Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky

50/1990 Zb. o názve, št. znaku, št. vlajke, št. pečati a št. hymne SR

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
50/1990 Zb.
ÚSTAVNÝ ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 1. marca 1990
o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl.1
(1) Názov "Slovenská socialistická republika" sa mení na "Slovenská republika".
(2) Ak je v doterajších ústavných a iných zákonoch uvedený názov Slovenská socialistická republika, rozumie sa tým Slovenská republika.
Čl.2
Štátny znak
(1) Štátny znak Slovenskej republiky tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia.
(2) Vyobrazenie štátneho znaku Slovenskej republiky tvorí prílohu 1 tohto zákona.
Čl.3
Štátna vlajka
(1) Štátna vlajka Slovenskej republiky sa skladá z troch rovnakých vodorovných pruhov bieleho, modrého a červeného, usporiadaných pod sebou. Jej rozmery sú 2:3.
(2) Vyobrazenie štátnej vlajky Slovenskej republiky tvorí prílohu 2 tohto zákona.
Čl.4
Štátna pečať
(1) Štátnu pečať Slovenskej republiky tvorí štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis "Slovenská republika". Priemer štátnej pečate je 45 mm.
(2) Podrobné vyobrazenie štátnej pečate Slovenskej republiky tvorí prílohu 3 tohto zákona.
Čl.5
Štátna hymna
(1) Štátnou hymnou Slovenskej republiky sú prvé dve slohy piesne Janka Matúšku "Nad Tatrou sa blýska".
(2) Text štátnej hymny Slovenskej republiky a jej notová osnova tvoria prílohu 4 tohto zákona.
Čl.6
Používanie štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky ustanovuje zákon Slovenskej národnej rady.
Čl.7
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
R. Schuster v.r.
M. Čič v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Ústavný zákon č. 50/1990 Zb., o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a štátnej hymne Slovenskej republiky, Slovenskej národnej rady.

Schválené: 01.03.1990
Rozposlané/platnosť od: 01.03.1990
Účinnosť od: 01.03.1990
Zrušené: 01.10.1992

11/1990 Sbírky zákonů na strane 0241.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 460/1992 Zb.