Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky

51/1946 Zb. SNR o vyvlastnení na účely stavby a rozšírenia výrobných podnikov

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxovenská národná rada usniesla sa na tomto nariadení:
§ 1
(1) Vyvlastniť podľa ustanovení opatrenia Stáleho výboru č. 291/1938 Sb.z. a n. možno pre xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxúpenú alebo len nedostatočne zastúpenú výrobu a ktorých vznik alebo rozšírenie je žeľateľné z dôvodov národohospodárskych, sociálnych alebo brannýxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxtnenie aj v tom prípade, ak podnik vlastnú už jestvujúcu výrobu podstatne rozšíri alebo ju premiesti na iné prevádzkové miesto.
(3) Vyvlastňovať podľx xxxx x x x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxhadiel, prístavných staníc, nákladíšť, zariadení na rozvádzanie elektrického osvetlenia a na prevod elektrickej energie, ako aj obytných domov a soxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
§ 3
Toto nariadenie vykoná povereník pre veci vnútorné s povereníkom pre priemysel a obchod.
Dr. Lettrich v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 51/1946 Zb. SNR, o vyvlastnení na účely stavby a rozšírenia výrobných podnikov, Slovenskej národnej rady.

Schválené: 25.04.1946
Rozposlané/platnosť od: 25.04.1946
Účinnosť od: 06.05.1946
Zrušené: 01.08.2000

10/1946 Zbierky zákonov SNR na strane 59.
Zrušené: 237/2000 Z.z.