Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky
Monografie (2)
... dalšie položky

81/1990 Zb. o zmene názvu Československej socialistickej republiky

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
81/1990 Zb.
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 29. marca 1990
o zmene názvu Československej socialistickej republiky
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
Čl.I
Názov "Československá socialistická republika" sa mení na "Česko-slovenská federatívna republika".
Čl.II
Pokiaľ je v doterajších ústavných a iných zákonoch uvedený názov "Československá socialistická republika", rozumie sa tým "Česko-slovenská federatívna republika".
Čl.III
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v.r.
Dubček v.r.
Čalfa v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Ústavní zákon č. 81/1990 Zb., o zmene názvu Československej socialistickej republiky, Federálního shromáždění.

Schválené: 29.03.1990
Rozposlané/platnosť od: 29.03.1990
Účinnosť od: 29.03.1990
Zrušené: 23.04.1990

19/1990 Sbírky zákonů na strane 0362.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 101/1990 Zb.