Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky

107/1994 Z.z. o vypovedaní Dohody medzi vládou ČSSR a ZSSR

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
107/1994 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z 8. februára 1994 č. 95 vypovedala Dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov, podpísanú v Prahe 17. decembra 1981 (č. 92/1982 Zb.), vo vzťahu k Moldavskej republike, Gruzínskej republike, Arménskej republike, Azerbajdžanskej republike, Kazašskej republike, Kirgizskej republike, Tadžickej republike a k Turkménskej republike. Príslušné nóty o vypovedaní dohody boli odovzdané diplomatickým misiám príslušných štátov 17. februára 1994. Dohoda v súlade so svojím článkom 26 ods. 2 stráca platnosť 17. apríla 1994. Dňom 18. apríla 1994 platí pre občanov Moldavskej republiky, Gruzínskej republiky, Arménskej republiky, Azerbajdžanskej republiky, Kazašskej republiky, Kirgizskej republiky, Tadžickej republiky a Turkménskej republiky pri vstupe na územie Slovenskej republiky vízová povinnosť.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Oznámenie č. 107/1994 Z.z., o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov vo vzťahu k Moldavskej republike, Gruzínskej republike, Arménskej republike, Kazašskej republike, Kirgizskej republike, Tadžickej republike a k Turkménskej republike, Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Schválené: 08.02.1994
Rozposlané/platnosť od: 06.05.1994
Účinnosť od: 18.04.1994
Zrušené: -

30/1994 Zbierky zákonov na strane 523.
Odkaz na rovnopis čiastky