Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Literatúra (7)
... dalšie položky

533/2010 Z.z. o sumách stravného

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
533/2010 Z.z.
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky
z 21. decembra 2010
o sumách stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách ustanovuje:
§ 1
Sumy stravného pre časové pásma sú:
a) 3,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
b) 5,70 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c) 8,80 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Jozef Mihál v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Opatrenie č. 533/2010 Z.z., o sumách stravného, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

schválené: 21.12.2010
rozoslané: 29.12.2010
účinnosť: 29.12.2010
zrušené: 01.11.2014

195/2010 Zbierky zákonov na strane 4498.