Obsah Dostupné filtre
Predpisy (321)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (332162)
... dalšie položky
Vybraná judikatúra (2330)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (3221)
... dalšie položky
Predpisy EU (10)
... dalšie položky
Samospráva (404)
... dalšie položky
Preložená legislatíva (1)
... dalšie položky
Komentáre (10)
... dalšie položky
Monografie (123)
... dalšie položky
Vzory (95)
... dalšie položky

40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Legislatívny
  proces
  Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
Dokument neobsahuje hľadaný výraz "Ob%C4%8Diansky%20z%C3%A1konn%C3%ADk".

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, Národního shromáždění.

Schválené: 26.02.1964
Rozposlané/platnosť od: 05.03.1964
Účinnosť od: 01.04.1964
Zrušené: -

19/1964 Sbírky zákonů na strane 0201.
Odkaz na rovnopis čiastky