11/1949 Zb. SNR

o Tatranskom národnom parku

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxx xxxxx xxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxdná rada usniesla sa na tomto zákone:
§ 1
(1) Územie uvedené v prílohe I tohto zákona tvorí Tatranský národný park (ďalej len Národný park).
(2) Územxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxže Sbor povereníkov nariadením vyhlásiť za súčiastku Národného parku.
§ 2
Zrušený od 1.1.1995
x x
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x x
xxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 5
Zrušený od 1.1.1995
x x
xxušený od 1.1.1995
§ 7
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vyxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxx/1994 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1995.
A. Zápotocký v.r.
K. Šmidke v.r.
Dr. Husák v.r.
L. Novomeský v.r.
Dr. Falfan v.r.
PRÍLxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxlinou "Hlina" a "Belá" a po južnej hranici štátneho polesia Podbansko po Belanský potok, odtiaľ južnou hranicou správneho územia obce Vysoké Tatry, akx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxr. Od tohto bodu prebieha hranica štátnou hradskou Tatranská Kotlina - Ždiar - Príslop k majetkovej hranici Riaditeľstva štátnych lesov Javorina a po txxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx
xxxxxx
xxlasť, súvisiaca s Národným parkom, je ohraničená na severe štátnou hranicou kótou 2.068 m, kótami 2.170 m "Vysoký vrch", 2.065 m "Volovec", 1.664 m "Hruxx xxxxx xxx xxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xlatná cez obec Habovka. Na juhu hranica pokračuje potokmi Spádový a Borová Voda cez kótu xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxx x xx xxxxxx xxxxová, pokračujúc potokom Račková k rieke Belá a touto do Liptovského Hrádku, odtiaľto železničnou traťou smerom Štrba - Poprad - Kežmarok do Spišskej Bexxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.