Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
Judikatúra (3)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky

375/1998 Z.z. o amnestii

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
375/1998 Z.z.
ROZHODNUTIE
predsedu vlády Slovenskej republiky
z 8. decembra 1998
o amnestii
Predseda vlády Slovenskej republiky, využívajúc svoje právomoci podľa čl. 105 ods. 1 a čl. 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky, v záujme odstránenia sporov o ústavnosť rozhodnutia o amnestii z 3. marca 1998, uverejneného pod č. 55/1998 Z.z., a rozhodnutia o amnestii zo 7. júla 1998, uverejneného pod č. 214/1998 Z.z., vyhlasuje toto rozhodnutie o amnestii:
Článok I
Článok V a článok VI rozhodnutia o amnestii z 3. marca 1998, uverejneného pod č. 55/1998 Z.z., a článok I a článok II rozhodnutia o amnestii zo 7. júla 1998, uverejneného pod č. 214/1998 Z.z., sa vypúšťajú.
Mikuláš Dzurinda v.r.
predseda vlády Slovenskej republiky
v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Rozhodnutie č. 375/1998 Z.z., o amnestii, Predsedu vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 08.12.1998
Rozposlané/platnosť od: 08.12.1998
Účinnosť od: 08.12.1998
Zrušené: -

147/1998 Zbierky zákonov na strane 2646.
Odkaz na rovnopis čiastky