312/2001 Z.z.

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (88)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (136)
... dalšie položky
Vybraná judikatúra (21)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (40)
... dalšie položky
Predpisy EU (1)
... dalšie položky
Monografie (14)
... dalšie položky
312/2001 Z.z.
ZÁKON
z 2. júla 2001
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
PRVÁ ČASŤ
Zrušená od 1.11.2009
Nadpis zrušený od 1.11.2009
§ 1
Zrušený od 1.11.2009
§ 2
Zrušený od 1.11.2009
§ 3
Zrušený od 1.11.2009
DRUHÁ ČASŤ
Zrušená od 1.11.2009
PRVÁ HLAVA
Zrušená od 1.11.2009
§ 4
Zrušený od 1.11.2009
§ 5
Zrušený od 1.11.2009
§ 6
Zrušený od 1.6.2006
§ 6a
Zrušený od 1.6.2006
§ 7
Zrušený od 1.11.2009
§ 8
Zrušený od 1.11.2009
§ 9
Zrušený od 1.11.2009
§ 10
Zrušený od 1.11.2009
§ 11
Zrušený od 1.11.2009
Nadpis zrušený od 1.6.2006
§ 12
Zrušený od 1.6.2006
§ 13
Zrušený od 1.6.2006
DRUHÁ HLAVA
Zrušená od 1.11.2009
§ 14
Zrušený od 1.11.2009
§ 15
Zrušený od 1.11.2009
§ 15a
Zrušený od 1.11.2009
§ 16
Zrušený od 1.11.2009
§ 17
Zrušený od 1.11.2009
§ 18
Zrušený od 1.11.2009
§ 19
Zrušený od 1.11.2009
Nadpis zrušený od 1.6.2006
§ 20
Zrušený od 1.6.2006
§ 21
Zrušený od 1.1.2004
§ 22
Zrušený od 1.6.2006
§ 23
Zrušený od 1.11.2009
§ 24
Zrušený od 1.11.2009
Nadpis zrušený od 1.11.2009
§ 24a
Zrušený od 1.11.2009
§ 24b
Zrušený od 1.11.2009
§ 24c
Zrušený od 1.11.2009
§ 25
Zrušený od 1.11.2009
§ 26
Zrušený od 1.11.2009
Nadpis zrušený od 1.11.2009
§ 27
Zrušený od 1.11.2009
§ 28
Zrušený od 1.11.2009
§ 29
Zrušený od 1.11.2009
§ 30
Zrušený od 1.11.2009
§ 31
Zrušený od 1.11.2009
Nadpis zrušený od 1.11.2009
§ 32
Zrušený od 1.11.2009
§ 33
Zrušený od 1.11.2009
§ 34
Zrušený od 1.11.2009
§ 34a
Zrušený od 1.1.2004
§ 35
Zrušený od 1.11.2009
§ 35a
Zrušený od 1.11.2009
§ 36
Zrušený od 1.11.2009
§ 37
Zrušený od 1.11.2009
§ 38
Zrušený od 1.11.2009
§ 39
Zrušený od 1.11.2009
§ 40
Zrušený od 1.11.2009
§ 41
Zrušený od 1.11.2009
§ 42
Zrušený od 1.11.2009
§ 43
Zrušený od 1.11.2009
§ 44
Zrušený od 1.11.2009
§ 45
Zrušený od 1.6.2006
§ 46
Zrušený od 1.11.2009
§ 47
Zrušený od 1.11.2009
§ 48
Zrušený od 1.11.2009
§ 49
Zrušený od 1.11.2009
§ 50
Zrušený od 1.11.2009
§ 51
Zrušený od 1.11.2009
TRETIA HLAVA
Zrušená od 1.11.2009
§ 52
Zrušený od 1.11.2009
§ 53
Zrušený od 1.11.2009
§ 54
Zrušený od 1.11.2009
§ 55
Zrušený od 1.11.2009
§ 56
Zrušený od 1.11.2009
§ 57
Zrušený od 1.11.2009
§ 58
Zrušený od 1.11.2009
§ 59
Zrušený od 1.11.2009
Nadpis zrušený od 1.6.2006
§ 60
Zrušený od 1.6.2006
§ 61
Zrušený od 1.6.2006
§ 62
Zrušený od 1.1.2004
§ 63
Zrušený od 1.1.2004
§ 64
Zrušený od 1.1.2004
§ 65
Zrušený od 1.1.2004
§ 66
Zrušený od 1.1.2004
ŠTVRTÁ HLAVA
Zrušená od 1.11.2009
§ 67
Zrušený od 1.11.2009
§ 68
Zrušený od 1.11.2009
§ 69
Zrušený od 1.11.2009
§ 70
Zrušený od 1.11.2009
§ 71
Zrušený od 1.11.2009
§ 72
Zrušený od 1.6.2006
§ 73
Zrušený od 1.11.2009
§ 74
Zrušený od 1.11.2009
§ 75
Zrušený od 1.11.2009
§ 76
Zrušený od 1.11.2009
PIATA HLAVA
Zrušená od 1.11.2009
§ 77
Zrušený od 1.11.2009
ŠIESTA HLAVA
Zrušená od 1.11.2009
§ 78
Zrušený od 1.11.2009
§ 79
Zrušený od 1.11.2009
§ 80
Zrušený od 1.1.2004
§ 81
Zrušený od 1.1.2004
§ 82
Zrušený od 1.11.2009
§ 83
Zrušený od 1.11.2009
§ 84
Zrušený od 1.11.2009
§ 85
Zrušený od 1.11.2009
§ 85a
Zrušený od 1.11.2009
§ 86
Zrušený od 1.11.2009
§ 87
Zrušený od 1.11.2009
§ 88
Zrušený od 1.11.2009
§ 89
Zrušený od 1.11.2009
§ 90
Zrušený od 1.6.2006
§ 91
Zrušený od 1.11.2009
§ 92
Zrušený od 1.11.2009
§ 93
Zrušený od 1.11.2009
§ 94
Zrušený od 1.11.2009
§ 95
Zrušený od 1.1.2004
§ 96
Zrušený od 1.11.2009
§ 97
Zrušený od 1.11.2009
§ 98
Zrušený od 1.11.2009
§ 99
Zrušený od 1.11.2009
Nadpis zrušený od 1.11.2009
§ 100
Zrušený od 1.11.2009
§ 100a
Zrušený od 1.11.2009
§ 101
Zrušený od 1.11.2009
§ 102
Zrušený od 1.11.2009
§ 103
Zrušený od 1.11.2009
§ 104
Zrušený od 1.11.2009
§ 105
Zrušený od 1.11.2009
§ 105a
Zrušený od 1.11.2009
§ 106
Zrušený od 1.11.2009
§ 106a
Zrušený od 1.11.2009
SIEDMA HLAVA
Zrušená od 1.11.2009
§ 107
Zrušený od 1.1.2004
§ 108
Zrušený od 1.1.2004
Nadpis zrušený od 1.1.2004
§ 108a
Zrušený od 1.1.2004
§ 108b
Zrušený od 1.1.2004
Nadpis zrušený od 1.1.2004
§ 109
Zrušený od 1.1.2004
§ 110
Zrušený od 1.1.2004
§ 111
Zrušený od 1.1.2004
§ 112
Zrušený od 1.1.2004
§ 113
Zrušený od 1.11.2009
§ 114
Zrušený od 1.11.2009
ÔSMA HLAVA
Zrušená od 1.11.2009
§ 115
Zrušený od 1.11.2009
§ 116
Zrušený od 1.11.2009
§ 117
Zrušený od 1.11.2009
DEVIATA HLAVA
Zrušená od 1.11.2009
§ 118
Zrušený od 1.11.2009
§ 119
Zrušený od 1.11.2009
§ 119a
Zrušený od 1.11.2009
DESIATA HLAVA
Zrušená od 1.11.2009
§ 120
Zrušený od 1.11.2009
§ 121
Zrušený od 1.11.2009
Nadpis zrušený od 1.11.2009
§ 122
Zrušený od 1.11.2009
§ 123
Zrušený od 1.11.2009
§ 124
Zrušený od 1.11.2009
JEDENÁSTA HLAVA
Zrušená od 1.11.2009
§ 125
Zrušený od 1.11.2009
§ 126
Zrušený od 1.11.2009
Nadpis zrušený od 1.11.2009
§ 126a
Zrušený od 1.6.2006
§ 126b
Zrušený od 1.6.2006
§ 127
Zrušený od 1.11.2009
§ 128
Zrušený od 1.6.2006
§ 129
Zrušený od 1.6.2006
§ 130
Zrušený od 1.1.2004
§ 131
Zrušený od 1.1.2004
§ 132
Zrušený od 1.1.2004
§ 133
Zrušený od 1.1.2004
§ 134
Zrušený od 1.1.2004
§ 135
Zrušený od 1.1.2004
§ 136
Zrušený od 1.1.2004
Nadpis zrušený od 1.11.2009
§ 137
Zrušený od 1.11.2009
§ 138
Zrušený od 1.11.2009
§ 138a
Zrušený od 1.6.2006
§ 139
Zrušený od 1.11.2009
Nadpis zrušený od 1.11.2009
§ 140
Zrušený od 1.11.2009
§ 141
Zrušený od 1.11.2009
§ 142
Zrušený od 1.11.2009
§ 143
Zrušený od 1.11.2009
§ 144
Zrušený od 1.11.2009
TRETIA ČASŤ
Zrušená od 1.1.2004
§ 145
Zrušený od 1.1.2004
§ 146
Zrušený od 1.1.2004
§ 147
Zrušený od 1.1.2004
§ 148
Zrušený od 1.1.2004
ŠTVRTÁ ČASŤ
Zrušená od 1.11.2009
§ 149
Zrušený od 1.11.2009
§ 150
Zrušený od 1.11.2009
§ 150a
Zrušený od 1.11.2009
§ 151
Zrušený od 1.11.2009
§ 152
Zrušený od 1.11.2009
§ 153
Zrušený od 1.11.2009
§ 153a
Zrušený od 1.11.2009
§ 154
Zrušený od 1.11.2009
§ 154a
Zrušený od 1.11.2009
§ 154b
Zrušený od 1.11.2009
§ 155
Zrušený od 1.11.2009
§ 155a
Zrušený od 1.11.2009
§ 155b
Zrušený od 1.11.2009
§ 156
Zrušený od 1.11.2009
§ 156a
Zrušený od 1.11.2009
§ 157
Zrušený od 1.11.2009
§ 158
Zrušený od 1.11.2009
§ 159
Zrušený od 1.11.2009
§ 159a
Zrušený od 1.11.2009
§ 159b
Zrušený od 1.11.2009
§ 160
Zrušený od 1.11.2009
§ 161
Zrušený od 1.11.2009
§ 161a
Zrušený od 1.11.2009
§ 162
Zrušený od 1.11.2009
§ 163
Zrušený od 1.11.2009
§ 164
Zrušený od 1.11.2009
§ 165
Zrušený od 1.11.2009
§ 165a
Zrušený od 1.11.2009
§ 165b
Zrušený od 1.11.2009
§ 165c
Zrušený od 1.11.2009
§ 165d
Zrušený od 1.11.2009
§ 165e
Zrušený od 1.11.2009
§ 165f
Zrušený od 1.11.2009
§ 165g
Zrušený od 1.11.2009
§ 165h
Zrušený od 1.11.2009
§ 166
Zrušený od 1.11.2009
§ 167
Zrušený od 1.11.2009
§ 168
Zrušený od 1.11.2009
§ 169
Zrušený od 1.11.2009
Čl.II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z.z., zákona č. 58/1998 Z.z., zákona č. 143/1998 Z.z., zákona č. 200/1998, zákona č. 337/1998 Z.z., zákona č. 263/1999 Z.z., zákona č. 293/1999 Z.z., zákona č. 95/2000 Z.z., zákona č. 195/2000 Z.z., zákona č. 329/2000 Z.z., zákona č. 338/2000 Z.z., zákona č. 417/2000 Z.z. a zákona č. 241/2001 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 sa vypúšťajú odseky 3 a 7.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5. Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 6.
2. V § 2 v novooznačenom odseku 3 sa vypúšťajú slová "a vedúcemu úradu".
3. V novooznačenom odseku 6 sa číslovka "6" nahrádza číslovkou "5" a vypúšťajú sa slová "a odseku 7".
4. V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
"l) Úrad pre štátnu službu Slovenskej republiky (ďalej len "úrad pre štátnu službu").".
5. Za § 20b sa vkladá § 20c, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 20c
Úrad pre štátnu službu
(1) Úrad pre štátnu službu je ústredný orgán štátnej správy pre štátnu službu.
(2) Na čele úradu pre štátnu službu je predseda Úradu pre štátnu službu Slovenskej republiky (ďalej len "predseda úradu pre štátnu službu"), ktorého na návrh vlády Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky. Funkčné obdobie predsedu úradu pre štátnu službu je päť rokov.
(3) Prezident Slovenskej republiky odvolá predsedu úradu pre štátnu službu, ak
a) je zdravotne nespôsobilý plniť povinnosti predsedu úradu pre štátnu službu aspoň šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,
b) prestal spĺňať predpoklady ustanovené osobitným predpisom 1a) alebo
c) porušuje povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(4) Funkčné obdobie predsedu úradu pre štátnu službu, ktorý bol odvolaný z funkcie podľa odseku 3, skončí sa dňom uvedeným v rozhodnutí prezidenta Slovenskej republiky. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky je konečné a nemožno sa ďalej proti nemu odvolať.
(5) Predseda úradu pre štátnu službu sa môže svojej funkcie vzdať, a to písomným oznámením o vzdaní sa funkcie predsedu úradu pre štátnu službu; písomné oznámenie doručuje prezidentovi Slovenskej republiky najneskôr pred dňom, ktorý uvádza ako deň skončenia funkcie.
(6) Funkčné obdobie predsedu úradu pre štátnu službu, ktorý sa vzdal funkcie podľa odseku 5, skončí sa dňom uvedeným v oznámení o vzdaní sa funkcie predsedu úradu pre štátnu službu. Ak predseda úradu pre štátnu službu dátum skončenia svojej funkcie neuviedol, funkčné obdobie sa skončí dňom doručenia oznámenia prezidentovi Slovenskej republiky alebo dňom, ktorý určí prezident Slovenskej republiky.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
"1a) § 14 ods. 1 zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
Čl.III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. sa mení takto:
V § 18 odsek 1 znie:
"(1) Slovenský národný archív je zariadením ministerstva vnútra, ktoré plní úlohy štátnej správy na úseku archívnictva.".
Čl.IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z.z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky sa mení takto:
V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová "a ďalších vedúcich zamestnancov kancelárie, o ktorých to ustanovuje organizačný poriadok kancelárie".
Čl.V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002 okrem čl. I § 6 a § 145 až 148 a čl. II štvrtého bodu a piateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2001.
Zákony č. 131/2002 Z.z. a č. 143/2002 Z.z. nadobudli účinnosť 1. aprílom 2002.
Zákon č. 185/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 16. aprílom 2002.
Zákon č. 411/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 9. augustom 2002. Ustanovenie čl. I § 154 ods. 4 stratilo účinnosť 31. marca 2004.
Zákon č. 667/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 7. decembrom 2002 okrem ustanovení uvedených v 24. a 25. bode, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2003.
Zákon č. 139/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2003.
Zákon č. 267/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 26. júlom 2003.
Zákony č. 453/2003 Z.z. a č. 550/2003 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2004.
Zákon č. 551/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2004 okrem ustanovenia čl. I § 14 ods. 12, ktorý nadobudol účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a § 82 ods. 3, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2005.
Zákon č. 365/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2004.
Nariadenie č. 412/2004 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. augustom 2004.
Zákony č. 382/2004 Z.z. a č. 403/2004 Z.z. nadobudli účinnosť 1. septembrom 2004.
Zákony č. 612/2004 Z.z. a č. 728/2004 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2005.
Zákon č. 757/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2005.
Nariadenie č. 203/2005 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. júlom 2005.
Zákon č. 628/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 2. januárom 2006.
Zákon č. 231/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2006.
Nariadenie č. 270/2006 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. júlom 2006.
Zákon č. 664/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2007.
Zákon č. 107/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 15. marcom 2007.
Zákon č. 199/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2007.
Nariadenie č. 237/2007 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. júlom 2007.
Zákon č. 253/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2007.
Zákon č. 348/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2007.
Zákony č. 519/2007 Z.z. a č. 613/2007 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2008.
Zákon č. 166/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2008.
Zákon č. 460/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.
Zákon č. 59/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2009.
Nález č. 290/2009 Z.z. a zákon č. 291/2009 Z.z. nadobudli účinnosť 17. júlom 2009.
Zákon č. 400/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2009.
Rudolf Schuster v.r.
Jozef Migaš v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.1
Zrušená od 1.11.2009
PRÍL.2
Zrušená od 1.11.2009
PRÍL.3
Zrušená od 1.11.2009
PRÍL.4
Zrušená od 1.1.2009
PRÍL.5
Zrušená od 1.6.2006
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.