Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky

350/2000 Z.z. zrušenie Dohody s Ukrajinou o vzájomných cestách občanov

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
350/2000 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 140 z 15. marca 2000 schválila výpoveď Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov podpísanej v Prahe 17. decembra 1981 (č. 92/1982 Zb.) vo vzťahu k Ukrajine. Nótu o výpovedi zaslalo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky Veľvyslanectvu Ukrajiny v Bratislave 28. apríla 2000.
Platnosť dohody vo vzťahu k Ukrajine sa skončila 28. júna 2000 na základe článku 26 ods. 2.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Oznámenie č. 350/2000 Z.z., o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov vo vzťahu k Ukrajine, Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Schválené: 15.03.2000
Rozposlané/platnosť od: 31.10.2000
Účinnosť od: 28.06.2000
Zrušené: -

144/2000 Zbierky zákonov na strane 3923.
Odkaz na rovnopis čiastky