Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky

73/1946 Ú.l.I o znárodnění podniku Old. Bendl a Ing. Rusý v Praze II.
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
73/1946 Ú.l.
Vyhláška
ministra průmyslu
ze dne 27. prosince 1945
Na základě § 1, odst. 4 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 100 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, vyhlašuji, že podnik
           Old. Bendl a Ing. Rusý,
     se sídlem v Hradci Králové - Plotišti nad Labem
byl dnem 27. října 1945 znárodněn zestátněním, poněvadž podle stavu v den 27. října 1945 jde o podnik pro tovární výrobu dyh a desek ze sklížených dyh podle § 1, odst. 1, č. 19 tohoto dekretu.
Znárodněním nabývá československý stát vlastnictví znárodněného podniku, a to veškerých nemovitostí, budov a zařízení, sloužících provozu znárodněného podniku, veškerého příslušenství podniku, počítajíc v to všechna práva (patenty, licence, živnostenská oprávnění, známky, vzorky apod.), směnky, cenné papíry, vkladní knížky, hotovosti a pohledávky k podniku náležící, jakož i všech hotových i nedokončených výrobků, polotovarů, zásob a hmot, které patří podniku v den počátku účinnosti tohoto dekretu. Ložisek a nalezišť surovin a movitostí a práv sloužících trvale provozu podniku se týká znárodnění, i když náleží někomu jinému než vlastníku podniku.
Zároveň s podnikem se znárodňují v rozsahu plynoucím z ustanovení § 4, odst. 2 dekretu i veškeré pomocné podniky a pomocné závody, náležící vlastníku podniku, jakož i veškeré podniky a závody, které tvoří s podnikem znárodněným nerozlučný hospodářský celek.
O tom dávám věděti s účinkem doručení.
Ministr průmyslu:
B. Laušman v. r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Vyhláška č. 73/1946 Ú.l.I, o znárodnění podniku Old. Bendl a Ing. Rusý v Praze II., Ministra průmyslu.

Schválené: 27.12.1945
Rozposlané/platnosť od: 27.12.1945
Účinnosť od: 27.12.1945
Zrušené: -

10/1946 Úředního listu I na strane 65.