651/1946 Ú.l.I

o znárodnění Spojených továren pro výrobu hedvábí

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx x00 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, vyhlašuji, že podnik
Spojené továrny pro výrobu hedvábí, Bratří Schielové,
akc. spol. xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxem 27. října 2945 znárodněn zestátněním, poněvadž jde o tkalcovnu hedvábí s více než 400 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940 xxxxx x xx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxt 1938 až 1940 podle § 1, odst. 1, č. 24 dekretu.
Znárodněním nabývá československý stát vlastnictví znárodněného podniku, a to veškerých nemovitostxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnostenská oprávnění, známky, vzorky apod.), směnky, cenné papíry, vkladní knížky, hotovosti a pohledávky k podniku náležící, jakož i všech hotových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a práv sloužících trvale provozu podniku se týká znárodnění, i když náleží někomu jinému než vlastníku podniku.
Zároveň s podnikem se znárodňují v roxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxody, které tvoří s podnikem znárodněným nerozlučný hospodářský celek.
Poněvadž znárodněný podnik náleží akciové společnosti, která jest kapitálxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxž polovina kapitálu, nebo na které má rozhodující vliv.
Takovými podniky na území československého státu jsou zejména:
A. Rudolph, továrna na stuhxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx
x xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxčení.
Ministr průmyslu:
B. Laušman v. r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.