Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Judikatúra (4)
... dalšie položky

25/2001 Z.z. Dohoda medzi SR a Bieloruskom o vzájomných bezvízových cestách

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
25/2001 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 140 z 15. marca 2000 schválila vypovedanie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o vzájomných bezvízových cestách občanov podpísanej v Minsku 20. septembra 1995 (vyhláška č. 76/1996 Z.z.).
Platnosť dohody sa skončila 31. decembra 2000 na základe článku 14.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Oznámenie č. 25/2001 Z.z., o vypovedaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o vzájomných bezvízových cestách občanov, Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Schválené: 15.03.2000
Rozposlané/platnosť od: 31.01.2001
Účinnosť od: 31.12.2000
Zrušené: -

11/2001 Zbierky zákonov na strane 496.
Odkaz na rovnopis čiastky