 Hrnčiarske Zalužany   5309 Rimavská Sobota 
          511471 Kalinovo        5305 Lučenec 
          511498 Kokava nad Rimavicou  5305 Lučenec 
          511501 Krná          5305 Lučenec 
          511595 Málinec         5305 Lučenec 
          511617 Mládzovo        5305 Lučenec 
          511684 Ozdín          5305 Lučenec 
          511765 Poltár         5305 Lučenec 
          511820 Rovňany         5305 Lučenec 
          515515 Selce          5309 Rimavská Sobota 
          515591 Sušany         5309 Rimavská Sobota 
          511889 Šoltýska        5305 Lučenec 
          511978 Uhorské         5305 Lučenec 
          580317 Utekáč         5305 Lučenec 
          512001 Veľká Ves        5305 Lučenec 
          582051 Zlatno         5305 Lučenec 

608 Revúca     514675 Držkovce        5309 Rimavská Sobota 
          514721 Gemer          5309 Rimavská Sobota 
          514756 Gemerská Ves      5309 Rimavská Sobota 
          525677 Gemerské Teplice    5408 Rožňava 
          525685 Gemerský Sad      5408 Rožňava 
          514896 Hrlica         5309 Rimavská Sobota 
          525766 Hucín          5408 Rožňava 
          514977 Chvalová        5309 Rimavská Sobota 
          525774 Chyžné         5408 Rožňava 
          525791 Jelšava         5408 Rožňava 
          525812 Kameňany        5408 Rožňava 
          515574 Leváre         5309 Rimavská Sobota 
          515159 Levkuška        5309 Rimavská Sobota 
          525901 Licince         5408 Rožňava 
          525928 Lubeník         5408 Rožňava 
          525944 Magnezitovce      5408 Rožňava 
          580384 Mokrá Lúka       5408 Rožňava 
          525987 Muráň          5408 Rožňava 
          525995 Muránska Dlhá Lúka   5408 Rožňava 
          526002 Muránska Huta      5408 Rožňava 
          526011 Muránska Lehota     5408 Rožňava 
          526029 Muránska Zdychava    5408 Rožňava 
          526037 Nandraž         5408 Rožňava 
          515256 Otročok         5309 Rimavská Sobota 
          515302 Ploské         5309 Rimavská Sobota 
          515311 Polina         5309 Rimavská Sobota 
          526100 Prihradzany       5408 Rožňava 
          526118 Rákoš          5408 Rožňava 
          515361 Rašice         5309 Rimavská Sobota 
          515370 Ratková         5309 Rimavská Sobota 
          515400 Ratkovské Bystré    5309 Rimavská Sobota 
          526142 Revúca         5408 Rožňava 
          526151 Revúcka Lehota     5408 Rožňava 
          515507 Rybník         5309 Rimavská Sobota 
          557820 Sása          5309 Rimavská Sobota 
          526258 Sirk          5408 Rožňava 
          515523 Skerešovo        5309 Rimavská Sobota 
          526304 Šivetice        5408 Rožňava 
          515612 Tornaľa         5309 Rimavská Sobota 
          526321 Turčok         5408 Rožňava 
          515761 Višňové         5309 Rimavská Sobota 
          515833 Žiar          5309 Rimavská Sobota 

609 Rimavská Sobota 557757 Abovce         5309 Rimavská Sobota 
          514489 Babinec         5309 Rimavská Sobota 
          514501 Barca          5309 Rimavská Sobota 
          514519 Bátka          5309 Rimavská Sobota 
          514535 Belín          5309 Rimavská Sobota 
          514543 Blhovce         5309 Rimavská Sobota 
          514551 Bottovo         5309 Rimavská Sobota 
          514586 Budikovany       5309 Rimavská Sobota 
          514594 Cakov          5309 Rimavská Sobota 
          514608 Čerenčany        5309 Rimavská Sobota 
          514616 Čierny Potok      5309 Rimavská Sobota 
          514624 Číž           5309 Rimavská Sobota 
          514632 Dolné Zahorany     5309 Rimavská Sobota 
          514641 Dražice         5309 Rimavská Sobota 
          514659 Drienčany        5309 Rimavská Sobota 
          514667 Drňa          5309 Rimavská Sobota 
          514683 Dubno          5309 Rimavská Sobota 
          514691 Dubovec         5309 Rimavská Sobota 
          557919 Dulovo         5309 Rimavská Sobota 
          514713 Figa          5309 Rimavská Sobota 
          514730 Gemerček        5309 Rimavská Sobota 
          514764 Gemerské Dechtáre    5309 Rimavská Sobota 
          557889 Gemerské Michalovce   5309 Rimavská Sobota 
          514781 Gemerský Jablonec    5309 Rimavská Sobota 
          514799 Gortva         5309 Rimavská Sobota 
          514811 Hajnáčka        5309 Rimavská Sobota 
          514829 Hnúšťa         5309 Rimavská Sobota 
          514837 Hodejov         5309 Rimavská Sobota 
          514845 Hodejovec        5309 Rimavská Sobota 
          514853 Horné Zahorany     5309 Rimavská Sobota 
          514861 Hostice         5309 Rimavská Sobota 
          514870 Hostišovce       5309 Rimavská Sobota 
          514888 Hrachovo        5309 Rimavská Sobota 
          514926 Hrušovo         5309 Rimavská Sobota 
          514934 Hubovo         5309 Rimavská Sobota 
          514942 Husiná         5309 Rimavská Sobota 
          514951 Chanava         5309 Rimavská Sobota 
          514969 Chrámec         5309 Rimavská Sobota 
          514985 Ivanice         5309 Rimavská Sobota 
          514993 Janice         5309 Rimavská Sobota 
          515001 Jesenské        5309 Rimavská Sobota 
          515019 Jestice         5309 Rimavská Sobota 
          515027 Kaloša         5309 Rimavská Sobota 
          515035 Kesovce         5309 Rimavská Sobota 
          515043 Klenovec        5309 Rimavská Sobota 
          515051 Kociha         5309 Rimavská Sobota 
          515060 Konrádovce       5309 Rimavská Sobota 
          515078 Kráľ          5309 Rimavská Sobota 
          515086 Kraskovo        5309 Rimavská Sobota 
          515094 Krokava         5309 Rimavská Sobota 
          515108 Kružno         5309 Rimavská Sobota 
          515116 Kyjatice        5309 Rimavská Sobota 
          515124 Lehota nad Rimavicou  5309 Rimavská Sobota 
          515132 Lenartovce       5309 Rimavská Sobota 
          515141 Lenka          5309 Rimavská Sobota 
          515167 Lipovec         5309 Rimavská Sobota 
          515175 Lukovištia       5309 Rimavská Sobota 
          515183 Martinová        5309 Rimavská Sobota 
          515205 Neporadza        5309 Rimavská Sobota 
          557790 Nižný Skálnik      5309 Rimavská Sobota 
          515230 Nová Bašta       5309 Rimavská Sobota 
          515248 Orávka         5309 Rimavská Sobota 
          515264 Ožďany         5309 Rimavská Sobota 
          515272 Padarovce        5309 Rimavská Sobota 
          515281 Pavlovce        5309 Rimavská Sobota 
          515299 Petrovce        5309 Rimavská Sobota 
          515337 Poproč         5309 Rimavská Sobota 
          515345 Potok          5309 Rimavská Sobota 
          515353 Radnovce        5309 Rimavská Sobota 
          557854 Rakytník        5309 Rimavská Sobota 
          515388 Ratkovská Lehota    5309 Rimavská Sobota 
          515396 Ratkovská Suchá     5309 Rimavská Sobota 
          557765 Riečka         5309 Rimavská Sobota 
          515426 Rimavská Baňa      5309 Rimavská Sobota 
          515442 Rimavská Seč      5309 Rimavská Sobota 
          514462 Rimavská Sobota     5309 Rimavská Sobota 
          515451 Rimavské Brezovo    5309 Rimavská Sobota 
          515469 Rimavské Janovce    5309 Rimavská Sobota 
          557811 Rimavské Zalužany    5309 Rimavská Sobota 
          515485 Rovné          5309 Rimavská Sobota 
          515493 Rumince         5309 Rimavská Sobota 
          515531 Slizké         5309 Rimavská Sobota 
          515540 Stará Bašta       5309 Rimavská Sobota 
          515566 Stránska        5309 Rimavská Sobota 
          515582 Studená         5309 Rimavská Sobota 
          515604 Sútor          5309 Rimavská Sobota 
          515621 Šimonovce        5309 Rimavská Sobota 
          515639 Širkovce        5309 Rimavská Sobota 
          515647 Španie Pole       5309 Rimavská Sobota 
          515655 Štrkovec        5309 Rimavská Sobota 
          515663 Tachty         5309 Rimavská Sobota 
          515671 Teplý Vrch       5309 Rimavská Sobota 
          515680 Tisovec         5309 Rimavská Sobota 
          515698 Tomášovce        5309 Rimavská Sobota 
          515701 Uzovská Panica     5309 Rimavská Sobota 
          515795 Valice         5309 Rimavská Sobota 
          515710 Včelince        5309 Rimavská Sobota 
          515728 Večelkov        5309 Rimavská Sobota 
          515736 Veľké Teriakovce    5309 Rimavská Sobota 
          515744 Veľký Blh        5309 Rimavská Sobota 
          515752 Vieska nad Blhom    5309 Rimavská Sobota 
          515779 Vlkyňa         5309 Rimavská Sobota 
          557901 Vyšné Valice      5309 Rimavská Sobota 
          515809 Vyšný Skálnik      5309 Rimavská Sobota 
          515817 Zádor          5309 Rimavská Sobota 
          557927 Zacharovce       5309 Rimavská Sobota 
          515841 Žíp           5309 Rimavská Sobota 

610 Veľký Krtíš  515868 Balog nad Ipľom     5310 Veľký Krtíš 
          515876 Bátorová        5310 Veľký Krtíš 
          515884 Brusník         5310 Veľký Krtíš 
          515892 Bušince         5310 Veľký Krtíš 
          515906 Čebovce         5310 Veľký Krtíš 
          515914 Čeláre         5310 Veľký Krtíš 
          515922 Čelovce         5310 Veľký Krtíš 
          515931 Červeňany        5310 Veľký Krtíš 
          515949 Dačov Lom        5310 Veľký Krtíš 
          515957 Dolinka         5310 Veľký Krtíš 
          515965 Dolná Strehová     5310 Veľký Krtíš 
          515973 Dolné Plachtince    5310 Veľký Krtíš 
          515981 Dolné Strháre      5310 Veľký Krtíš 
          515990 Ďurkovce        5310 Veľký Krtíš 
          516007 Glabušovce       5310 Veľký Krtíš 
          516015 Horná Strehová     5310 Veľký Krtíš 
          516023 Horné Plachtince    5310 Veľký Krtíš 
          516031 Horné Strháre      5310 Veľký Krtíš 
          516040 Hrušov         5310 Veľký Krtíš 
          516058 Chrastince       5310 Veľký Krtíš 
          516066 Chrťany         5310 Veľký Krtíš 
          516074 Ipeľské Predmostie   5310 Veľký Krtíš 
          516082 Kamenné Kosihy     5310 Veľký Krtíš 
          516091 Kiarov         5310 Veľký Krtíš 
          516104 Kleňany         5310 Veľký Krtíš 
          516112 Koláre         5310 Veľký Krtíš 
          516121 Kosihovce        5310 Veľký Krtíš 
          516139 Kosihy nad Ipľom    5310 Veľký Krtíš 
          516147 Kováčovce        5310 Veľký Krtíš 
          516155 Lesenice        5310 Veľký Krtíš 
          516163 Ľuboriečka       5310 Veľký Krtíš 
          516171 Malá Čalomija      5310 Veľký Krtíš 
          558206 Malé Straciny      5310 Veľký Krtíš 
          516198 Malé Zlievce      5310 Veľký Krtíš 
          558192 Malý Krtíš       5310 Veľký Krtíš 
          516210 Modrý Kameň       5310 Veľký Krtíš 
          516228 Muľa          5310 Veľký Krtíš 
          516236 Nenince         5310 Veľký Krtíš 
          516244 Nová Ves        5310 Veľký Krtíš 
          516252 Obeckov         5310 Veľký Krtíš 
          516261 Olováry         5310 Veľký Krtíš 
          516279 Opatovská Nová Ves   5310 Veľký Krtíš 
          516287 Opava          5310 Veľký Krtíš 
          516295 Pôtor          5310 Veľký Krtíš 
          516309 Pravica         5310 Veľký Krtíš 
          516317 Príbelce        5310 Veľký Krtíš 
          516333 Sečianky        5310 Veľký Krtíš 
          516341 Seľany         5310 Veľký Krtíš 
          516368 Senné          5310 Veľký Krtíš 
          516376 Sklabiná        5310 Veľký Krtíš 
          516384 Slovenské Ďarmoty    5310 Veľký Krtíš 
          516392 Slovenské Kľačany    5310 Veľký Krtíš 
          516406 Stredné Plachtince   5310 Veľký Krtíš 
          516414 Sucháň         5310 Veľký Krtíš 
          516422 Suché Brezovo      5310 Veľký Krtíš 
          516431 Širákov         5310 Veľký Krtíš 
          516449 Šuľa          5310 Veľký Krtíš 
          516457 Trebušovce       5310 Veľký Krtíš 
          516465 Veľká Čalomija     5310 Veľký Krtíš 
          516473 Veľká Ves nad Ipľom   5310 Veľký Krtíš 
          558214 Veľké Straciny     5310 Veľký Krtíš 
          516490 Veľké Zlievce      5310 Veľký Krtíš 
          515850 Veľký Krtíš       5310 Veľký Krtíš 
          516503 Veľký Lom        5310 Veľký Krtíš 
          516511 Vieska         5310 Veľký Krtíš 
          516520 Vinica         5310 Veľký Krtíš 
          516538 Vrbovka         5310 Veľký Krtíš 
          516546 Záhorce         5310 Veľký Krtíš 
          516554 Závada         5310 Veľký Krtíš 
          516562 Zombor         5310 Veľký Krtíš 
          516571 Želovce         5310 Veľký Krtíš 

611 Zvolen     518166 Babiná         5311 Zvolen 
          518174 Bacúrov         5311 Zvolen 
          518191 Breziny         5311 Zvolen 
          518204 Budča          5311 Zvolen 
          518221 Bzovská Lehôtka     5311 Zvolen 
          518298 Dobrá Niva       5311 Zvolen 
          518361 Dubové         5311 Zvolen 
          518476 Hronská Breznica    5311 Zvolen 
          518506 Kováčová        5311 Zvolen 
          518581 Lešť (vojenský obvod)  5311 Zvolen 
          558133 Lieskovec        5311 Zvolen 
          558087 Lukavica        5311 Zvolen 
          518654 Michalková       5311 Zvolen 
          518662 Očová          5311 Zvolen 
          518671 Ostrá Lúka       5311 Zvolen 
          518689 Pliešovce        5311 Zvolen 
          518697 Podzámčok        5311 Zvolen 
          518727 Sása          5311 Zvolen 
          518760 Sielnica        5311 Zvolen 
          518808 Sliač          5311 Zvolen 
          518875 Tŕnie          5311 Zvolen 
          518891 Turová         5311 Zvolen 
          581585 Veľká Lúka       5311 Zvolen 
          518158 Zvolen         5311 Zvolen 
          518972 Zvolenská Slatina    5311 Zvolen 
          518981 Železná Breznica    5311 Zvolen 

612 Žarnovica   581607 Brehy          5312 Žiar nad Hronom 
          516759 Hodruša-Hámre      5312 Žiar nad Hronom 
          516805 Horné Hámre       5312 Žiar nad Hronom 
          516813 Hrabičov        5312 Žiar nad Hronom 
          516830 Hronský Beňadik     5312 Žiar nad Hronom 
          516902 Kľak          5312 Žiar nad Hronom 
          517062 Malá Lehota       5312 Žiar nad Hronom 
          517097 Nová Baňa        5312 Žiar nad Hronom 
          580546 Orovnica        5312 Žiar nad Hronom 
          517119 Ostrý Grúň       5312 Žiar nad Hronom 
          517127 Píla          5312 Žiar nad Hronom 
          517232 Rudno nad Hronom    5312 Žiar nad Hronom 
          517291 Tekovská Breznica    5312 Žiar nad Hronom 
          517330 Veľká Lehota      5312 Žiar nad Hronom 
          517348 Veľké Pole       5312 Žiar nad Hronom 
          517356 Voznica         5312 Žiar nad Hronom 
          517381 Žarnovica        5312 Žiar nad Hronom 
          517399 Župkov         5312 Žiar nad Hronom 

613 Žiar nad Hronom 516660 Bartošova Lehôtka   5312 Žiar nad Hronom 
          516708 Bzenica         5312 Žiar nad Hronom 
          516724 Dolná Trnávka      5312 Žiar nad Hronom 
          516732 Dolná Ves        5312 Žiar nad Hronom 
          516741 Dolná Ždaňa       5312 Žiar nad Hronom 
          516767 Hliník nad Hronom    5312 Žiar nad Hronom 
          581747 Horná Ves        5312 Žiar nad Hronom 
          516791 Horná Ždaňa       5312 Žiar nad Hronom 
          516821 Hronská Dúbrava     5312 Žiar nad Hronom 
          516848 Ihráč          5312 Žiar nad Hronom 
          516872 Janova Lehota      5312 Žiar nad Hronom 
          516881 Jastrabá        5312 Žiar nad Hronom 
          516937 Kopernica        5312 Žiar nad Hronom 
          516945 Kosorín         5312 Žiar nad Hronom 
          516961 Krahule         5312 Žiar nad Hronom 
          516970 Kremnica        5312 Žiar nad Hronom 
          516988 Kremnické Bane     5312 Žiar nad Hronom 
          516996 Kunešov         5312 Žiar nad Hronom 
          599328 Ladomerská Vieska    5312 Žiar nad Hronom 
          517011 Lehôtka pod Brehmi   5312 Žiar nad Hronom 
          517020 Lovča          5312 Žiar nad Hronom 
          517038 Lovčica-Trubín     5312 Žiar nad Hronom 
          517046 Lúčky          5312 Žiar nad Hronom 
          599336 Lutila         5312 Žiar nad Hronom 
          517089 Nevoľné         5312 Žiar nad Hronom 
          517135 Pitelová        5312 Žiar nad Hronom 
          517186 Prestavlky       5312 Žiar nad Hronom 
          517194 Prochot         5312 Žiar nad Hronom 
          517216 Repište         5312 Žiar nad Hronom 
          517241 Sklené Teplice     5312 Žiar nad Hronom 
          517259 Slaská         5312 Žiar nad Hronom 
          517267 Stará Kremnička     5312 Žiar nad Hronom 
          517313 Trnavá Hora       5312 Žiar nad Hronom 
          517364 Vyhne          5312 Žiar nad Hronom 
          516589 Žiar nad Hronom     5312 Žiar nad Hronom 

KRAJ: 7 PREŠOVSKÝ 

701 Bardejov    519014 Abrahámovce       5401 Bardejov 
          519022 Andrejová        5401 Bardejov 
          519006 Bardejov        5401 Bardejov 
          519049 Bartošovce       5401 Bardejov 
          519057 Becherov        5401 Bardejov 
          519065 Beloveža        5401 Bardejov 
          519073 Bogliarka        5401 Bardejov 
          519081 Brezov         5401 Bardejov 
          519090 Brezovka        5401 Bardejov 
          519103 Buclovany        5401 Bardejov 
          519111 Cigeľka         5401 Bardejov 
          519138 Dubinné         5401 Bardejov 
          519154 Frička         5401 Bardejov 
          519162 Fričkovce        5401 Bardejov 
          519171 Gaboltov        5401 Bardejov 
          519189 Gerlachov        5401 Bardejov 
          519201 Hankovce        5401 Bardejov 
          519219 Harhaj         5401 Bardejov 
          519227 Hažlín         5401 Bardejov 
          519235 Hertník         5401 Bardejov 
          519243 Hervartov        5401 Bardejov 
          519251 Hrabovec        5401 Bardejov 
          519260 Hrabské         5401 Bardejov 
          519278 Hutka          5401 Bardejov 
          519286 Chmeľová        5401 Bardejov 
          519294 Janovce         5401 Bardejov 
          519308 Jedlinka        5401 Bardejov 
          519324 Kľušov         5401 Bardejov 
          519341 Kobyly         5401 Bardejov 
          519359 Kochanovce       5401 Bardejov 
          519367 Komárov         5401 Bardejov 
          519375 Koprivnica       5401 Bardejov 
          519383 Kožany         5401 Bardejov 
          519405 Krivé          5401 Bardejov 
          519413 Kríže          5401 Bardejov 
          519421 Kružlov         5401 Bardejov 
          519430 Kučín          5401 Bardejov 
          519456 Kurima         5401 Bardejov 
          519464 Kurov          5401 Bardejov 
          519472 Lascov         5401 Bardejov 
          519481 Lenartov        5401 Bardejov 
          519499 Lipová         5401 Bardejov 
          519502 Livov          5401 Bardejov 
          519511 Livovská Huta      5401 Bardejov 
          519529 Lopúchov        5401 Bardejov 
          519545 Lukavica        5401 Bardejov 
          519553 Lukov          5401 Bardejov 
          519570 Malcov         5401 Bardejov 
          519588 Marhaň         5401 Bardejov 
          519600 Mikulášová       5401 Bardejov 
          519618 Mokroluh        5401 Bardejov 
          519626 Nemcovce        5401 Bardejov 
          519634 Nižná Polianka     5401 Bardejov 
          519642 Nižná Voľa       5401 Bardejov 
          519669 Nižný Tvarožec     5401 Bardejov 
          519677 Oľšavce         5401 Bardejov 
          519685 Ondavka         5401 Bardejov 
          519693 Ortuťová        5401 Bardejov 
          519707 Osikov         5401 Bardejov 
          519715 Petrová         5401 Bardejov 
          519723 Poliakovce       5401 Bardejov 
          519731 Porúbka         5401 Bardejov 
          519936 Raslavice        5401 Bardejov 
          519740 Regetovka        5401 Bardejov 
          519758 Rešov          5401 Bardejov 
          519766 Richvald        5401 Bardejov 
          519774 Rokytov         5401 Bardejov 
          519782 Smilno         5401 Bardejov 
          519791 Snakov         5401 Bardejov 
          519804 Stebnícka Huta     5401 Bardejov 
          519812 Stebník         5401 Bardejov 
          519821 Stuľany         5401 Bardejov 
          519839 Sveržov         5401 Bardejov 
          519847 Šarišské Čierne     5401 Bardejov 
          519855 Šašová         5401 Bardejov 
          519863 Šiba          5401 Bardejov 
          519871 Tarnov         5401 Bardejov 
          519880 Tročany         5401 Bardejov 
          518964 Vaniškovce       5401 Bardejov 
          519901 Varadka         5401 Bardejov 
          519910 Vyšná Polianka     5401 Bardejov 
          519928 Vyšná Voľa       5401 Bardejov 
          519944 Vyšný Kručov      5401 Bardejov 
          519952 Vyšný Tvarožec     5401 Bardejov 
          519961 Zborov         5401 Bardejov 
          519979 Zlaté          5401 Bardejov 

702 Humenné    520012 Adidovce        5402 Humenné 
          520021 Baškovce        5402 Humenné 
          520055 Brekov         5402 Humenné 
          520063 Brestov         5402 Humenné 
          520110 Černina         5402 Humenné 
          520152 Dedačov         5402 Humenné 
          559644 Gruzovce        5402 Humenné 
          520195 Hankovce        5402 Humenné 
          559598 Hažín nad Cirochou   5402 Humenné 
          520225 Hrabovec nad Laborcom  5402 Humenné 
          520233 Hrubov         5402 Humenné 
          520241 Hudcovce        5402 Humenné 
          520004 Humenné         5402 Humenné 
          520268 Chlmec         5402 Humenné 
          520276 Jabloň         5402 Humenné 
          520292 Jankovce        5402 Humenné 
          559547 Jasenov         5402 Humenné 
          520331 Kamenica nad Cirochou  5402 Humenné 
          520349 Kamienka        5402 Humenné 
          520357 Karná          5402 Humenné 
          520373 Kochanovce       5402 Humenné 
          528803 Košarovce        5413 Vranov nad Topľou 
          520403 Koškovce        5402 Humenné 
          582140 Lackovce        5402 Humenné 
          520446 Lieskovec        5402 Humenné 
          520454 Ľubiša         5402 Humenné 
          520462 Lukačovce        5402 Humenné 
          559652 Maškovce        5402 Humenné 
          520497 Modra nad Cirochou   5402 Humenné 
          520501 Myslina         5402 Humenné 
          520527 Nechválova Polianka   5402 Humenné 
          520535 Nižná Jablonka     5402 Humenné 
          528897 Nižná Sitnica      5413 Vranov nad Topľou 
          520543 Nižné Ladičkovce    5402 Humenné 
          520560 Ohradzany        5402 Humenné 
          528951 Pakostov        5413 Vranov nad Topľou 
          520624 Papín          5402 Humenné 
          520667 Porúbka         5402 Humenné 
          529010 Prituľany        5413 Vranov nad Topľou 
          520683 Ptičie         5402 Humenné 
          529061 Rohožník        5413 Vranov nad Topľou 
          520250 Rokytov pri Humennom  5402 Humenné 
          520721 Rovné          5402 Humenné 
          529087 Ruská Kajňa       5413 Vranov nad Topľou 
          529095 Ruská Poruba      5413 Vranov nad Topľou 
          520772 Slovenská Volová    5402 Humenné 
          520781 Slovenské Krivé     5402 Humenné 
          559636 Sopkovce        5402 Humenné 
          520896 Topoľovka        5402 Humenné 
          520900 Turcovce        5402 Humenné 
          520926 Udavské         5402 Humenné 
          518638 Valaškovce (vojenský 
          obvod)             5402 Humenné 
          520977 Veľopolie        5402 Humenné 
          520985 Víťazovce        5402 Humenné 
          521019 Vyšná Jablonka     5402 Humenné 
          529249 Vyšná Sitnica      5413 Vranov nad Topľou 
          521027 Vyšné Ladičkovce    5402 Humenné 
          521035 Vyšný Hrušov      5402 Humenné 
          529273 Závada         5413 Vranov nad Topľou 
          521043 Závadka         5402 Humenné 
          521086 Zbudské Dlhé      5402 Humenné 
          521116 Zubné          5402 Humenné 
703 Kežmarok    523399 Abrahámovce       5406 Poprad 
          523411 Bušovce         5406 Poprad 
          523429 Červený Kláštor     5406 Poprad 
          523461 Havka          5406 Poprad 
          523470 Holumnica        5406 Poprad 
          523500 Hradisko        5406 Poprad 
          523526 Huncovce        5406 Poprad 
          523534 Ihľany         5406 Poprad 
          523569 Jezersko        5406 Poprad 
          523577 Jurské         5406 Poprad 
          523585 Kežmarok        5406 Poprad 
          523607 Krížová Ves       5406 Poprad 
          523615 Lechnica        5406 Poprad 
          523623 Lendak         5406 Poprad 
          523682 Ľubica         5406 Poprad 
          523674 Majere         5406 Poprad 
          559938 Malá Franková      5406 Poprad 
          581241 Malý Slavkov      5406 Poprad 
          523712 Matiašovce       5406 Poprad 
          523739 Mlynčeky        5406 Poprad 
          523771 Osturňa         5406 Poprad 
          523780 Podhorany        5406 Poprad 
          523798 Rakúsy         5406 Poprad 
          523801 Reľov          5406 Poprad 
          523810 Slovenská Ves      5406 Poprad 
          523828 Spišská Belá      5406 Poprad 
          523836 Spišská Stará Ves    5406 Poprad 
          523861 Spišské Hanušovce    5406 Poprad 
          523887 Stará Lesná       5406 Poprad 
          523909 Stráne pod Tatrami   5406 Poprad 
          523976 Toporec         5406 Poprad 
          523984 Tvarožná        5406 Poprad 
          523992 Veľká Franková     5406 Poprad 
          524000 Veľká Lomnica      5406 Poprad 
          524042 Vlková         5406 Poprad 
          524051 Vlkovce         5406 Poprad 
          524069 Vojňany         5406 Poprad 
          524077 Vrbov          5406 Poprad 
          524085 Výborná         5406 Poprad 
          524115 Zálesie         5406 Poprad 
          524123 Žakovce         5406 Poprad 
704 Levoča     526371 Baldovce        5409 Spišská Nová Ves 
          526380 Beharovce        5409 Spišská Nová Ves 
          526401 Bijacovce        5409 Spišská Nová Ves 
          526410 Brutovce        5409 Spišská Nová Ves 
          526428 Buglovce        5409 Spišská Nová Ves 
          526452 Dlhé Stráže       5409 Spišská Nová Ves 
          526461 Doľany         5409 Spišská Nová Ves 
          526479 Domaňovce        5409 Spišská Nová Ves 
          526487 Dravce         5409 Spišská Nová Ves 
          526495 Dúbrava         5409 Spišská Nová Ves 
          526517 Granč-Petrovce     5409 Spišská Nová Ves 
          526525 Harakovce        5409 Spišská Nová Ves 
          543179 Jablonov        5409 Spišská Nová Ves 
          543225 Klčov          5409 Spišská Nová Ves 
          581640 Korytné         5409 Spišská Nová Ves 
          543276 Kurimany        5409 Spišská Nová Ves 
          543292 Levoča         5409 Spišská Nová Ves 
          543314 Lúčka          5409 Spišská Nová Ves 
          543381 Nemešany        5409 Spišská Nová Ves 
          543390 Nižné Repaše      5409 Spišská Nová Ves 
          543420 Oľšavica        5409 Spišská Nová Ves 
          543446 Ordzovany        5409 Spišská Nová Ves 
          543454 Pavľany         5409 Spišská Nová Ves 
          543462 Poľanovce        5409 Spišská Nová Ves 
          543471 Pongrácovce       5409 Spišská Nová Ves 
          543578 Spišské Podhradie    5409 Spišská Nová Ves 
          543608 Spišský Hrhov      5409 Spišská Nová Ves 
          543624 Spišský Štvrtok     5409 Spišská Nová Ves 
          543641 Studenec        5409 Spišská Nová Ves 
          543675 Torysky         5409 Spišská Nová Ves 
          543691 Uloža          5409 Spišská Nová Ves 
          526606 Vyšné Repaše      5409 Spišská Nová Ves 
          526614 Vyšný Slavkov      5409 Spišská Nová Ves 

705 Medzilaborce  520071 Brestov nad Laborcom  5402 Humenné 
          520098 Čabalovce        5402 Humenné 
          520101 Čabiny         5402 Humenné 
          520128 Čertižné        5402 Humenné 
          520187 Habura         5402 Humenné 
          520314 Kalinov         5402 Humenné 
          520411 Krásny Brod       5402 Humenné 
          520471 Medzilaborce      5402 Humenné 
          520519 Ňagov          5402 Humenné 
          520578 Oľka          5402 Humenné 
          520586 Oľšinkov        5402 Humenné 
          520616 Palota         5402 Humenné 
          520691 Radvaň nad Laborcom   5402 Humenné 
          520705 Repejov         5402 Humenné 
          559610 Rokytovce        5402 Humenné 
          520713 Roškovce        5402 Humenné 
          520853 Sukov          5402 Humenné 
          520861 Svetlice        5402 Humenné 
          520951 Valentovce       5402 Humenné 
          520993 Volica         5402 Humenné 
          521001 Výrava         5402 Humenné 
          521060 Zbojné         5402 Humenné 
          521078 Zbudská Belá      5402 Humenné 

706 Poprad     523402 Batizovce        5406 Poprad 
          523437 Gánovce         5406 Poprad 
          523445 Gerlachov        5406 Poprad 
          523496 Hozelec         5406 Poprad 
          523488 Hôrka          5406 Poprad 
          523518 Hranovnica       5406 Poprad 
          523542 Jánovce         5406 Poprad 
          523593 Kravany         5406 Poprad 
          523631 Liptovská Teplička   5406 Poprad 
          523658 Lučivná         5406 Poprad 
          523721 Mengusovce       5406 Poprad 
          523747 Mlynica         5406 Poprad 
          523763 Nová Lesná       5406 Poprad 
          523381 Poprad         5406 Poprad 
          523844 Spišská Teplica     5406 Poprad 
          523852 Spišské Bystré     5406 Poprad 
          523879 Spišský Štiavnik    5406 Poprad 
          523925 Svit          5406 Poprad 
          559890 Štôla          5406 Poprad 
          523933 Štrba          5406 Poprad 
          524107 Šuňava         5406 Poprad 
          523950 Švábovce        5406 Poprad 
          580368 Tatranská Javorina   5406 Poprad 
          524018 Veľký Slavkov      5406 Poprad 
          524026 Vernár         5406 Poprad 
          524034 Vikartovce       5406 Poprad 
          524093 Vydrník         5406 Poprad 
          560103 Vysoké Tatry      5406 Poprad 
          524131 Ždiar          5406 Poprad 

707 Prešov     524158 Abranovce        5407 Prešov 
          524174 Bajerov         5407 Prešov 
          524191 Bertotovce       5407 Prešov 
          524212 Brestov         5407 Prešov 
          524221 Bretejovce       5407 Prešov 
          524255 Brežany         5407 Prešov 
          524263 Bzenov         5407 Prešov 
          524271 Čelovce         5407 Prešov 
          524301 Červenica        5407 Prešov 
          524336 Demjata         5407 Prešov 
          524352 Drienov         5407 Prešov 
          524361 Drienovská Nová Ves   5407 Prešov 
          524387 Dulova Ves       5407 Prešov 
          524395 Fintice         5407 Prešov 
          524409 Fričovce        5407 Prešov 
          524417 Fulianka        5407 Prešov 
          524425 Geraltov        5407 Prešov 
          524433 Gregorovce       5407 Prešov 
          518522 Haniska         5407 Prešov 
          524450 Hendrichovce      5407 Prešov 
          524468 Hermanovce       5407 Prešov 
          524476 Hrabkov         5407 Prešov 
          524506 Chmeľov         5407 Prešov 
          524514 Chmeľovec        5407 Prešov 
          524549 Chmiňany        5407 Prešov 
          524522 Chminianska Nová Ves  5407 Prešov 
          524531 Chminianske Jakubovany 5407 Prešov 
          524581 Janov          5407 Prešov 
          524590 Janovík         5407 Prešov 
          524620 Kapušany        5407 Prešov 
          524638 Kendice         5407 Prešov 
          524646 Klenov         5407 Prešov 
          524654 Kojatice        5407 Prešov 
          524662 Kokošovce        5407 Prešov 
          524697 Krížovany        5407 Prešov 
          524701 Kvačany         5407 Prešov 
          524727 Lada          5407 Prešov 
          524735 Lažany         5407 Prešov 
          524743 Lemešany        5407 Prešov 
          524751 Lesíček         5407 Prešov 
          524760 Ličartovce       5407 Prešov 
          559971 Lipníky         5407 Prešov 
          524786 Lipovce         5407 Prešov 
          518590 Ľubotice        5407 Prešov 
          524794 Ľubovec         5407 Prešov 
          524808 Lúčina         5407 Prešov 
          524832 Malý Slivník      5407 Prešov 
          524841 Malý Šariš       5407 Prešov 
          556823 Medzany         5407 Prešov 
          524867 Miklušovce       5407 Prešov 
          524883 Mirkovce        5407 Prešov 
          524905 Mošurov         5407 Prešov 
          524913 Nemcovce        5407 Prešov 
          524930 Okružná         5407 Prešov 
          524964 Ondrašovce       5407 Prešov 
          524999 Ovčie          5407 Prešov 
          525014 Petrovany        5407 Prešov 
          525022 Podhorany        5407 Prešov 
          525031 Podhradík        5407 Prešov 
          524140 Prešov         5407 Prešov 
          525057 Proč          5407 Prešov 
          525065 Pušovce         5407 Prešov 
          525073 Radatice        5407 Prešov 
          525111 Rokycany        5407 Prešov 
          525138 Ruská Nová Ves     5407 Prešov 
          525154 Sedlice         5407 Prešov 
          525162 Seniakovce       5407 Prešov 
          559989 Suchá Dolina      5407 Prešov 
          525171 Svinia         5407 Prešov 
          525189 Šarišská Poruba     5407 Prešov 
          525197 Šarišská Trstená    5407 Prešov 
          525201 Šarišské Bohdanovce   5407 Prešov 
          525251 Šindliar        5407 Prešov 
          525260 Široké         5407 Prešov 
          525278 Štefanovce       5407 Prešov 
          525286 Teriakovce       5407 Prešov 
          525294 Terňa          5407 Prešov 
          525324 Trnkov         5407 Prešov 
          525332 Tuhrina         5407 Prešov 
          525341 Tulčík         5407 Prešov 
          525383 Varhaňovce       5407 Prešov 
          525391 Veľký Slivník      5407 Prešov 
          525405 Veľký Šariš       5407 Prešov 
          525413 Víťaz          5407 Prešov 
          525430 Vyšná Šebastová     5407 Prešov 
          525448 Záborské        5407 Prešov 
          525456 Záhradné        5407 Prešov 
          525472 Zlatá Baňa       5407 Prešov 
          525499 Žehňa          5407 Prešov 
          525502 Žipov          5407 Prešov 
          525511 Župčany         5407 Prešov 

708 Sabinov    524182 Bajerovce        5407 Prešov 
          524204 Bodovce         5407 Prešov 
          524239 Brezovica        5407 Prešov 
          524247 Brezovička       5407 Prešov 
          524280 Červená Voda      5407 Prešov 
          524298 Červenica pri Sabinove 5407 Prešov 
          524310 Ďačov          5407 Prešov 
          524328 Daletice        5407 Prešov 
          524344 Drienica        5407 Prešov 
          524379 Dubovica        5407 Prešov 
          524441 Hanigovce        5407 Prešov 
          524492 Hubošovce        5407 Prešov 
          524557 Jakovany        5407 Prešov 
          524565 Jakubova Voľa      5407 Prešov 
          524573 Jakubovany       5407 Prešov 
          524603 Jarovnice        5407 Prešov 
          524611 Kamenica        5407 Prešov 
          524671 Krásna Lúka       5407 Prešov 
          524689 Krivany         5407 Prešov 
          524778 Lipany         5407 Prešov 
          524816 Lúčka          5407 Prešov 
          524824 Ľutina         5407 Prešov 
          524875 Milpoš         5407 Prešov 
          524921 Nižný Slavkov      5407 Prešov 
          524948 Olejníkov        5407 Prešov 
          524956 Oľšov          5407 Prešov 
          524981 Ostrovany        5407 Prešov 
          525006 Pečovská Nová Ves    5407 Prešov 
          525049 Poloma         5407 Prešov 
          525081 Ratvaj         5407 Prešov 
          525090 Ražňany         5407 Prešov 
          525103 Renčišov        5407 Prešov 
          525120 Rožkovany        5407 Prešov 
          525146 Sabinov         5407 Prešov 
          525219 Šarišské Dravce     5407 Prešov 
          525235 Šarišské Michaľany   5407 Prešov 
          525243 Šarišské Sokolovce   5407 Prešov 
          525308 Tichý Potok       5407 Prešov 
          525316 Torysa         5407 Prešov 
          525359 Uzovce         5407 Prešov 
          525367 Uzovské Pekľany     5407 Prešov 
          525375 Uzovský Šalgov     5407 Prešov 
          525421 Vysoká         5407 Prešov 

709 Snina     520039 Belá nad Cirochou    5402 Humenné 
          520080 Brezovec        5402 Humenné 
          520136 Čukalovce        5402 Humenné 
          520161 Dlhé nad Cirochou    5402 Humenné 
          520179 Dúbrava         5402 Humenné 
          520209 Hostovice        5402 Humenné 
          520217 Hrabová Roztoka     5402 Humenné 
          520284 Jalová         5402 Humenné 
          520322 Kalná Roztoka      5402 Humenné 
          520365 Klenová         5402 Humenné 
          520381 Kolbasov        5402 Humenné 
          520390 Kolonica        5402 Humenné 
          520438 Ladomirov        5402 Humenné 
          520489 Michajlov        5402 Humenné 
          520551 Nová Sedlica      5402 Humenné 
          520594 Osadné         5402 Humenné 
          520632 Parihuzovce       5402 Humenné 
          520641 Pčoliné         5402 Humenné 
          520659 Pichne         5402 Humenné 
          520675 Príslop         5402 Humenné 
          520730 Runina         5402 Humenné 
          520748 Ruská Volová      5402 Humenné 
          520764 Ruský Potok       5402 Humenné 
          520802 Snina          5402 Humenné 
          520829 Stakčín         5402 Humenné 
          520811 Stakčínska Roztoka   5402 Humenné 
          520845 Strihovce        5402 Humenné 
          520870 Šmigovec        5402 Humenné 
          520888 Topoľa         5402 Humenné 
          520918 Ubľa          5402 Humenné 
          520934 Ulič          5402 Humenné 
          520942 Uličské Krivé      5402 Humenné 
          521051 Zboj          5402 Humenné 
          521108 Zemplínske Hámre    5402 Humenné 

710 Stará Ľubovňa 526673 Čirč          5410 Stará Ľubovňa 
          526681 Ďurková         5410 Stará Ľubovňa 
          526690 Forbasy         5410 Stará Ľubovňa 
          526703 Hajtovka        5410 Stará Ľubovňa 
          526711 Haligovce        5410 Stará Ľubovňa 
          526720 Hniezdne        5410 Stará Ľubovňa 
          526738 Hraničné        5410 Stará Ľubovňa 
          526746 Hromoš         5410 Stará Ľubovňa 
          526754 Chmeľnica        5410 Stará Ľubovňa 
          526762 Jakubany        5410 Stará Ľubovňa 
          526771 Jarabina        5410 Stará Ľubovňa 
          526789 Kamienka        5410 Stará Ľubovňa 
          526797 Kolačkov        5410 Stará Ľubovňa 
          526801 Kremná         5410 Stará Ľubovňa 
          526819 Kyjov          5410 Stará Ľubovňa 
          526827 Lacková         5410 Stará Ľubovňa 
          526835 Legnava         5410 Stará Ľubovňa 
          526843 Lesnica         5410 Stará Ľubovňa 
          526851 Litmanová        5410 Stará Ľubovňa 
          526860 Lomnička        5410 Stará Ľubovňa 
          526878 Ľubotín         5410 Stará Ľubovňa 
          526886 Malý Lipník       5410 Stará Ľubovňa 
          526894 Matysová        5410 Stará Ľubovňa 
          526908 Mníšek nad Popradom   5410 Stará Ľubovňa 
          526916 Nižné Ružbachy     5410 Stará Ľubovňa 
          526924 Nová Ľubovňa      5410 Stará Ľubovňa 
          526932 Obručné         5410 Stará Ľubovňa 
          526941 Orlov          5410 Stará Ľubovňa 
          526959 Plaveč         5410 Stará Ľubovňa 
          526967 Plavnica        5410 Stará Ľubovňa 
          526975 Podolínec        5410 Stará Ľubovňa 
          526983 Pusté Pole       5410 Stará Ľubovňa 
          526991 Ruská Voľa nad Popradom 5410 Stará Ľubovňa 
          526665 Stará Ľubovňa      5410 Stará Ľubovňa 
          527009 Starina         5410 Stará Ľubovňa 
          527017 Stráňany        5410 Stará Ľubovňa 
          527025 Sulín          5410 Stará Ľubovňa 
          527033 Šambron         5410 Stará Ľubovňa 
          527041 Šarišské Jastrabie   5410 Stará Ľubovňa 
          527050 Údol          5410 Stará Ľubovňa 
          527068 Veľká Lesná       5410 Stará Ľubovňa 
          527076 Veľký Lipník      5410 Stará Ľubovňa 
          527084 Vislanka        5410 Stará Ľubovňa 
          527092 Vyšné Ružbachy     5410 Stará Ľubovňa 

711 Stropkov    527114 Baňa          5411 Svidník 
          527157 Breznica        5411 Svidník 
          527165 Breznička        5411 Svidník 
          527173 Brusnica        5411 Svidník 
          527181 Bukovce         5411 Svidník 
          527190 Bystrá         5411 Svidník 
          527203 Bžany          5411 Svidník 
          527262 Duplín         5411 Svidník 
          527289 Gribov         5411 Svidník 
          527297 Havaj          5411 Svidník 
          527335 Chotča         5411 Svidník 
          527343 Jakušovce        5411 Svidník 
          527386 Kolbovce        5411 Svidník 
          527408 Korunková        5411 Svidník 
          527416 Kožuchovce       5411 Svidník 
          527467 Krišľovce        5411 Svidník 
          527793 Kručov         5411 Svidník 
          527475 Krušinec        5411 Svidník 
          527513 Lomné          5411 Svidník 
          527521 Makovce         5411 Svidník 
          527530 Malá Poľana       5411 Svidník 
          527572 Miková         5411 Svidník 
          527581 Miňovce         5411 Svidník 
          527611 Mrázovce        5411 Svidník 
          527637 Nižná Olšava      5411 Svidník 
          527700 Oľšavka         5411 Svidník 
          527726 Potoky         5411 Svidník 
          527718 Potôčky         5411 Svidník 
          527815 Soľník         5411 Svidník 
          527823 Staškovce        5411 Svidník 
          527840 Stropkov        5411 Svidník 
          527866 Šandal         5411 Svidník 
          527912 Tisinec         5411 Svidník 
          527921 Tokajík         5411 Svidník 
          527939 Turany nad Ondavou   5411 Svidník 
          527971 Varechovce       5411 Svidník 
          527980 Veľkrop         5411 Svidník 
          527998 Vislava         5411 Svidník 
          528005 Vladiča         5411 Svidník 
          528013 Vojtovce        5411 Svidník 
          528021 Vyškovce        5411 Svidník 
          528048 Vyšná Olšava      5411 Svidník 
          560073 Vyšný Hrabovec     5411 Svidník 

712 Svidník    527122 Belejovce        5411 Svidník 
          527131 Beňadikovce       5411 Svidník 
          527149 Bodružal        5411 Svidník 
          527211 Cernina         5411 Svidník 
          527220 Cigla          5411 Svidník 
          527238 Dlhoňa         5411 Svidník 
          527246 Dobroslava       5411 Svidník 
          527254 Dubová         5411 Svidník 
          580601 Dukovce         5401 Bardejov 
          527271 Fijaš          5411 Svidník 
          519197 Giraltovce       5401 Bardejov 
          527301 Havranec        5411 Svidník 
          527319 Hrabovčík        5411 Svidník 
          527327 Hunkovce        5411 Svidník 
          527351 Jurkova Voľa      5411 Svidník 
          519316 Kalnište        5401 Bardejov 
          527360 Kapišová        5411 Svidník 
          527378 Kečkovce        5411 Svidník 
          519332 Kobylnice        5401 Bardejov 
          527394 Korejovce        5411 Svidník 
          519391 Kračúnovce       5401 Bardejov 
          527424 Krajná Bystrá      5411 Svidník 
          527432 Krajná Poľana      5411 Svidník 
          527441 Krajná Porúbka     5411 Svidník 
          527459 Krajné Čierno      5411 Svidník 
          527483 Kružlová        5411 Svidník 
          519448 Kuková         5401 Bardejov 
          527491 Kurimka         5411 Svidník 
          527505 Ladomirová       5411 Svidník 
          519537 Lúčka          5401 Bardejov 
          519561 Lužany pri Topli    5401 Bardejov 
          527548 Matovce         5411 Svidník 
          527556 Medvedie        5411 Svidník 
          527564 Mestisko        5411 Svidník 
          519596 Mičakovce        5401 Bardejov 
          527599 Miroľa         5411 Svidník 
          527602 Mlynárovce       5411 Svidník 
          527629 Nižná Jedľová      5411 Svidník 
          527645 Nižná Pisaná      5411 Svidník 
          527653 Nižný Komárnik     5411 Svidník 
          527661 Nižný Mirošov      5411 Svidník 
          527670 Nižný Orlík       5411 Svidník 
          527688 Nová Polianka      5411 Svidník 
          527696 Okrúhle         5411 Svidník 
          527734 Príkra         5411 Svidník 
          527742 Pstriná         5411 Svidník 
          527751 Radoma         5411 Svidník 
          527769 Rakovčík        5411 Svidník 
          527777 Rovné          5411 Svidník 
          527785 Roztoky         5411 Svidník 
          527807 Soboš          5411 Svidník 
          527831 Stročín         5411 Svidník 
          527858 Svidnička        5411 Svidník 
          527106 Svidník         5411 Svidník 
          527874 Šarbov         5411 Svidník 
          527882 Šarišský Štiavnik    5411 Svidník 
          527891 Šemetkovce       5411 Svidník 
          527904 Štefurov        5411 Svidník 
          527947 Vagrinec        5411 Svidník 
          527955 Valkovce        5411 Svidník 
          527963 Vápeník         5411 Svidník 
          528030 Vyšná Jedľová      5411 Svidník 
          528056 Vyšná Pisaná      5411 Svidník 
          528064 Vyšný Komárnik     5411 Svidník 
          528072 Vyšný Mirošov      5411 Svidník 
          528081 Vyšný Orlík       5411 Svidník 
          519987 Železník        5401 Bardejov 
          519995 Želmanovce       5401 Bardejov 

713 Vranov 
  nad Topľou   544060 Babie          5413 Vranov nad Topľou 
          544078 Banské         5413 Vranov nad Topľou 
          544086 Benkovce        5413 Vranov nad Topľou 
          544094 Bystré         5413 Vranov nad Topľou 
          544108 Cabov          5413 Vranov nad Topľou 
          544116 Čaklov         5413 Vranov nad Topľou 
          544124 Čičava         5413 Vranov nad Topľou 
          544132 Čierne nad Topľou    5413 Vranov nad Topľou 
          544141 Ďapalovce        5413 Vranov nad Topľou 
          544159 Davidov         5413 Vranov nad Topľou 
          544167 Detrík         5413 Vranov nad Topľou 
          544175 Dlhé Klčovo       5413 Vranov nad Topľou 
          544183 Ďurďoš         5413 Vranov nad Topľou 
          544191 Giglovce        5413 Vranov nad Topľou 
          544205 Girovce         5413 Vranov nad Topľou 
          544213 Hanušovce nad Topľou  5413 Vranov nad Topľou 
          581674 Hencovce        5413 Vranov nad Topľou 
          544221 Hermanovce nad Topľou  5413 Vranov nad Topľou 
          544230 Hlinné         5413 Vranov nad Topľou 
          528731 Holčíkovce       5413 Vranov nad Topľou 
          528749 Jasenovce        5413 Vranov nad Topľou 
          528757 Jastrabie nad Topľou  5413 Vranov nad Topľou 
          528765 Juskova Voľa      5413 Vranov nad Topľou 
          528773 Kamenná Poruba     5413 Vranov nad Topľou 
          528781 Kladzany        5413 Vranov nad Topľou 
          528790 Komárany        5413 Vranov nad Topľou 
          528811 Kučín          5413 Vranov nad Topľou 
          528820 Kvakovce        5413 Vranov nad Topľou 
          528838 Majerovce        5413 Vranov nad Topľou 
          528846 Malá Domaša       5413 Vranov nad Topľou 
          528854 Matiaška        5413 Vranov nad Topľou 
          528862 Medzianky        5413 Vranov nad Topľou 
          528871 Merník         5413 Vranov nad Topľou 
          528889 Michalok        5413 Vranov nad Topľou 
          528901 Nižný Hrabovec     5413 Vranov nad Topľou 
          528919 Nižný Hrušov      5413 Vranov nad Topľou 
          528927 Nižný Kručov      5413 Vranov nad Topľou 
          528935 Nová Kelča       5413 Vranov nad Topľou 
          528943 Ondavské Matiašovce   5413 Vranov nad Topľou 
          528960 Pavlovce        5413 Vranov nad Topľou 
          528978 Petkovce        5413 Vranov nad Topľou 
          528986 Petrovce        5413 Vranov nad Topľou 
          528994 Piskorovce       5413 Vranov nad Topľou 
          529001 Poša          5413 Vranov nad Topľou 
          529028 Prosačov        5413 Vranov nad Topľou 
          529036 Radvanovce       5413 Vranov nad Topľou 
          529044 Rafajovce        5413 Vranov nad Topľou 
          529052 Remeniny        5413 Vranov nad Topľou 
          529079 Rudlov         5413 Vranov nad Topľou 
          529109 Ruská Voľa       5413 Vranov nad Topľou 
          529125 Sačurov         5413 Vranov nad Topľou 
          529133 Sečovská Polianka    5413 Vranov nad Topľou 
          529141 Sedliská        5413 Vranov nad Topľou 
          529150 Skrabské        5413 Vranov nad Topľou 
          529168 Slovenská Kajňa     5413 Vranov nad Topľou 
          529176 Soľ           5413 Vranov nad Topľou 
          529184 Štefanovce       5413 Vranov nad Topľou 
          529192 Tovarné         5413 Vranov nad Topľou 
          529206 Tovarnianska Polianka  5413 Vranov nad Topľou 
          529214 Vavrinec        5413 Vranov nad Topľou 
          529222 Vechec         5413 Vranov nad Topľou 
          529231 Vlača          5413 Vranov nad Topľou 
          544051 Vranov nad Topľou    5413 Vranov nad Topľou 
          529117 Vyšný Kazimír      5413 Vranov nad Topľou 
          529257 Vyšný Žipov       5413 Vranov nad Topľou 
          529265 Zámutov         5413 Vranov nad Topľou 
          529281 Zlatník         5413 Vranov nad Topľou 
          529290 Žalobín         5413 Vranov nad Topľou 

KRAJ: 8 KOŠICKÝ 

801 Gelnica    526509 Gelnica         5409 Spišská Nová Ves 
          526541 Helcmanovce       5409 Spišská Nová Ves 
          526550 Henclová        5409 Spišská Nová Ves 
          543144 Hrišovce        5409 Spišská Nová Ves 
          543187 Jaklovce        5409 Spišská Nová Ves 
          543233 Kluknava        5409 Spišská Nová Ves 
          543241 Kojšov         5409 Spišská Nová Ves 
          543322 Margecany        5409 Spišská Nová Ves 
          543365 Mníšek nad Hnilcom   5409 Spišská Nová Ves 
          543373 Nálepkovo        5409 Spišská Nová Ves 
          543497 Prakovce        5409 Spišská Nová Ves 
          543501 Richnava        5409 Spišská Nová Ves 
          543551 Smolnícka Huta     5409 Spišská Nová Ves 
          543560 Smolník         5409 Spišská Nová Ves 
          543632 Stará Voda       5409 Spišská Nová Ves 
          543659 Švedlár         5409 Spišská Nová Ves 
          543683 Úhorná         5409 Spišská Nová Ves 
          543705 Veľký Folkmar      5409 Spišská Nová Ves 
          526631 Závadka         5409 Spišská Nová Ves 
          526649 Žakarovce        5409 Spišská Nová Ves 

802 Košice I    599891 Košice - mestská časť 
          Džungľa            5403 Košice-mesto 
          598119 Košice - mestská časť 
          Kavečany            5403 Košice-mesto 
          598151 Košice - mestská časť 
          Sever             5403 Košice-mesto 
          599875 Košice - mestská časť 
          Sídlisko Ťahanovce       5403 Košice-mesto 
          598186 Košice - mestská časť 
          Staré Mesto          5403 Košice-mesto 
          598127 Košice - mestská časť 
          Ťahanovce           5403 Košice-mesto 

803 Košice II   598194 Košice - mestská časť 
          Lorinčík            5403 Košice-mesto 
          599972 Košice - mestská časť 
          Luník IX            5403 Košice-mesto 
          598216 Košice - mestská časť 
          Myslava            5403 Košice-mesto 
          598208 Košice - mestská časť 
          Pereš             5403 Košice-mesto 
          599859 Košice - mestská časť 
          Poľov             5403 Košice-mesto 
          599883 Košice - mestská časť 
          Sídlisko KVP          5403 Košice-mesto 
          599841 Košice - mestská časť 
          Šaca              5403 Košice-mesto 
          598224 Košice - mestská časť 
          Západ             5403 Košice-mesto 

804 Košice III   598682 Košice - mestská časť 
          Dargovských hrdinov      5403 Košice-mesto 
          599018 Košice - mestská časť 
          Košická Nová Ves        5403 Košice-mesto 

805 Košice IV   599093 Košice - mestská časť 
          Barca             5403 Košice-mesto 
          599824 Košice - mestská časť 
          Juh              5403 Košice-mesto 
          599794 Košice - mestská časť 
          Krásna             5403 Košice-mesto 
          599816 Košice - mestská časť 
          Nad jazerom          5403 Košice-mesto 
          599786 Košice - mestská časť 
          Šebastovce           5403 Košice-mesto 
          599913 Košice - mestská časť 
          Vyšné Opátske         5403 Košice-mesto 
          599981 Košice         5403 Košice-mesto 

806 Košice-okolie 521141 Bačkovík        5404 Košice-vidiek 
          521159 Baška          5404 Košice-vidiek 
          521167 Belža          5404 Košice-vidiek 
          521175 Beniakovce       5404 Košice-vidiek 
          521183 Bidovce         5404 Košice-vidiek 
          521191 Blažice         5404 Košice-vidiek 
          559831 Bočiar         5404 Košice-vidiek 
          521205 Bohdanovce       5404 Košice-vidiek 
          521213 Boliarov        5404 Košice-vidiek 
          521221 Budimír         5404 Košice-vidiek 
          521248 Bukovec         5404 Košice-vidiek 
          521256 Bunetice        5404 Košice-vidiek 
          521264 Buzica         5404 Košice-vidiek 
          521272 Cestice         5404 Košice-vidiek 
          521281 Čakanovce        5404 Košice-vidiek 
          521299 Čaňa          5404 Košice-vidiek 
          521302 Čečejovce        5404 Košice-vidiek 
          521311 Čižatice        5404 Košice-vidiek 
          521329 Debraď         5404 Košice-vidiek 
          521337 Drienovec        5404 Košice-vidiek 
          521345 Družstevná pri Hornáde 5404 Košice-vidiek 
          521353 Ďurďošík        5404 Košice-vidiek 
          521361 Ďurkov         5404 Košice-vidiek 
          559873 Dvorníky-Včeláre    5404 Košice-vidiek 
          521370 Geča          5404 Košice-vidiek 
          521388 Gyňov          5404 Košice-vidiek 
          521396 Hačava         5404 Košice-vidiek 
          518123 Háj           5404 Košice-vidiek 
          521400 Haniska         5404 Košice-vidiek 
          521418 Herľany         5404 Košice-vidiek 
          521426 Hodkovce        5404 Košice-vidiek 
          518107 Hosťovce        5404 Košice-vidiek 
          521442 Hrašovík        5404 Košice-vidiek 
          521469 Hýľov          5404 Košice-vidiek 
          599310 Chorváty        5404 Košice-vidiek 
          521477 Chrastné        5404 Košice-vidiek 
          521485 Janík          5404 Košice-vidiek 
          521493 Jasov          5404 Košice-vidiek 
          521507 Kalša          5404 Košice-vidiek 
          521523 Kecerovce        5404 Košice-vidiek 
          521540 Kecerovský Lipovec   5404 Košice-vidiek 
          559687 Kechnec         5404 Košice-vidiek 
          521558 Kokšov-Bakša      5404 Košice-vidiek 
          521566 Komárovce        5404 Košice-vidiek 
          582514 Kostoľany nad Hornádom 5404 Košice-vidiek 
          521574 Košická Belá      5404 Košice-vidiek 
          521582 Košická Polianka    5404 Košice-vidiek 
          521591 Košické Oľšany     5404 Košice-vidiek 
          521604 Košický Klečenov    5404 Košice-vidiek 
          521612 Kráľovce        5404 Košice-vidiek 
          521639 Kysak          5404 Košice-vidiek 
          521655 Malá Ida        5404 Košice-vidiek 
          521663 Malá Lodina       5404 Košice-vidiek 
          521671 Medzev         5404 Košice-vidiek 
          580252 Milhosť         5404 Košice-vidiek 
          521680 Mokrance        5404 Košice-vidiek 
          521698 Moldava nad Bodvou   5404 Košice-vidiek 
          521701 Mudrovce        5404 Košice-vidiek 
          518140 Nižná Hutka       5404 Košice-vidiek 
          521728 Nižná Kamenica     5404 Košice-vidiek 
          521736 Nižná Myšľa       5404 Košice-vidiek 
          521744 Nižný Čaj        5404 Košice-vidiek 
          521752 Nižný Klátov      5404 Košice-vidiek 
          521761 Nižný Lánec       5404 Košice-vidiek 
          521795 Nová Polhora      5404 Košice-vidiek 
          521787 Nováčany        5404 Košice-vidiek 
          521809 Nový Salaš       5404 Košice-vidiek 
          521817 Obišovce        5404 Košice-vidiek 
          521825 Olšovany        5404 Košice-vidiek 
          521833 Opátka         5404 Košice-vidiek 
          521841 Opiná          5404 Košice-vidiek 
          521850 Paňovce         5404 Košice-vidiek 
          521868 Peder          5404 Košice-vidiek 
          521876 Perín-Chym       5404 Košice-vidiek 
          521884 Ploské         5404 Košice-vidiek 
          521892 Poproč         5404 Košice-vidiek 
          521906 Rákoš          5404 Košice-vidiek 
          521914 Rankovce        5404 Košice-vidiek 
          521922 Rešica         5404 Košice-vidiek 
          521931 Rozhanovce       5404 Košice-vidiek 
          521949 Rudník         5404 Košice-vidiek 
          521957 Ruskov         5404 Košice-vidiek 
          521965 Sady nad Torysou    5404 Košice-vidiek 
          521973 Seňa          5404 Košice-vidiek 
          521981 Skároš         5404 Košice-vidiek 
          518115 Slančík         5404 Košice-vidiek 
          522007 Slanec         5404 Košice-vidiek 
          522015 Slanská Huta      5404 Košice-vidiek 
          522023 Slanské Nové Mesto   5404 Košice-vidiek 
          522031 Sokoľ          5404 Košice-vidiek 
          559865 Sokoľany        5404 Košice-vidiek 
          522040 Svinica         5404 Košice-vidiek 
          522066 Šemša          5404 Košice-vidiek 
          522074 Štós          5404 Košice-vidiek 
          522082 Trebejov        5404 Košice-vidiek 
          522091 Trsťany         5404 Košice-vidiek 
          522104 Trstené pri Hornáde   5404 Košice-vidiek 
          559784 Turňa nad Bodvou    5404 Košice-vidiek 
          521779 Turnianska Nová Ves   5404 Košice-vidiek 
          522121 Vajkovce        5404 Košice-vidiek 
          522139 Valaliky        5404 Košice-vidiek 
          522147 Veľká Ida        5404 Košice-vidiek 
          522155 Veľká Lodina      5404 Košice-vidiek 
          522163 Vtáčkovce        5404 Košice-vidiek 
          522171 Vyšná Hutka       5404 Košice-vidiek 
          522180 Vyšná Kamenica     5404 Košice-vidiek 
          522198 Vyšná Myšľa       5404 Košice-vidiek 
          522201 Vyšný Čaj        5404 Košice-vidiek 
          522210 Vyšný Klátov      5404 Košice-vidiek 
          582093 Vyšný Medzev      5404 Košice-vidiek 
          559881 Zádiel         5404 Košice-vidiek 
          522244 Zlatá Idka       5404 Košice-vidiek 
          522252 Žarnov         5404 Košice-vidiek 
          522261 Ždaňa          5404 Košice-vidiek 

807 Michalovce   522287 Bajany         5405 Michalovce 
          522295 Bánovce nad Ondavou   5405 Michalovce 
          528137 Beša          5412 Trebišov 
          522368 Bracovce        5405 Michalovce 
          513857 Budince         5412 Trebišov 
          522376 Budkovce        5405 Michalovce 
          522392 Čečehov         5405 Michalovce 
          528277 Čičarovce        5412 Trebišov 
          528307 Čierne Pole       5412 Trebišov 
          528331 Drahňov         5412 Trebišov 
          522406 Dúbravka        5405 Michalovce 
          522414 Falkušovce       5405 Michalovce 
          522431 Hatalov         5405 Michalovce 
          522449 Hažín          5405 Michalovce 
          522465 Hnojné         5405 Michalovce 
          522481 Horovce         5405 Michalovce 
          522511 Iňačovce        5405 Michalovce 
          528391 Ižkovce         5412 Trebišov 
          522546 Jastrabie 
             pri Michalovciach    5405 Michalovce 
          522562 Jovsa          5405 Michalovce 
          522571 Kačanov         5405 Michalovce 
          522589 Kaluža         5405 Michalovce 
          528404 Kapušianske Kľačany   5412 Trebišov 
          522597 Klokočov        5405 Michalovce 
          522651 Krásnovce        5405 Michalovce 
          528463 Krišovská Liesková   5412 Trebišov 
          522686 Kusín          5405 Michalovce 
          522694 Lastomír        5405 Michalovce 
          522708 Laškovce        5405 Michalovce 
          522724 Lesné          5405 Michalovce 
          522732 Ložín          5405 Michalovce 
          522741 Lúčky          5405 Michalovce 
          522759 Malčice         5405 Michalovce 
          522767 Malé Raškovce      5405 Michalovce 
          522783 Markovce        5405 Michalovce 
          528579 Maťovské Vojkovce    5412 Trebišov 
          522279 Michalovce       5405 Michalovce 
          522791 Moravany        5405 Michalovce 
          522805 Nacina Ves       5405 Michalovce 
          528633 Oborín         5412 Trebišov 
          522848 Oreské         5405 Michalovce 
          522864 Palín          5405 Michalovce 
          522872 Pavlovce nad Uhom    5405 Michalovce 
          522881 Petrikovce       5405 Michalovce 
          522902 Petrovce nad Laborcom  5405 Michalovce 
          522945 Poruba pod Vihorlatom  5405 Michalovce 
          522961 Pozdišovce       5405 Michalovce 
          528692 Ptrukša         5412 Trebišov 
          522988 Pusté Čemerné      5405 Michalovce 
          522996 Rakovec nad Ondavou   5405 Michalovce 
          528714 Ruská          5412 Trebišov 
          523054 Senné          5405 Michalovce 
          523062 Slavkovce        5405 Michalovce 
          523071 Sliepkovce       5405 Michalovce 
          523097 Staré          5405 Michalovce 
          523101 Strážske        5405 Michalovce 
          523119 Stretava        5405 Michalovce 
          523127 Stretavka        5405 Michalovce 
          523135 Suché          5405 Michalovce 
          523151 Šamudovce        5405 Michalovce 
          523186 Trhovište        5405 Michalovce 
          523194 Trnava pri Laborci   5405 Michalovce 
          523208 Tušice         5405 Michalovce 
          523216 Tušická Nová Ves    5405 Michalovce 
          543853 Veľké Kapušany     5412 Trebišov 
          543870 Veľké Raškovce     5412 Trebišov 
          543888 Veľké Slemence     5412 Trebišov 
          523259 Vinné          5405 Michalovce 
          543942 Vojany         5412 Trebišov 
          523275 Voľa          5405 Michalovce 
          523283 Vrbnica         5405 Michalovce 
          523291 Vysoká nad Uhom     5405 Michalovce 
          523241 Zalužice        5405 Michalovce 
          523348 Závadka         5405 Michalovce 
          523356 Zbudza         5405 Michalovce 
          523364 Zemplínska Široká    5405 Michalovce 
          522635 Zemplínske Kopčany   5405 Michalovce 
          523372 Žbince         5405 Michalovce 

808 Rožňava    525537 Ardovo         5408 Rožňava 
          525545 Betliar         5408 Rožňava 
          525553 Bohúňovo        5408 Rožňava 
          525561 Bôrka          5408 Rožňava 
          525570 Brdárka         5408 Rožňava 
          514578 Bretka         5309 Rimavská Sobota 
          560022 Brzotín         5408 Rožňava 
          525596 Čierna Lehota      5408 Rožňava 
          525600 Čoltovo         5408 Rožňava 
          560031 Čučma          5408 Rožňava 
          525618 Dedinky         5408 Rožňava 
          525626 Dlhá Ves        5408 Rožňava 
          525634 Dobšiná         5408 Rožňava 
          525642 Drnava         5408 Rožňava 
          525651 Gemerská Hôrka     5408 Rožňava 
          514748 Gemerská Panica     5309 Rimavská Sobota 
          525669 Gemerská Poloma     5408 Rožňava 
          525693 Gočaltovo        5408 Rožňava 
          525707 Gočovo         5408 Rožňava 
          525715 Hanková         5408 Rožňava 
          525723 Henckovce        5408 Rožňava 
          525731 Honce          5408 Rožňava 
          525740 Hrhov          5408 Rožňava 
          525758 Hrušov         5408 Rožňava 
          525782 Jablonov nad Turňou   5408 Rožňava 
          560049 Jovice         5408 Rožňava 
          525821 Kečovo         5408 Rožňava 
          525839 Kobeliarovo       5408 Rožňava 
          525847 Koceľovce        5408 Rožňava 
          525855 Kováčová        5408 Rožňava 
          525863 Krásnohorská Dlhá Lúka 5408 Rožňava 
          525871 Krásnohorské Podhradie 5408 Rožňava 
          560065 Kružná         5408 Rožňava 
          525898 Kunova Teplica     5408 Rožňava 
          525910 Lipovník        5408 Rožňava 
          525936 Lúčka          5408 Rožňava 
          525952 Markuška        5408 Rožňava 
          525961 Meliata         5408 Rožňava 
          526045 Nižná Slaná       5408 Rožňava 
          526053 Ochtiná         5408 Rožňava 
          526061 Pača          5408 Rožňava 
          526070 Pašková         5408 Rožňava 
          526088 Petrovo         5408 Rožňava 
          526096 Plešivec        5408 Rožňava 
          526126 Rakovnica        5408 Rožňava 
          526134 Rejdová         5408 Rožňava 
          526177 Rochovce        5408 Rožňava 
          526185 Roštár         5408 Rožňava 
          526193 Rozložná        5408 Rožňava 
          525529 Rožňava         5408 Rožňava 
          526207 Rožňavské Bystré    5408 Rožňava 
          526215 Rudná          5408 Rožňava 
          526223 Silica         5408 Rožňava 
          526231 Silická Brezová     5408 Rožňava 
          526240 Silická Jablonica    5408 Rožňava 
          526266 Slavec         5408 Rožňava 
          526274 Slavoška        5408 Rožňava 
          526282 Slavošovce       5408 Rožňava 
          526291 Stratená        5408 Rožňava 
          526312 Štítnik         5408 Rožňava 
          526339 Vlachovo        5408 Rožňava 
          526347 Vyšná Slaná       5408 Rožňava 

809 Sobrance    522309 Baškovce        5405 Michalovce 
          522317 Beňatina        5405 Michalovce 
          522325 Bežovce         5405 Michalovce 
          522333 Blatná Polianka     5405 Michalovce 
          522341 Blatné Remety      5405 Michalovce 
          522350 Blatné Revištia     5405 Michalovce 
          522384 Bunkovce        5405 Michalovce 
          522422 Fekišovce        5405 Michalovce 
          522457 Hlivištia        5405 Michalovce 
          522473 Horňa          5405 Michalovce 
          522490 Husák          5405 Michalovce 
          522503 Choňkovce        5405 Michalovce 
          522520 Inovce         5405 Michalovce 
          522538 Jasenov         5405 Michalovce 
          522554 Jenkovce        5405 Michalovce 
          522601 Kolibabovce       5405 Michalovce 
          522627 Koňuš          5405 Michalovce 
          522643 Koromľa         5405 Michalovce 
          522660 Krčava         5405 Michalovce 
          522678 Kristy         5405 Michalovce 
          522716 Lekárovce        5405 Michalovce 
          522813 Nižná Rybnica      5405 Michalovce 
          522821 Nižné Nemecké      5405 Michalovce 
          522830 Orechová        5405 Michalovce 
          522856 Ostrov         5405 Michalovce 
          522899 Petrovce        5405 Michalovce 
          522911 Pinkovce        5405 Michalovce 
          522929 Podhoroď        5405 Michalovce 
          522937 Porostov        5405 Michalovce 
          522953 Porúbka         5405 Michalovce 
          522970 Priekopa        5405 Michalovce 
          523003 Remetské Hámre     5405 Michalovce 
          523011 Ruská Bystrá      5405 Michalovce 
          523020 Ruskovce        5405 Michalovce 
          523038 Ruský Hrabovec     5405 Michalovce 
          523046 Sejkov         5405 Michalovce 
          523089 Sobrance        5405 Michalovce 
          523143 Svätuš         5405 Michalovce 
          523160 Tašuľa         5405 Michalovce 
          523178 Tibava         5405 Michalovce 
          523224 Úbrež          5405 Michalovce 
          523232 Veľké Revištia     5405 Michalovce 
          523267 Vojnatina        5405 Michalovce 
          523305 Vyšná Rybnica      5405 Michalovce 
          523313 Vyšné Nemecké      5405 Michalovce 
          523321 Vyšné Remety      5405 Michalovce 
          523330 Záhor          5405 Michalovce 

810 Spišská Nová 
  Ves      526363 Arnutovce        5409 Spišská Nová Ves 
          526398 Betlanovce       5409 Spišská Nová Ves 
          526436 Bystrany        5409 Spišská Nová Ves 
          526444 Danišovce        5409 Spišská Nová Ves 
          526533 Harichovce       5409 Spišská Nová Ves 
          526568 Hincovce        5409 Spišská Nová Ves 
          526576 Hnilčík         5409 Spišská Nová Ves 
          526584 Hnilec         5409 Spišská Nová Ves 
          526592 Hrabušice        5409 Spišská Nová Ves 
          543152 Chrasť nad Hornádom   5409 Spišská Nová Ves 
          543161 Iliašovce        5409 Spišská Nová Ves 
          543195 Jamník         5409 Spišská Nová Ves 
          543209 Kaľava         5409 Spišská Nová Ves 
          543250 Kolinovce        5409 Spišská Nová Ves 
          543268 Krompachy        5409 Spišská Nová Ves 
          543284 Letanovce        5409 Spišská Nová Ves 
          543306 Lieskovany       5409 Spišská Nová Ves 
          543331 Markušovce       5409 Spišská Nová Ves 
          543349 Matejovce nad Hornádom 5409 Spišská Nová Ves 
          543357 Mlynky         5409 Spišská Nová Ves 
          543403 Odorín         5409 Spišská Nová Ves 
          543411 Olcnava         5409 Spišská Nová Ves 
          543438 Oľšavka         5409 Spišská Nová Ves 
          543489 Poráč          5409 Spišská Nová Ves 
          543519 Rudňany         5409 Spišská Nová Ves 
          543527 Slatvina        5409 Spišská Nová Ves 
          543535 Slovinky        5409 Spišská Nová Ves 
          560154 Smižany         5409 Spišská Nová Ves 
          526355 Spišská Nová Ves    5409 Spišská Nová Ves 
          543586 Spišské Tomášovce    5409 Spišská Nová Ves 
          543594 Spišské Vlachy     5409 Spišská Nová Ves 
          543616 Spišský Hrušov     5409 Spišská Nová Ves 
          543667 Teplička        5409 Spišská Nová Ves 
          543713 Vítkovce        5409 Spišská Nová Ves 
          543721 Vojkovce        5409 Spišská Nová Ves 
          526657 Žehra          5409 Spišská Nová Ves 

811 Trebišov    528102 Bačka          5412 Trebišov 
          528111 Bačkov         5412 Trebišov 
          528129 Bara          5412 Trebišov 
          528145 Biel          5412 Trebišov 
          528161 Boľ           5412 Trebišov 
          528170 Borša          5412 Trebišov 
          528188 Boťany         5412 Trebišov 
          528200 Brehov         5412 Trebišov 
          528218 Brezina         5412 Trebišov 
          528226 Byšta          5412 Trebišov 
          528234 Cejkov         5412 Trebišov 
          528242 Čeľovce         5412 Trebišov 
          528251 Čerhov         5412 Trebišov 
          528269 Černochov        5412 Trebišov 
          528285 Čierna         5412 Trebišov 
          528293 Čierna nad Tisou    5412 Trebišov 
          528315 Dargov         5412 Trebišov 
          528323 Dobrá          5412 Trebišov 
          528340 Dvorianky        5412 Trebišov 
          528358 Egreš          5412 Trebišov 
          528366 Hraň          5412 Trebišov 
          528374 Hrčeľ          5412 Trebišov 
          528382 Hriadky         5412 Trebišov 
          528412 Kašov          5412 Trebišov 
          528421 Kazimír         5412 Trebišov 
          513831 Klin nad Bodrogom    5412 Trebišov 
          528439 Kožuchov        5412 Trebišov 
          528447 Kráľovský Chlmec    5412 Trebišov 
          528455 Kravany         5412 Trebišov 
          528471 Kuzmice         5412 Trebišov 
          528480 Kysta          5412 Trebišov 
          528498 Ladmovce        5412 Trebišov 
          528501 Lastovce        5412 Trebišov 
          528510 Leles          5412 Trebišov 
          528528 Luhyňa         5412 Trebišov 
          513792 Malá Tŕňa        5412 Trebišov 
          528536 Malé Ozorovce      5412 Trebišov 
          528544 Malé Trakany      5412 Trebišov 
          528552 Malý Horeš       5412 Trebišov 
          528561 Malý Kamenec      5412 Trebišov 
          528587 Michaľany        5412 Trebišov 
          528609 Nižný Žipov       5412 Trebišov 
          528617 Novosad         5412 Trebišov 
          528625 Nový Ruskov       5412 Trebišov 
          528676 Parchovany       5412 Trebišov 
          528641 Plechotice       5412 Trebišov 
          528668 Poľany         5412 Trebišov 
          528684 Pribeník        5412 Trebišov 
          528706 Rad           5412 Trebišov 
          528722 Sečovce         5412 Trebišov 
          543730 Sirník         5412 Trebišov 
          543748 Slivník         5412 Trebišov 
          543756 Slovenské Nové Mesto  5412 Trebišov 
          543764 Soľnička        5412 Trebišov 
          543772 Somotor         5412 Trebišov 
          513849 Stanča         5412 Trebišov 
          543781 Stankovce        5412 Trebišov 
          543799 Strážne         5412 Trebišov 
          543802 Streda nad Bodrogom   5412 Trebišov 
          528153 Svätá Mária       5412 Trebišov 
          528650 Svätuše         5412 Trebišov 
          543811 Svinice         5412 Trebišov 
          528099 Trebišov        5412 Trebišov 
          543829 Trnávka         5412 Trebišov 
          543845 Veľaty         5412 Trebišov 
          513806 Veľká Tŕňa       5412 Trebišov 
          543861 Veľké Ozorovce     5412 Trebišov 
          543896 Veľké Trakany      5412 Trebišov 
          543900 Veľký Horeš       5412 Trebišov 
          543918 Veľký Kamenec      5412 Trebišov 
          543926 Viničky         5412 Trebišov 
          543934 Višňov         5412 Trebišov 
          543951 Vojčice         5412 Trebišov 
          543969 Vojka          5412 Trebišov 
          543977 Zatín          5412 Trebišov 
          543985 Zbehňov         5412 Trebišov 
          543993 Zemplín         5412 Trebišov 
          544001 Zemplínska Nová Ves   5412 Trebišov 
          544019 Zemplínska Teplica   5412 Trebišov 
          544027 Zemplínske Hradište   5412 Trebišov 
          544035 Zemplínske Jastrabie  5412 Trebišov 
          544043 Zemplínsky Branč    5412 Trebišov 
1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.