Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky

416/1946 Ú.l.I o znárodnění podniku Eternitas, akciové továrny dehtových výrobků

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
416/1946 Ú.l.
Vyhláška
ministra průmyslu
ze dne 27. prosince 1945
Na základě § 1, odst. 4 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 100 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, vyhlašuji, že podnik
Eternitas, akciové továrny dehtových výrobků a krycích hmot,
se sídlem v Hradci Králové,
byl dnem 27. října 1945 znárodněn zestátněním, poněvadž jde o podnik pro výrobu osinkocementového zboží s více než 150 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940 podle § 1, odst. 1, č. 10 tohoto dekretu.
Znárodněním nabývá československý stát vlastnictví znárodněného podniku, a to veškerých nemovitostí, budov a zařízení, sloužících provozu znárodněného podniku, veškerého příslušenství podniku, počítajíc v to všechna práva (patenty, licence, živnostenská oprávnění, známky, vzorky apod.), směnky, cenné papíry, vkladní knížky, hotovosti a pohledávky k podniku náležící, jakož i všech hotových i nedokončených výrobků, polotovarů, zásob a hmot, které patří podniku v den počátku účinnosti tohoto dekretu. Ložisek a nalezišť surovin a movitostí a práv sloužících trvale provozu podniku se týká znárodnění, i když náleží někomu jinému než vlastníku podniku.
Zároveň s podnikem se znárodňují v rozsahu plynoucím z ustanovení § 4, odst. 2 dekretu i veškeré pomocné podniky a pomocné závody, náležící vlastníku podniku, jakož i veškeré podniky a závody, které tvoří s podnikem znárodněným nerozlučný hospodářský celek.
Poněvadž znárodněný podnik náleží akciové společnosti, která jest kapitálově zvlášť silná, znárodňuje se vzhledem k ustanovení § 4, odst. 4 dekretu veškerý její majetek, jakož i podniky koncernové, u kterých jí náleží více než polovina kapitálu, nebo na které má rozhodující vliv.
O tom dávám věděti s účinkem doručení.
Ministr průmyslu:
B. Laušman v. r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Vyhláška č. 416/1946 Ú.l.I, o znárodnění podniku Eternitas, akciové továrny dehtových výrobků a krycích hmot v Hradci Králové, Ministra průmyslu.

Schválené: 27.12.1945
Rozposlané/platnosť od: 27.12.1945
Účinnosť od: 27.12.1945
Zrušené: -

25/1946 Úředního listu I na strane 248.