Obsah Dostupné filtre
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky

299/1991 Zb. o vyhlásení a zrušení vyhlásenia národných kultúrnych pamiatok

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
299/1991 Zb.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. júna 1991
o vyhlásení a zrušení vyhlásenia niektorých národných kultúrnych pamiatok
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti nariaďuje:
§ 1
(1) Za národné kultúrne pamiatky sa vyhlasujú:
A) Nehnuteľné kultúrne pamiatky:
a) Stredoveké nástenné maľby,
b) Kláštorný komplex pavlínov s pútnickým kostolom Panny Márie Sedembolestnej v Šaštíne,
c) Súbor pamiatok černovskej masakry roku 1907 v Ružomberku - Černovej,
d) Prvé slovenské patronátne gymnáziá v Revúcej, Martine a Kláštore pod Znievom,
e) Lesná úvraťová železnica Chmúra-Tanečník.
B) Hnuteľná kultúrna pamiatka:
Dielo Jána Szilassyho.
(2) Umiestnenie a vymedzenie národných kultúrnych pamiatok je uvedené v prílohe tohto nariadenia.
§ 2
Zrušujú sa:
1. Body 11., 12., 13., 14. a 15. uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 27. februára 1961 č. 24 (reg. v čiastke 36/1962 Zb.), ktorým boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky
a) Prešov - mestská radnica (bývalá budova MsNV),
b) Krompachy - námestie pred bývalou správnou budovou závodu,
c) Ľubochňa - Kollárov dom,
d) Vrútky - budova tlačiarne a redakcie a bývalé ilegálne centrum komunistickej tlače,
e) Banská Bystrica - robotnícky dom.
2. Body 2 a 6 v časti A uznesenia vlády Slovenskej socialistickej republiky z 15. septembra 1982 č. 255 (reg. v čiastke 15/1983 Zb.), ktorými boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky
a) Dom Československo-sovietskeho priateľstva - Pamätná budova, sídlo Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska počas Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, ulica Februárového víťazstva č. 8),
b) Národný dom - Pamätná budova zjednocovacieho zjazdu v roku 1944 (Banská Bystrica, ulica Februárového víťazstva č. 12).
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augustom 1991.
Čarnogurský v.r.
PRÍL.
UMIESTNENIE A VYMEDZENIE NÁRODNÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK
A) Nehnuteľné
a) Stredoveké nástenné maľby v objektoch:
 1. Názov:        Rím.-kat. kostol Všetkých svätých 
  Obec:         Batizovce 
  Katastrálne územie:  Batizovce 
  Parcelné číslo:    1/1, 1/2 
  Územno-technická 
  jednotka:       Batizovce (802 174) 
  Súpisné číslo:    176 

 2. Názov:        Rím.-kat.kostol Všetkých svätých 
  Obec:         Bijacovce 
  Katastrálne územie:  Bijacovce 
  Parcelné číslo:    123 
  Územno-technická 
  jednotka:       Bijacovce (802 930) 
  Súpisné číslo:    - 

 3. Názov:        Kostol Kresť.ref.cirkvi
  Obec:         Čečejovce 
  Katastrálne územie:  Čečejovce 
  Parcelné číslo:    46/2 
  Územno-technická 
  jednotka:       Čečejovce (809 004) 
  Súpisné číslo:    365 

 4. Názov:        Rím.-kat.kostol sv.Martina 
  Obec:         Čerín 
  Katastrálne územie:  Čerín 
  Parcelné číslo:    1 
  Územno-technická 
  jednotka:       Čerín (809 284) 
  Súpisné číslo:    48 

 5. Názov:        Rím.-kat.kostol Všetkých svätých 
  Obec:         Dechtice 
  Katastrálne územie:  Dechtice 
  Parcelné číslo:    3948 
  Územno-technická 
  jednotka:       Dechtice (810 223) 
  Súpisné číslo:    - 

 6. Názov:        Rím.-kat.kostol sv.Alžbety 
  Obec:         Dravce 
  Katastrálne územie:  Dravce 
  Parcelné číslo:    22 
  Územno-technická 
  jednotka:       Dravce (812 803) 
  Súpisné číslo:    26 

 7. Názov:        Rím.-kat.kostol Zvestovania Panne Márii 
  Obec:         Chyžné 
  Katastrálne územie:  Chyžné 
  Parcelné číslo:    237 
  Územno-technická 
  jednotka:       Chyžné (821 110) 
  Súpisné číslo:    115 

 8. Názov:        Kostol ev.a.v.
  Obec:         Koceľovce 
  Katastrálne územie:  Koceľovce 
  Parcelné číslo:    1 
  Územno-technická 
  jednotka:       Koceľovce (825 018) 
  Súpisné číslo:    30 

 9. Názov:        Kostol ev.a.v.
  Obec:         Kraskovo 
  Katastrálne územie:  Kraskovo 
  Parcelné číslo:    1,2 
  Územno-technická 
  jednotka:       Kraskovo (828 378) 
  Súpisné číslo:    - 

10. Názov:        Kostol ev.a.v.
  Obec:         Kyjatice 
  Katastrálne územie:  Kyjatice 
  Parcelné číslo:    1 
  Územno-technická 
  jednotka:       Kyjatice (830 232) 
  Súpisné číslo:    - 
11. Názov:        Kaplnka pri rím.-kat. kostole Nájdenia
             sv. Kríža 
  Obec:         Leles 
  Katastrálne územie:  Leles 
  Parcelné číslo:    1 
  Územno-technická 
  jednotka:       Leles (831 271) 
  Súpisné číslo:    - 

12. Názov:        Rím.-kat.kostol sv.Ladislava 
             a minoritský kláštor 
  Obec:         Levoča 
  Katastrálne územie:  Levoča 
  Parcelné číslo:    317, 319 
  Územno-technická 
  jednotka:       Levoča (831 859) 
  Súpisné číslo:    555, 554 

13. Názov:        Rím.-kat.kostol sv.Ondreja 
  Obec:         Liptovský Ondrej 
  Katastrálne územie:  Liptovský Ondrej 
  Parcelné číslo:    67 
  Územno-technická 
  jednotka:       Liptovský Ondrej (832 839) 
  Súpisné číslo:    40 

14. Názov:        Rím.-kat.kostol Všetkých svätých 
  Obec:         Ludrová 
  Katastrálne územie:  Ludrová 
  Parcelné číslo:    1040 
  Územno-technická 
  jednotka:       Ludrová (834 084) 
  Súpisné číslo:    1 

15. Názov:        Kostol ev.a.v. 
  Obec:         Ľuboreč 
  Katastrálne územie:  Ľuboreč 
  Parcelné číslo:    1 
  Územno-technická 
  jednotka:       Ľuboreč (833 541) 
  Súpisné číslo:    - 

16. Názov:        Rím.-kat.sv. Martina
  Obec:         Martin 
  Katastrálne územie:  Martin 
  Parcelné číslo:    526 
  Územno-technická 
  jednotka:       Martin (836 168) 
  Súpisné číslo:    1061 

17. Názov:        Rím.-kat. kostol sv. Ladislava 
  Obec:         Necpaly 
  Katastrálne územie:  Necpaly 
  Parcelné číslo:    312 
  Územno-technická 
  jednotka:       Necpaly (839 400) 
  Súpisné číslo:    147 

18. Názov:        Kostol ev.a.v.
  Obec:         Ochtiná 
  Katastrálne územie:  Ochtiná 
  Parcelné číslo:    1 
  Územno-technická 
  jednotka:       Ochtiná (843 261) 
  Súpisné číslo:    151 

19. Názov:        Kostol Kresť.ref.cirkvi
  Obec:         Plešivec 
  Katastrálne územie:  Plešivec 
  Parcelné číslo:    3 
  Územno-technická 
  jednotka:       Plešivec (846 929) 
  Súpisné číslo:    480 

20. Názov:        Rím.-kat. kostol Nanebovzatia Panny
             Márie 
  Obec:         Podolínec 
  Katastrálne územie:  Podolínec 
  Parcelné číslo:    8 
  Územno-technická 
  jednotka:       Podolínec (847 674) 
  Súpisné číslo:    1 

21. Názov:        Rím.-kat. kostol sv. Františka
             Serafínskeho 
  Obec:         Poniky 
  Katastrálne územie:  Poniky 
  Parcelné číslo:    8 
  Územno-technická 
  jednotka:       Poniky (848 158) 
  Súpisné číslo:    - 

22. Názov:        Rím.-kat. kostol sv. Mikuláša biskupa 
  Obec:         Poruba 
  Katastrálne územie:  Poruba 
  Parcelné číslo:    269 
  Územno-technická 
  jednotka:       Poruba (848 638) 
  Súpisné číslo:    282 
23. Názov:        Rím.-kat. kostol Najsv. Trojice 
  Obec:         Rákoš 
  Katastrálne územie:  Rákoš pri Jelšave 
  Parcelné číslo:    1 
  Územno-technická 
  jednotka:       Rákoš pri Jelšave (851 281) 
  Súpisné číslo:    1 

24. Názov:        Kostol ev.a.v.
  Obec:         Rimavská Baňa 
  Katastrálne územie:  Rimavská Baňa 
  Parcelné číslo:    1 
  Územno-technická 
  jednotka:       Rimavská Baňa (852 384) 
  Súpisné číslo:    - 

25. Názov:        Kostol ev.a.v.
  Obec:         Rimavské Brezovo 
  Katastrálne územie:  Rimavské Brezovo 
  Parcelné číslo:    1 
  Územno-technická 
  jednotka:       Rimavské Brezovo (852 597) 
  Súpisné číslo:    98 

26. Názov:        Rím.-kat.kostol sv.Mikuláša biskupa 
  Obec:         Sazdice 
  Katastrálne územie:  Sazdice 
  Parcelné číslo:    24 
  Územno-technická 
  jednotka:       Sazdice (854 450) 
  Súpisné číslo:    70 

27. Názov:        Rím.-kat.kostol očisťovania Panny Márie 
  Obec:         Smrečany 
  Katastrálne územie:  Smrečany 
  Parcelné číslo:    129 
  Územno-technická 
  jednotka:       Smrečany (856 886) 
  Súpisné číslo:    39 

28. Názov:        Rím.-kat.kostol sv.Juraja 
  Obec:         Stará Halič 
  Katastrálne územie:  Stará Halič 
  Parcelné číslo:    1 
  Územno-technická 
  jednotka:       Stará Halič (857 939) 
  Súpisné číslo:    - 

29. Názov:        Kostol Kresť.ref.cirkvi
  Obec:         Svinice 
  Katastrálne územie:  Svinice 
  Parcelné číslo:    1 
  Územno-technická 
  jednotka:       Svinice (859 885) 
  Súpisné číslo:    - 

30. Názov:        Kostol Kresť.ref.cirkvi
  Obec:         Šamorín 
  Katastrálne územie:  Šamorín I. 
  Parcelné číslo:    534, 535, 536 
  Územno-technická 
  jednotka:       Šamorín I. (860 387) 
  Súpisné číslo:    497 

31. Názov:        Rím.-kat.kostol sv.Margity 
  Obec:         Šivetice 
  Katastrálne územie:  Šivetice 
  Parcelné číslo:    87 
  Územno-technická 
  jednotka:       Šivetice (860 981) 
  Súpisné číslo:    82 

32. Názov:        Rím.-kat.kostol sv.Filipa a Jakuba 
  Obec:         Švábovce 
  Katastrálne územie:  Švábovce 
  Parcelné číslo:    31 
  Územno-technická 
  jednotka:       Švábovce (862 371) 
  Súpisné číslo:    - 

33. Názov:        Rím.-kat.kostol sv.Kataríny 
  Obec:         Veľká Lomnica 
  Katastrálne územie:  Veľká Lomnica 
  Parcelné číslo:    1/1 
  Územno-technická 
  jednotka:       Veľká Lomnica (867 837) 
  Súpisné číslo:    - 

34. Názov:        Rím.-kat.kostol sv.Mateja apoštola 
  Obec:         Zolná 
  Katastrálne územie:  Zolná 
  Parcelné číslo:    358 
  Územno-technická 
  jednotka:       Zolná (873 594) 
  Súpisné číslo:    - 

35. Názov:        Rím.-kat.kostol sv.Jakuba 
  Obec:         Želiezovce 
  Katastrálne územie:  Želiezovce 
  Parcelné číslo:    581/2 
  Územno-technická 
  jednotka:       Želiezovce (874 272) 
  Súpisné číslo:    267 
b) Kláštorný komplex pavlínov s pútnickým kostolom Panny Márie Sedembolestnej (rím.-kat.kostol, kláštor pavlínov, kaplnka Panny Márie, hospodárska budova, súsošie Piety, stĺp so súsoším Najsv.Trojice)
  Obec:         Šaštín - Stráže 
  Katastrálne územie:  Šaštín 
  Parcelné číslo:    79, 80 
  Územno-technická 
  jednotka:       Šaštín (860 689) 
  Súpisné číslo:    1294, kostol 14 
c) Súbor pamiatok černovskej masakry r. 1907 (rím.-kat.kostol Panny Márie Ružencovej, pamätné miesto černovskej masakry, náhrobok černovskej masakry)
  Obec:         Ružomberok 
  Katastrálne územie:  Černová 
  Parcelné číslo:    8001, 11992, 8494 
  Územno-technická 
  jednotka:       Ružomberok (853 801) 
  Súpisné číslo:    3 
d) Prvé slovenské patronátne gymnáziá v Revúcej, Martine a Kláštore pod Znievom
 1. Názov:        Kúria  -  pamätná  budova  prvého
             slovenského patronátneho gymnázia
  Obec:         Revúca 
  Katastrálne územie:  Revúca 
  Parcelné číslo:    144 
  Územno-technická 
  jednotka:       Revúca (852 104) 
  Súpisné číslo:    260 

 2. Názov:        Slovenské evanjelické patronátne
             gymnázium 
  Obec:         Revúca 
  Katastrálne územie:  Revúca 
  Parcelné číslo:    816 
  Územno-technická 
  jednotka:       Revúca (852 104) 
  Súpisné číslo:    27
 
 3. Názov:        Slovenské   evanjelické   patronátne
             gymnázium 
  Obec:         Martin 
  Katastrálne územie:  Martin 
  Parcelné číslo:    746, 745, 744/2 
  Územno-technická 
  jednotka:       Martin (836 168) 
  Súpisné číslo:    4186 

 4. Názov:        Slovenské katolícke patronátne gymnázium 
  Obec:         Kláštor pod Znievom 
  Katastrálne územie:  Kláštor pod Znievom 
  Parcelné číslo:    534, 535 
  Územno-technická 
  jednotka:       Kláštor pod Znievom (824 089) 
  Súpisné číslo:    - 
e) Lesná úvraťová železnica Chmúra-Tanečník
  Obec:         1. Nová Bystrica 
             2. Zakamenné 
             3. Oravská Lesná 
  Katastrálne územie:  1. Nová Bystrica 
             2. Zakamenné 
             3. Oravská Lesná 
  Parcelné číslo:    1. 11 199 až 11 186 
             2. 12 885 
             3. 17 130 
  Územno-technická 
  jednotka:       1. Nová Bystrica (841 633) 
             2. Zakamenné (871 940) 
             3. Oravská Lesná (844 110) 
B) Hnuteľná
  Dielo Jána Szilassyho 

Rozsah diela:       95 liturgických predmetov evidovaných v
             Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR
             (32  kalichov,  31  monštrancií,  9
             pacifikálov, 16 cibórií, 3 relikviáre, 2
             navikuly, 1 pár procesiových koruniek, 1
             kadidelnica) 
Umiestnenie:       v kostoloch a farských úradoch na území
             Slovenskej republiky.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 299/1991 Zb., o vyhlásení a zrušení vyhlásenia niektorých národných kultúrnych pamiatok, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 11.06.1991
Rozposlané/platnosť od: 31.07.1991
Účinnosť od: 01.08.1991
Zrušené: 01.04.2002

55/1991 Sbírky zákonů na strane 1316.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 49/2002 Z.z.